Binary options software for nadex
Binary options software for nadexProbeer onze 14 dagen - 14 Trial U wordt 14 vandaag en dan 97 per maand in rekening gebracht tot u het annuleert. Wat maakt US Binary Signals Special U kunt Nadex als uw makelaar gebruiken - de enige gereguleerde Amerikaanse Binary Options broker. Snelle en accurate signalen verzonden in Real Time via e-mail en SMS text message updates Uw winstgevendheid als een handelaar is onze enige zorg - geen trouw aan een makelaar Signalen worden in real time 5 dagen per week geleverd. U kunt de handel verkopen wanneer u dat wilt. Redelijk geprijsd, zodat iedereen nu professionele handelstekens kan veroorloven. Over Trading Signals Binary Options is al lang geleden opgericht als de eenvoudigste en makkelijkste manier om in de voorraad te beginnen Markt-, forex - of commodities trading, maar het is moeilijk om te leren hoe succesvol te zijn in binaire optieshandel. De algoritmen van de Amerikaanse Binary Signals Analytics hebben miljoenen gemaakt voor professionele handelaren over de hele wereld. Nu kunt u ook online betalen met deze cutting-edge technologie. Deze handelssignalen zijn het makkelijkst te lezen en kunnen zelfs de nieuwste binaire optiehandelaar succesvol maken. Aanmelden en ontvang signalen in Real Time via e-mail en SMS text bericht updates. Met frequente signalen gedurende de dag is er nooit een probleem als je een signaal mist, ook al ben je druk op het werk of gewoon over geslapen. Er zullen consequent meer kansen zijn. Zet gewoon terug en geniet van uw koffie, terwijl de winst rolt in technologie. We kunnen korte termijn marktrichtlijn voorspellen met geweldige nauwkeurigheid in alle markten die we monitoren door de combinatie van handelsalgoritmen en technologische vooruitgang die heeft Heeft zich de afgelopen jaren voorgedaan. Deze technologische vooruitgang heeft ons in staat gesteld de Amerikaanse Binary Signals service te produceren door middel van de kracht en verfijning van onze volgende generatie predictieve software. We geven het niet om de markt omhoog of omlaag - u kunt op beide manieren geld verdienen. Markets amp Instruments Handelssignalen zijn beschikbaar voor de volgende FOREX-paren: EURUSD, EURJPY, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, EURGBP, AUDJPY. De activa kunnen worden toegevoegd en worden periodiek gewijzigd afhankelijk van de marktomstandigheden. Opmerking: Signalen worden voornamelijk gegenereerd voor de Uiterste vervaldatum. Heres wat u krijgt wanneer u zich inschrijft. Veel gestelde vragen OK, ik ben geinteresseerd. Maar hoe makkelijk is het aan de slag? Probeer onze 14 dagen - 14 TrialIn het gebruik van deze website wordt u geacht de volgende voorwaarden te lezen en te hebben afgesproken: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en eventuele Of alle afspraken: Klant, u en uw verwijst naar u, de persoon die deze website aanvaardt en de voorwaarden van de Companys accepteert. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. We zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden, behalve Finance Magnates, worden bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Koekjes worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en dienen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal te worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge heeft een hoog risico en kan niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidstelling zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's verbonden aan de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Financien vergroot 2015 Alle rechten voorbehouden De nasleep van de Amerikaanse regelgevende waarschuwing tegen binaire opties Softwareleveranciers om te partneren met NADEX De positie van de Amerikaanse regelgevende instanties is onbetwistbaar als het gaat om de wettigheid van de uitwisseling van binaire opties die worden verkocht Andrew Saks McLeod Regulation (Retail FX ) Maandag 10.06.2013 16:55 GMT In de afgelopen week hebben twee van de Amerikaanse regelgevende instanties hun standpunt duidelijk gemaakt over wat ze beschouwen als de gevaren van binaire opties voor de uitwisseling van uitwisselingen, een handelsmethode die illegaal is in de Verenigde Staten. Daarbij hebben zowel de Commodity Futures Trading Commission als de Securities and Exchange Commission gedetailleerde waarschuwingen op hun respectieve websites geplaatst om hun beoogde bericht onder de aandacht van Amerikaanse investeerders te brengen in een nationale poging om Amerikaanse burgers te ontmoedigen van off - Uitwisseling van binaire optieshandel. Het is een onderdeel van de regelgeversmandaten om mogelijke overtredingen van de wet te wijzen en in het belang van potentiele investeerders te handelen, maar in dit dubbelzijdige zwaard hebben beide regelgevers een bepaald binaire opties bedrijf, Banc de Binary, aangerekend om klanten in te winnen De Verenigde Staten, die een overtreding is. Op uitwisseling of uit de markt Heel duidelijk als een direct gevolg van de regelgevende actie in afwachting tegen Banc de Binary, accepteert het bedrijf nu niet meer klanten in de jurisdictie. Een vertegenwoordiger van het bedrijf verklaarde vandaag aan Forex Magnates dat Banc de Binary categorisch klanten van de Verenigde Staten niet accepteert. Dit toont een scherp contrast met zijn eerder agressieve targeting van Amerikaanse klanten, waardoor er zo'n hoogprofielgeval tegen het bedrijf is gebracht. Dit was misschien een onvermijdelijk evenement, maar met zo veel binaire opties merken nu concurreren voor marktaandeel en de VS leidde de weg voor wat betreft de klantenbescherming. Andere regulerende jurisdicties volgen nauwlettend, het Japanse Financial Services Agency is een voorbeeld, dat een hele reeks procedures heeft ingesteld waaraan Japanse binaire opties bedrijven moeten voldoen. Aangetoond dat misschien andere jurisdicties deze route kunnen gaan, met misschien twee mogelijke resultaten. Beide binaire opties zouden kunnen worden gedwongen op uitwisselingen, waardoor het verplicht zou zijn om een ??handel uit te gaan van het binaire opties bedrijf op een echte uitwisseling die moet worden uitgevoerd in plaats van de klant eenvoudig te wedden tegen het eigen risicobeheer bureau van de onderneming of het Zou een exodus van binaire opties bedrijven uit de markt kunnen zien, aangezien toegangsbelemmeringen voor dergelijke gereglementeerde landen aanzienlijk zouden worden verhoogd. De stem van binnen Zacky Pickholtz, CEO van het onlangs gelanceerde binaire opties platform, heeft CTOption zijn visie gedeeld met Forex Magnates. Op korte termijn verwachten we zeker merken die Noord-Amerika en soortgelijke jurisdicties vermijden, aangezien hierbij belangrijke technologische en operationele veranderingen nodig zijn die aanzienlijke investeringen vereisen, maar in De lange termijn die we geloven op uitwisselingen is de enige manier om te werken in gereguleerde omgevingen. We zijn momenteel bezig met het voorbereiden van ons systeem voor integratie op de uitwisseling, en hebben hiervoor met NADEX gesprekken gevoerd. Ilan Tzorya, CEO van de binaire optie technologie technologie leverancier Tradologic uitgewerkt op het gezichtspunt van de onderneming over wat er voor komt om de Verenigde Staten markt te betreden, terwijl het binnen de bevoegdheid van de regelgevers blijft: 8220At Tradologic hebben wij momenteel een beleid waarbij onze merken niet in de Verenigde Staten opereren Staten. Het is duidelijk in het bedrijfsbeleid om ons platform niet te bieden in jurisdicties waar het in strijd is met Regulations8221, de heer Tzorya heeft duidelijk gemaakt. Amerika 8211 Land van Opportunity De Verenigde Staten is een regio van toekomstige belangstelling voor Tradologic en de heer Tzorya beschouwt de technische details die de juiste methode om de Amerikaanse markt te betrekken: 8220Het is nu een enorme kans om de binaire optiesindustrie te veranderen en we zijn in de Proces van het ontwikkelen van een extra platform om binaire opties op de uitwisseling te accepteren. We hebben begonnen met onderhandelingen met NADEX en beginnen met het ontwikkelen van een platform dat geschikt is voor de Amerikaanse regelgeving.8221 In termen van regelgeving heeft de heer Tzorya enorm respect voor de regelgevende instanties en begrijpt dat door illegale exploitanten te voorkomen, het de markt zal verbeteren Voor de legitieme merken in de toekomst: 8220Als de CFTC nu tegen de illegale websites begint te handelen, zal dit hun regelen en het goede potentieel bieden voor degenen die in overeenstemming zijn met de wet om meer klanten te verwerven. De Verenigde Staten is een goede markt. We zullen echter niet naar de markt gaan totdat we zeker zijn dat de specificaties van onze platforms betrekking hebben op de Verenigde Staten. SEC en CFTC zijn zeer sterke autoriteiten, en Tradologic onderzoekt verschillende kanalen om binaire opties in hun jurisdictie te bieden.8221 concludeert hij. Eyal Rosenblum, mede-directeur van het softwarehuis TechFinancials, heeft zijn standpunten op de hoogte van de details in gedachten gehouden bij het werken in overeenstemming met de wettelijke regels in de Verenigde Staten: 8220We hebben heel weinig ervaring met makelaars die in de VS werken en hebben zeer Weinig toegang tot informatie over hun activiteiten, omdat we technologische oplossingen bieden voor binaire makelaars, die allemaal op dit moment in andere overwegingen zijn zoals Europa en Japan.8221 8220Meer van onze makelaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen compliance, daarom bieden wij software Die geconfigureerd kan worden om te voldoen aan regelgeving 8221 verklaarde de heer Rosenblum. Wat de Noord-Amerikaanse markt betreft, beschouwt de heer Rosenblum het zeker als een waardevolle, maar hij vindt het een 8220 moeilijke markt om te crack8221 vanwege de kosten - en ontwikkelingsimplicaties die erbij gaan, om te voldoen aan de uitspraken die bepalen dat binaire opties Instrumenten moeten op een uitwisseling worden verhandeld. Mr Rosenblum gedetailleerde TechFinancials8217 toekomstige ontwikkelingsplannen voor software die door de Verenigde Staten in overeenstemming is met Forex Magnates: 8220We werken samen met een gereguleerd bedrijf in de Verenigde Staten om een ??software oplossing voor makelaars te bieden om hun klanten een mogelijkheid te bieden om binaire opties in Amerika te verhandelen met behulp van Ons product en onze prijzen. In de komende maanden zal de ontwikkeling verder naar voltooiing zijn en we hopen dat een dergelijk technologisch pakket te kunnen aanbieden dat compatibel zal zijn met de wettelijke vereisten8221. 8220Op dit moment is er geen aantrekkelijke oplossing om makelaars te bieden, dus de enige manier is om verdere technologie te ontwikkelen als een aparte entiteit, want momenteel is er geen voordeel voor binaire optiesmakelaars om naar NADEX te gaan. Voor standaard binaire optiesmerken is dit niet economisch haalbaar. We hebben gesproken met NADEX, die gevraagd heeft voor de hoeveelheid verkeer die onze merken genereren. We hebben deze werkwijze nauwkeurig besproken, maar uiteindelijk is het waarschijnlijk geen optie voor TechFinancials. Zelfs als een makelaar de kosten en moeite vergt om een ??licentie te verkrijgen in Amerika, zal deze makelaar nog steeds door de NADEX-uitwisseling moeten gaan. Daarom gaan ze door al die kosten en hard werken en worden de klanten uiteindelijk NADEX-klanten8221 Legde de heer Rosenblum uit. 8220De factoren vormen de moeite om de United Sates moeilijk te maken, maar we hebben wel een plan van binnenkomst en zijn met een grote Amerikaanse uitwisseling gestart met discussies waarbij we een reguliere paraplu kunnen aanbieden aan makelaars en IB's om hen te laten werken met een product dat we zijn Specifiek ontwikkelen voor de Amerikaanse markt waardoor het door de uitwisseling gaat en de makelaar correct wordt gecompenseerd en in lijn zal zijn met de Amerikaanse regels. We hopen om meer tractie van Amerikaanse makelaars te krijgen, omdat dit vordert. De Japanse producten zijn afgestemd op de Amerikaanse opties. Het enige verschil is dat Japan nog steeds de makelaars toelaat om marktmakers te zijn.8221 Om te bespreken of andere regelgevende jurisdicties de Verenigde Staten kunnen volgen bij het beperken van de binaire optieshandel naar uitwisselingen, beschouwt de heer Rosenblum dit zeer onwaarschijnlijk : 8220 Ik denk dat andere jurisdicties hetzelfde zullen doen als de Verenigde Staten omdat de regelgeving structureel verschillend is. In Amerika moet elke handel door middel van een uitwisseling, en de markt maken door individuele binaire opties bedrijven is onwettig. Ik zie geen reden voor de EU of Japan om op deze basis te handelen. We zien iets in Japan op het moment dat de tijdvensters waarin een optie kan worden uitgevoerd, beperkt worden, maar de markt is nog steeds wettelijk.8221 8220 Om deze reden hebben we, als technologisch bedrijf, ons aanbod geboden om een ??beroep te doen op de Japanse markt, waar binaire opties handel zeer populair is. Wij hebben ontwikkelingen gedaan aan ons aanbod dat in overeenstemming is met de nieuwe regelgeving die effectief is op 17 juli, wanneer we het product aan de makelaars zullen bekendmaken en presenteren.8221 Ten slotte, als we de waarde overwegen om naar Amerika te gaan met een uitwisselbaar compatibel systeem, de heer Rosenblum concludeerde: 8220 Voor ons is de wisselmilieu interessant. Niet alleen zal de software en de handelservaring verschillen voor diegenen die nog niet eerder in Amerika zijn gewerkt, maar de makelaars zelf moeten ook aanpassen, het zal anders zijn. Aanpasbaarheid is de sleutel tot overleving.8221 Terwijl vanuit een platformconformiteitsperspectief de softwareontwikkelaars in staat zijn om nieuwe platforms te ontwerpen om hun merken juridisch in de Verenigde Staten te laten functioneren, maar er zijn meer overwegingen in gedachten te houden. Volgens president en CEO van NADEX Yossi Beinart hebben marktdeelnemers twee keuzes bij het overwegen van een manier om compatibele binaire optiediensten op de Amerikaanse markt te ontwikkelen. De heer Beinart legde uit voor Forex Magnates: de keuzes die staan, zijn dat binaire opties bedrijven kunnen worden een uitwisseling en concurreren met ons, of zij kunnen een makelaar worden en als agent reageren op de uitwisseling voor hun klanten op een vergelijkbare manier Werkt in de aandelenmarkt. Beleggers instrueren dan een CFTC-gereguleerde agent om hen op de uitwisseling te vertegenwoordigen, in ruil voor een commissie. Op vraag of een plotselinge dramatische interesse in NADEX zou kunnen gebeuren, omdat het een gevestigde locatie is die de legale toegang tot de Amerikaanse markt voor zo veel binaire opties kan vergemakkelijken en de softwarebedrijven al naar compatibiliteit kijken, beschouwt de heer Beinart het potentiele Wijzigingen in de werkmethode zijn geen makkelijke taak: de enige wettelijke manier om in de VS te opereren is om naar NADEX te komen, omdat de binaire opties onbeperkt zijn. Ik hoop van harte dat de bedrijven die deze producten willen aanbieden, naar ons zullen komen. Of ze het wel of niet doen weet ik niet, want dit zou een dramatische verandering in hun bedrijfsmodel vereisen, zegt de heer Beinart. Het Amerikaanse model is dat als u diensten aan particuliere beleggers levert, alles moet worden uitgewisseld. De heer Beinart heeft bevestigd dat een andere manier om de markt binnen te gaan, een marktmaker wordt op de beurs. Als marktmaker kunnen deelnemers hun kant van de markt citeren. Dit is volkomen wettelijk onder de CFTC regelgeving. Het is een ingewikkeld en duur proces, welke methode ook gekozen wordt. Het kan twee tot vier jaar duren om een ??uitwisseling te worden en kost veel geld, wat kan leiden tot zeven cijfers die hij zei. Transparantie van Settlement Volgens de heer Beinart is er een mogelijkheid voor binaire opties software providers om een ??oplossing te bieden die verenigbaar is met de VS. Ze kunnen dan concentreren op marketing en dan direct orderstromen uitwisselen. Er is ruimte voor dit, maar het zal een heel ander bedrijfsmodel vereisen dat hij moet worden aangenomen. NADEX ervaren langere levensduur dan degenen die traditioneel OTC-product leveren. Dit wordt vaak gebruikt als een echte handelsvoertuig. Het is een andere markt die goed kan zijn om in te gaan als het correct is gedaan. Om hierop voort te gaan, zijn de Amerikaanse regelgevers geinteresseerd in transparantie en moet alle activiteiten worden verantwoord. Dit is een onderdeel van de reden waarom het verplicht is om alle instrumenten via een uitwisseling te verhandelen. Wanneer een contract op een uitwisseling wordt geregeld, is het vereffeningsproces doorzichtig. De heer Beinart legt uit. Het is een contract, met lid A aan de ene kant, lid B aan de andere kant. Als iemand de prijzen vraagt, kan een rapport aan de klant worden toegezonden, samen met de berekening. We hebben de CFTC verplicht om ervoor te zorgen dat we transparant zijn en dat onze afwikkelingsprijzen een formule hebben waarmee we kunnen aantonen hoe we op dat cijfer kwamen. De markt is veel meer representatief voor waarschijnlijkheden, waarover de handel in binaire opties gaat. Ik denk dat het citeren van een tweezijdige markt een goede en eerlijke methode is. Functionaliteit verschilt van die van de binaire opties voor de uitwisseling van valuta, in termen van de handelservaring die aan klanten wordt aangeboden, voorzover het door de uitwisseling van handel door middel van een uitwisseling handelaren in staat stelt posities te sluiten voordat de markt zich vestigt. Veel bijkomende updaten laten dit niet toe, aangezien een vaste optie met een vaste vervaldatum vaak wordt verstrekt. Dit verschil maakt de uitwisseling verhandelde optie een echt handelsproduct. Als u de prijsverplaatsing ziet, kunt u te allen tijde verkopen, vertelt de heer Beinart. Kamer voor marktmakers NADEX is een open beurs die individuele leden kan huren die zich als marktmakers willen opbouwen. Als iemand denkt dat ze een echt goede handelaar zijn, kunnen zij lid worden van de beurs en individueel verhandelen, of zelfs opgericht als een marktmaker, zegt de heer Beinart. Dit houdt in dat u op bepaalde tijdstippen bij de uitwisseling bent, dat u een tweezijdige markt biedt die de marktmaker ten goede komt omdat het de kosten lager maakt dan bij een occasionele handelaar. We moeten een even speelveld bieden. Als u een marktmaker bent, kunt u. Het bedrijfsleven wordt op gelijke toegangsbasis uitgevoerd. Het dialoog in de industrie lijkt aan te geven dat de opties die beschikbaar zijn voor de managementteams van bedrijven in deze sector inderdaad binaire 8211 zijn ofwel voldoen aan de wet en beperken de dienstverlening aan bepaalde dictaten, of de methode waarin deze instrumenten kunnen worden verhandeld, moeten evolueren Om te voldoen aan de behoeften van de steeds strengere internationale regelgeving structuur. Gepost op 19 september 2011 No Comments Nadex Rating Score 54100 Inleiding De Nadex staat voor de North American Derivatives Exchange. De handel is gereguleerd, zodat u voorraden, valuta's, indexen en commodities kunt verhandelen. De regelgevende instantie is de CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Handel binaire opties direct met de Nadex-uitwisseling, gevestigd in Chicago, USA. Handel is makkelijk, omdat er geen software download nodig is. De marktinformatie wordt regelmatig bijgewerkt, waardoor de handelservaring eenvoudig voor u is. Gebruiksvriendelijkheid 610 Wij vinden het niet dat het Nadex-handelsplatform het meest gebruikersvriendelijke platform op de markt is. De site heeft gehad. Geplaatst op 19 september 2011 No Comments CHICAGO, 13 september 2011 PRNewswire 8212 De North American Derivatives Exchange (Nadex) heeft de release van een dagelijks volatiliteits sentimentindex (VSI) nummer aangekondigd voor elk van de belangrijkste activaklassen waarop het haar baseert Binaire optiecontracten. Als de enige CFTC-aangewezen beurs die speciaal is ontworpen voor retailhandelaars, heeft Nadex een reeks volatiliteits sentimentindices gecreeerd die een uniek inzicht biedt in de huidige marktperspectief van retail trader8217. Terwijl veel andere marktvolatiliteitsmaatregelen een goed werk doen om instellingen te meten 8217 kosten om hun portefeuilles te verzekeren, richten de Nadex VSI-indicatoren op.