Amozesh forex trading
Amozesh forex tradingDe enige makelaar met instrumenten om de enige makelaar te verhandelen met instrumenten om IFCMARKETS te verhandelen. CORP. 2006-2017 IFC Markets is een toonaangevende makelaar op de internationale financiele markten die online Forex trading services, alsmede toekomstige, index-, voorraad - en commodity CFD's biedt. Het bedrijf werkt sinds 2006 sinds 18 jaar in 18 talen van 60 landen over de hele wereld, volledig in overeenstemming met internationale normen van makelaarsdiensten. Waarschuwingswaarschuwing: Forex - en CFD-handel in OTC-markt houdt in dat het risico aanzienlijk overschrijdt en de verliezen kunnen uw investering overschrijden. IFC Markets biedt geen diensten aan voor Amerikaanse en Japanse bewoners. VIP Voorwaarden De diensten en inhoud van Amoozesh-Boors zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mogen op geen enkele manier worden beschouwd als beleggingsadvies. De handel in financiele markten inclusief forex heeft grote potentiele beloningen, maar ook een groot potentieel risico. U moet zich bewust zijn van de risico's en bereid zijn om ze te accepteren om te investeren in die markten. Handel niet met geld dat je niet kan veroorloven om te verliezen. Dit is geen offerte of een aanbod om BuySell financiele instrumenten te kopen. Er wordt geen voorstelling gemaakt dat een willekeurige of waarschijnlijke winst of verlies op dezelfde manier zal ontstaan ??als die welke op deze website worden besproken. De verleden prestaties van elk handelssysteem of methodiek geven niet noodzakelijkerwijs aan op toekomstige resultaten. Getuigenissen mogen niet representatief zijn voor de ervaring van anderen. Getuigenissen zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige prestaties of succes. Er wordt geen compensatie betaald in ruil voor eventuele getuigenissen. Getuigenissen zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Disclaimer Disclaimer Algemene voorwaarden De informatie op deze website is samengesteld voor het gemak van de sites bezoekers en abonnees en is zonder verantwoordelijkheid ingericht voor de juistheid ervan. De sites die bezoekers en abonnees toegang hebben tot de informatie op deze website, is op voorwaarde dat fouten of nalatigheden niet de basis vormen van een vordering, eis of rechtszaak tegen Amoozesh-Boors of iemand die daarmee verbonden is. Elk rapport dat op deze website wordt gepresenteerd bevat informatie uit bronnen die geloofwaardig en accuraat zijn vanaf de datum van publicatie ervan, maar er is geen onafhankelijke verificatie uitgevoerd en wij garanderen niet de juistheid of volledigheid ervan. Meningen uitgedrukt kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele afhankelijkheid van de informatie in deze rapporten is uitsluitend voor de lezers. Elke reproductie of retransmissie van dit rapport zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amoozesh-Boors is strikt verboden. De handel op de financiele markten houdt in dat er een groot risico bestaat en je kan dus veel geld verliezen en is dus niet geschikt voor iedereen. U dient uw financiele toestand zorgvuldig te overwegen alvorens op deze markten te verhandelen, en alleen risicokapitaal moet worden gebruikt. Alle financiele analyses die op onze website worden gepubliceerd, ofwel in de video's of artikelen, worden uitsluitend voor educatieve doeleinden verstrekt. Alle handelingen die op vertrouwen zijn op hen worden op eigen risico genomen voor uw eigen rekening. Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Hoewel er grote mogelijkheden zijn voor beloning bij het verhandelen van financiele markten. Er is ook een aanzienlijk risico op verlies in de handel. U moet uw eigen geschiktheid om te verhandelen beslissen. Handelsresultaten kunnen nooit gegarandeerd worden. Dit is geen aanbod om futures, opties, aandelen, grondstoffenbelangen of andere financiele instrumenten te kopen of te verkopen. Door dit te lezen gaat u akkoord met het feit dat u geen werkelijke handelingen maakt op basis van informatie, educatieve waarschuwingen of triggers die via een e-mail of via een audiovideotext in de chatruimte worden geplaatst - dit is geen financiele adviesdienst. Houd er rekening mee dat al onze berichten uitsluitend voor educatief gebruik zijn. Wij geven geen beleggingsadvies, noch verkopen of verkopen van een specifiek financieel instrument (en). Handelaren nemen volledige aansprakelijkheid voor alle handelsrisico's en uitkomsten. We zijn een online educatieve bron voor het leren om financiele markten te verhandelen. Amoozesh-Boors of haar medewerkers en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of winst. Aanvullende kennisgevingen Er zijn geen garanties of zekerheden in de handel. Trading omvat hard werken, risico's, discipline en het vermogen om regels te volgen en te verhandelen tijdens moeilijke periodes tijdens systeemafwijkingen. Als u op zoek bent naar garanties, is de handel niet voor u. De meeste mensen verliezen geld bij de handel. Een van de redenen is dat ze discipline hebben en niet consistent kunnen zijn. Een systeem kan u helpen om consequent te worden. Het vermogen om gedisciplineerd te zijn en de handel te verrichten is net zo belangrijk als alle technische indicatoren die een handelaar gebruikt. Ironisch genoeg kan het zich zorgen maken over het geldaspect van de handel, en kan er een handelaar veroorzaken om handelsfouten te maken. Daarom is het belangrijk om alleen met echt risicokapitaal te verhandelen. ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN AMOOZESH-BOORS GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS, MET GEEN GARANTIES VAN ENIGE KIND. AMOOZESH-BOORS ONTBREEKT ALLE EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGSGARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. AMOOZESH-BOORS ONTBREEKT ALLE GARANTIE DAT DE WEBSITE ALLEEN TOEGANKELIJK OF OPERATIONEL IS, DAT DE IN DE WEBSITE VERSTREKTE INFORMATIE NUCHT, BETROUWBAAR OF CORRECT IS, EN DAT ALLE FOUTEN CORRECTIEERD WORDEN. U OVEREENT DAT IN GEEN OMSTANDIGHEDEN EN TOT HET VOLLEDIGE UITGEBREIDE TOEVOEGEN RECHT WORDEN AMOOZESH-BOORS EN HAAR WERKNEMERS EN EIGENAAR NIET AANSPRAKELIJK WORDEN VASTGESTELD VOOR ENIGE SCHADE OP ALLE EN ALLE THEORIEENEN (INCLUSIEF CONTRACT, NALATIGHEID, STRICT AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE) VOORTVLOEIEN UIT OF IN DEZE OVEREENSTEMMING BETREFFENDE HET INHOUD, HET INHOUD, MET INBEGRIP VAN HET GEEN INHOUD VAN HET INHOUD VAN AMOOZESH-BOORS, DE WEBSITE, HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, OF EEN BESLUIT OF ACTIE DIE U IN VERBAND MET DE SITE. U OVEREENT DAT, IN GEEN OMSTANDIGHEDEN EN TOT VOLLEDIG TOEGESTAAN WORDEN TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, DE MAXIMUM AGGREGATE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN ENIGE DAT AMOOZESH-BOORS IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, DE WEBSITE EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIT INHOUD, ZONDER EEN OMSTANDIGHEID OF THEORIE VAN WET OF HERWINNING, OVER 100. UW ENIGE ANDERE REMEDIE VOOR ONTVRIJDING MET DE WEBSITE, WEBSITE VERWANTE DIENSTEN OF INHOUD OF INFORMATIE DIE IN DE WEBSITE WORDT GEBRUIKT IS OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN DE DIENSTEN AANBIEDEN OF GELEVERD EN UITSLUITEN UW AANWIJZING. Bepaalde staatsrichtlijnen verlenen geen beperkingen op geimpliceerde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. INDIEN DEZE WETEN VAN TOEPASSING ZIJN, IS EEN OF ALLE BOVENSTELLINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U, EN U ZIJN ADDITIONELE RECHTEN. Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing) Abonnees komen overeen om een ??maandelijkse abonnementsvergoeding te betalen en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de Amoozesh-Boors-site. Zij regelen het gebruik van onze site door geregistreerde abonnees. Zodra u ons toestemming geeft om uw creditcard in rekening te brengen, is de maandelijkse vergoeding namens ons en u zich bij Amoozesh-Boors aanmeldt (registratie vormt uw akkoord met deze abonnementsovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden), u krijgt toegang tot onze betaalde onderwijsmaterialen. Uw abonnement annuleren Als u uw betaalde abonnement met ons wilt annuleren, stuur ons gewoon een email naar infoAmoozesh-Boors en annuleer uw abonnement voor het verstrijken van uw vervaldatum. Echter, maandelijkse abonnementskosten die in het verleden bij uw creditcard zijn aangerekend, worden niet geheel of gedeeltelijk aan u terugbetaald. Amoozesh-Boors heeft het recht om uw abonnement te annuleren en deze overeenkomst te beeindigen als u niet voldoet aan een bepaling van deze abonnementsovereenkomst of enige van de gebruiksvoorwaarden van onze site. Wij kunnen uw abonnement ook annuleren als geautoriseerde betalingen op uw creditcard niet worden geeerd, of als Amoozesh-Boors niet langer bevoegd bent om uw creditcard in rekening te brengen. Bij annulering wordt u verdere toegang geweigerd tot het alleenstaande gedeelte van de Amoozesh-Boors-site. Amoozesh-Boors zal geen verplichting hebben om een ??deel van het lidmaatschap en / of abonnementskosten te betalen die u heeft betaald voor annulering. TERUGBETALINGSBELEID: ALLE VERKOOPEN ZIJN FINAL. Onze leden zijn verplicht om hun abonnementsvergoeding een maand van te voren te betalen, dus in termen van annulering betalen we het gepromoveerde bedrag op basis van de resterende dagen van de maand. Duur van onze overeenkomst Door het inschrijfformulier in te vullen, machtigt u Amoozesh-Boors om uw creditcard op te geven voor het gespecificeerde eenmalig lidmaatschapskosten, plus maandelijkse collegegeld. Uw lidmaatschap heeft geen vervaldatum, en Amoozesh-Boors garandeert geen specifieke tijdsduur dat dit lidmaatschap geldig is en of de site nog steeds operationeel blijft. Amoozesh-Boors behoudt zich het recht voor om de site operaties te allen tijde te sluiten zonder enig beroep van de huidige leden. Op die basis wordt uw abonnement geannuleerd en heeft u alleen recht op een voorlopige terugbetaling op basis van de resterende dagen van die laatste maand. Uw beperkte gebruikerslicentie Geen abonnee of andere gebruiker mag kopieren, verkopen, licenties, wijzigen, distribueren, delen, reproduceren, verzenden, publiceren, publiceren, publiceren, aanpassen, bewerken, maken van de materialen of site-inhoud op onze Site of enige afgeleide werken van of de Site Content, geheel of gedeeltelijk, behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door deze licentie. Vertrouwelijkheidsovereenkomst Materiaal beschikbaar voor leden van Amoozesh-Boors is vertrouwelijk en mag onder geen enkele omstandigheid worden gekopieerd of verzonden. Leden van Amoozesh-Boors zijn verboden onze cursusmaterialen te delen met niet-leden van Amoozesh-Boors. Verbode berichten en opmerkingen U stemt ermee in dat u zich niet kunt onthouden van beledigende, lasterlijke, vulgere, obscene, politieke of raciale opmerkingen en opmerkingen, en zal geen persoonlijke aanval maken, gebruik maken van een beledigende of ongepaste taal, post materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen, Deelnemen aan eventuele hyping of voorlopen, of plaatsen of plaatsen op de site geen spam, advertenties of promotiemateriaal. Amoozesh-Boors behoudt zich het recht voor om privileges of andere toegangsrechten te verwerpen, inclusief zonder beperking herroeping en annulering van abonnement of beeindiging van lidmaatschap voor het overtreden van deze voorwaarden. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor illegale of verboden inhoud die u op de site verstrekt, waaronder oa illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, invasieve privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere materialen die schadelijk zijn voor derden. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor materialen die bestaan ??uit of bevatten software virussen, politieke campagne, commerciele oproepen, ketenbrieven, massa-mailingen of een vorm van spam. U mag geen valse e-mailadres gebruiken, iemand of entiteit verpersoonlijken of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. U bent verboden de naam van Amoozesh-Boor te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze beheerder. Uw verplichting om ons te vrijwaren U gaat akkoord met Amoozesh-Boors en zijn ambtenaren, bestuurders, werknemers, agenten, informatieverstrekkers en leveranciers van schadevergoeding, verdediging en schadeloosstelling van schadevergoeding, schadevergoeding, kosten, schade en kosten Inclusief redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit, in verband met of in verband met een eventuele schending door u van de abonnementsovereenkomst of deze gebruiksvoorwaarden, inclusief claims van inbreuk op intellectuele eigendom of andere rechten van derden, of anderszins, direct of indirect resulterend Afkomstig van of toegeschreven aan welke toegang dan ook, het gebruik of het plaatsen van materiaal of inhoud op de Amoozesh-Boors site door u. Toegang en interferentie U stemt ermee in dat u geen robot, spin, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruikt om onze webpagina's of de inhoud die daarop of voor enig ander ongeoorloofd doel te controleren of te kopieren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U gaat ermee akkoord dat u geen apparaat, software of routine gebruikt om de juiste werking van de Site-website te bemoeien of te proberen. U gaat er mee akkoord dat u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur oplegt. Verder gaat u ermee akkoord om geen onbevoegde framing aan te sluiten, te koppelen of te verbinden met de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amoozesh-Boors. Overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen De abonnementsovereenkomst en deze gebruiksvoorwaarden vormen samen een extra overeenkomst tussen u en Amoozesh-Boors en de voorafgaande overeenkomst tussen u en Amoozesh-Boors blijft van kracht. De abonnementsovereenkomst en de toegekende beperkte licentie zijn persoonlijk voor u en mogen niet door u toegewezen of overgedragen worden aan iemand anders. U gaat er ook mee akkoord dat u niemand anders toelaat om toegang te krijgen tot het Amoozesh-Boors-alleen-ledengebied, tenzij deze andere persoon zich heeft aangemeld als abonnee. U gaat ermee akkoord dat u uitsluitend aansprakelijk bent voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit toegang tot of gebruik van de website die u toelaat of vergemakkelijkt. U gaat ermee akkoord dat u uw cursus lidmaatschap en alle toegang tot cursusmaterialen zal verliezen als ze aan een niet-lid van welke aard dan ook worden toegekend en er zijn geen terugbetalingen voor uw inschrijfgeld indien dit optreedt. Alle materialen zijn alleen voor leden. BEHEERWET Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Elk geschil dat voortvloeit uit dit privacybeleid is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Als zodanig kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen. Als een term of bepaling van de Abonnementsovereenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden uiteindelijk wordt gevonden door een bevoegde rechter die ongeldig, niet-afdwingbaar of anderszins in strijd is met de wet, het overige van de Abonnementsovereenkomst of Gebruiksvoorwaarden, zoals de Geval kan zijn, die zonder zulke termijnen of bepalingen kan worden gegeven, volledig effect hebben. Elk nalatigheid van Amoozesh-Boors om strikte prestaties van een bepaling van de abonnementsovereenkomst of de gebruiksvoorwaarden te handhaven, vormt geen afzien van haar recht om deze bepaling of enige andere bepaling van de abonnementsovereenkomst of gebruiksvoorwaarden te handhaven. Hoe je een abonnee wordt Wordt je abonnee, moet je minimaal 18 jaar zijn en moet je het inschrijfformulier invullen. Als u zich registreert, wordt u verplicht een eenmalig lidmaatschapskosten te betalen plus een maandelijkse collegegeld en zal u bepaalde beloftes en afspraken doen en is u wettelijk verplicht de voorwaarden van onze abonnementsovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van De Amoozesh-Boors site, die volgen. Lees ze alstublieft voordat u het aanmeldformulier invult. Houd er rekening mee dat u als abonnee de toegang tot onze online cursusmaterialen aanschaft. U koopt toegang tot informatie, onderwijs en training om een ??daghandelaar te worden. U koopt geen software, en er is geen garantie dat u inkomsten krijgt. Alle abonnees krijgen toegang tot beveiligde webpagina's en video's in onze websites cursusmaterialen. Abonnees zullen deze materialen gebruiken om te leren hoe ze op de financiele markten kunnen verhandelen. Als abonnee ga je akkoord dat je op de hoogte bent van wat je precies koopt. Interesse in Effecten of Commodities Van tijd tot tijd kunnen de moderators van Amoozesh-Boors posities nemen of effecten of derivaten kopen of verkopen die op de website worden besproken. Leveringsmethode: Alle online cursusmaterialen zijn beschikbaar als combinatie van beveiligde webpagina's en online video's. UITSLUITING VAN DE MATERIAALVERBINDING: U dient de eigenaar van deze website te aanvaarden en of blog een aangesloten relatie heeft of een andere materiele verbinding tot alle leveranciers van goederen en diensten die hier besproken kunnen worden en kan worden gecompenseerd voor het weergeven van advertenties of producten of diensten aan te bevelen, Of koppelen naar de leveranciers website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op een harde schijf van uw computer wordt geplaatst door een webpagina server. Cookies kunnen later door onze webserver worden geopend. Cookies bewaren informatie over uw gebruik van onze website. Cookies staan ??ons ook in staat om u meer persoonlijke service te bieden bij het gebruik van onze website. Amoozesh-Boors gebruikt cookies om: te bepalen of u eerder de Amoozesh-Boors-website heeft gebruikt, de pagina's die u heeft geopend, de administratie van de site en de beveiligingsdoeleinden kunt identificeren. De meeste webbrowsers zijn ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser configureren om cookies niet te accepteren. Als u uw browser instelt om cookies te weigeren, dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van de Amoozesh-Boors website. In lijn met normale zakelijke praktijken gebruiken we Google Analytics en re-marketing diensten, en Google en andere leveranciers van derden leveren online reclame diensten voor ons. Amoozesh-Boors en leveranciers van derden, waaronder Google, gebruiken cookies van de eerste partij (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-cookie) samen om advertenties te informeren, te optimaliseren en te serveren Bezoeken op uw website. Contact Informatie: Uw gebruik van deze website geeft aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en uw unieke IP-adres is als bewijs van deze website geregistreerd als gebruiker van deze website. Alle materialen op de website en in de cursusmaterialen zijn beschermd door de auteursrechtelijke wetgeving, Amoozesh-Boors en haar moedermaatschappij zullen de inbreuk op het auteursrecht in de volledige mate van de wet volgen. . . . . . . . . . . . VIP Voorwaarden De diensten en de inhoud van Amoozesh-Boors zijn uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mogen op geen enkele wijze worden beschouwd als beleggingsadvies. De handel in financiele markten inclusief forex heeft grote potentiele beloningen, maar ook een groot potentieel risico. U moet zich bewust zijn van de risico's en bereid zijn om ze te accepteren om te investeren in die markten. Handel niet met geld dat je niet kan veroorloven om te verliezen. Dit is geen offerte of een aanbod om BuySell financiele instrumenten te kopen. Er wordt geen voorstelling gemaakt dat een willekeurige of waarschijnlijke winst of verlies op dezelfde manier zal ontstaan ??als die welke op deze website worden besproken. De verleden prestaties van elk handelssysteem of methodiek geven niet noodzakelijkerwijs aan op toekomstige resultaten. Getuigenissen mogen niet representatief zijn voor de ervaring van anderen. Getuigenissen zijn niet noodzakelijkerwijs indicatief voor toekomstige prestaties of succes. Er wordt geen compensatie betaald in ruil voor eventuele getuigenissen. Getuigenissen zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Disclaimer Disclaimer Algemene voorwaarden De informatie op deze website is samengesteld voor het gemak van de sites bezoekers en abonnees en is zonder verantwoordelijkheid ingericht voor de juistheid ervan. De sites die bezoekers en abonnees toegang hebben tot de informatie op deze website, is op voorwaarde dat fouten of nalatigheden niet de basis vormen van een vordering, eis of rechtszaak tegen Amoozesh-Boors of iemand die daarmee verbonden is. Elk rapport dat op deze website wordt gepresenteerd bevat informatie uit bronnen die geloofwaardig en accuraat zijn vanaf de datum van publicatie ervan, maar er is geen onafhankelijke verificatie uitgevoerd en wij garanderen niet de juistheid of volledigheid ervan. Meningen uitgedrukt kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eventuele afhankelijkheid van de informatie in deze rapporten is uitsluitend voor de lezers. Elke reproductie of retransmissie van dit rapport zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amoozesh-Boors is strikt verboden. De handel op de financiele markten houdt in dat er een groot risico bestaat en je kan dus veel geld verliezen en is dus niet geschikt voor iedereen. U dient uw financiele toestand zorgvuldig te overwegen alvorens op deze markten te verhandelen, en alleen risicokapitaal moet worden gebruikt. Alle financiele analyses die op onze website worden gepubliceerd, ofwel in de video's of artikelen, worden uitsluitend voor educatieve doeleinden verstrekt. Alle handelingen die op vertrouwen zijn op hen worden op eigen risico genomen voor uw eigen rekening. Eerdere prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Hoewel er grote mogelijkheden zijn voor beloning bij het verhandelen van financiele markten. Er is ook een aanzienlijk risico op verlies in de handel. U moet uw eigen geschiktheid om te verhandelen beslissen. Handelsresultaten kunnen nooit gegarandeerd worden. Dit is geen aanbod om futures, opties, aandelen, grondstoffenbelangen of andere financiele instrumenten te kopen of te verkopen. Door dit te lezen gaat u akkoord met het feit dat u geen werkelijke handelingen maakt op basis van informatie, educatieve waarschuwingen of triggers die via een e-mail of via een audiovideotext in de chatruimte worden geplaatst - dit is geen financiele adviesdienst. Houd er rekening mee dat al onze berichten uitsluitend voor educatief gebruik zijn. Wij geven geen beleggingsadvies, noch verkopen of verkopen van een specifiek financieel instrument (en). Handelaren nemen volledige aansprakelijkheid voor alle handelsrisico's en uitkomsten. We zijn een online educatieve bron voor het leren om financiele markten te verhandelen. Amoozesh-Boors of haar medewerkers en medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of winst. Aanvullende kennisgevingen Er zijn geen garanties of zekerheden in de handel. Trading omvat hard werken, risico's, discipline en het vermogen om regels te volgen en te verhandelen tijdens moeilijke periodes tijdens systeemafwijkingen. Als u op zoek bent naar garanties, is de handel niet voor u. De meeste mensen verliezen geld bij de handel. Een van de redenen is dat ze discipline hebben en niet consistent kunnen zijn. Een systeem kan u helpen om consequent te worden. Het vermogen om gedisciplineerd te zijn en de handel te verrichten is net zo belangrijk als alle technische indicatoren die een handelaar gebruikt. Ironisch genoeg kan het zich zorgen maken over het geldaspect van de handel, en kan er een handelaar veroorzaken om handelsfouten te maken. Daarom is het belangrijk om alleen met echt risicokapitaal te verhandelen. ALLE INFORMATIE, SOFTWARE, INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN AMOOZESH-BOORS GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS, MET GEEN GARANTIES VAN ENIGE KIND. AMOOZESH-BOORS ONTBREEKT ALLE EN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKINGSGARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. AMOOZESH-BOORS ONTBREEKT ALLE GARANTIE DAT DE WEBSITE ALLEEN TOEGANKELIJK OF OPERATIONEL IS, DAT DE IN DE WEBSITE VERSTREKTE INFORMATIE NUCHT, BETROUWBAAR OF CORRECT IS, EN DAT ALLE FOUTEN CORRECTIEERD WORDEN. U OVEREENT DAT IN GEEN OMSTANDIGHEDEN EN TOT HET VOLLEDIGE UITGEBREIDE TOEVOEGEN RECHT WORDEN AMOOZESH-BOORS EN HAAR WERKNEMERS EN EIGENAAR NIET AANSPRAKELIJK WORDEN VASTGESTELD VOOR ENIGE SCHADE OP ALLE EN ALLE THEORIEENEN (INCLUSIEF CONTRACT, NALATIGHEID, STRICT AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE) VOORTVLOEIEN UIT OF IN DEZE OVEREENSTEMMING BETREFFENDE HET INHOUD, HET INHOUD, MET INBEGRIP VAN HET GEEN INHOUD VAN HET INHOUD VAN AMOOZESH-BOORS, DE WEBSITE, HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, OF EEN BESLUIT OF ACTIE DIE U IN VERBAND MET DE SITE. U OVEREENT DAT, IN GEEN OMSTANDIGHEDEN EN TOT VOLLEDIG TOEGESTAAN WORDEN TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, DE MAXIMUM AGGREGATE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN ENIGE DAT AMOOZESH-BOORS IN DEZE OVEREENKOMST MOGELIJK ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST, DE WEBSITE EN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DIT INHOUD, ZONDER EEN OMSTANDIGHEID OF THEORIE VAN WET OF HERWINNING, OVER 100. UW ENIGE ANDERE REMEDIE VOOR ONTVRIJDING MET DE WEBSITE, WEBSITE VERWANTE DIENSTEN OF INHOUD OF INFORMATIE DIE IN DE WEBSITE WORDT GEBRUIKT IS OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN EN DE DIENSTEN AANBIEDEN OF GELEVERD EN UITSLUITEN UW AANWIJZING. Bepaalde staatsrichtlijnen verlenen geen beperkingen op geimpliceerde garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade. INDIEN DEZE WETEN VAN TOEPASSING ZIJN, IS EEN OF ALLE BOVENSTELLINGEN, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U, EN U ZIJN ADDITIONELE RECHTEN. Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing) Abonnees komen overeen om een ??maandelijkse abonnementsvergoeding te betalen en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van de Amoozesh-Boors-site. Zij regelen het gebruik van onze site door geregistreerde abonnees. Zodra u ons toestemming geeft om uw creditcard in rekening te brengen, is de maandelijkse vergoeding namens ons en u zich bij Amoozesh-Boors aanmeldt (registratie vormt uw akkoord met deze abonnementsovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden), u krijgt toegang tot onze betaalde onderwijsmaterialen. Uw abonnement annuleren Als u uw betaalde abonnement wilt annuleren, stuur ons dan een email naar infoAmoozesh-Boors en annuleer uw abonnement voor het verstrijken van uw vervaldatum. Echter, maandelijkse abonnementskosten die in het verleden bij uw creditcard zijn aangerekend, worden niet geheel of gedeeltelijk aan u terugbetaald. Amoozesh-Boors heeft het recht om uw abonnement te annuleren en deze overeenkomst te beeindigen als u niet voldoet aan een bepaling van deze abonnementsovereenkomst of enige van de gebruiksvoorwaarden van onze site. Wij kunnen uw abonnement ook annuleren als geautoriseerde betalingen op uw creditcard niet worden geeerd, of als Amoozesh-Boors niet meer bevoegd bent om uw creditcard op te laden. Bij annulering wordt u verdere toegang geweigerd tot het alleenstaande gedeelte van de Amoozesh-Boors-site. Amoozesh-Boors zal geen verplichting hebben om een ??deel van het lidmaatschap en / of abonnementskosten te betalen die u heeft betaald voor annulering. TERUGBETALINGSBELEID: ALLE VERKOOPEN ZIJN FINAL. Onze leden zijn verplicht om hun abonnementsvergoeding een maand van te voren te betalen, dus in termen van annulering betalen we het gepromoveerde bedrag op basis van de resterende dagen van de maand. Duur van onze overeenkomst Door het inschrijfformulier in te vullen, machtigt u Amoozesh-Boors om uw creditcard op te geven voor het gespecificeerde eenmalig lidmaatschapskosten, plus maandelijkse collegegeld. Uw lidmaatschap heeft geen vervaldatum, en Amoozesh-Boors garandeert geen specifieke tijdsduur dat dit lidmaatschap geldig zal zijn en of de site nog steeds operationeel blijft. Amoozesh-Boors behoudt zich het recht voor om de site operaties te allen tijde te sluiten zonder enig beroep van de huidige leden. Op die basis wordt uw abonnement geannuleerd en heeft u alleen recht op een voorlopige terugbetaling op basis van de resterende dagen van die laatste maand. Uw beperkte gebruikerslicentie Geen abonnee of andere gebruiker mag kopieren, verkopen, licenties, wijzigen, distribueren, delen, reproduceren, verzenden, publiceren, publiceren, publiceren, aanpassen, bewerken, maken van de materialen of site-inhoud op onze Site of enige afgeleide werken van of de Site Content, geheel of gedeeltelijk, behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door deze licentie. Vertrouwelijkheidsovereenkomst Materiaal beschikbaar voor leden van Amoozesh-Boors is vertrouwelijk en mag onder geen enkele omstandigheid worden gekopieerd of verzonden. Leden van Amoozesh-Boors zijn verboden onze cursusmaterialen te delen met niet-leden van Amoozesh-Boors. Verbode berichten en opmerkingen U stemt ermee in dat u zich niet kunt onthouden van beledigende, lasterlijke, vulgere, obscene, politieke of raciale opmerkingen en opmerkingen, en zal geen persoonlijke aanval maken, gebruik maken van een beledigende of ongepaste taal, post materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen, Deelnemen aan eventuele hyping of voorlopen, of plaatsen of plaatsen op de site geen spam, advertenties of promotiemateriaal. Amoozesh-Boors behoudt zich het recht voor om privileges of andere toegangsrechten te verwerpen, inclusief zonder beperking herroeping en annulering van abonnement of beeindiging van lidmaatschap voor het overtreden van deze voorwaarden. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor illegale of verboden inhoud die u op de site verstrekt, waaronder oa illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, invasieve privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere materialen die schadelijk zijn voor derden. U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor materialen die bestaan ??uit of bevatten software virussen, politieke campagne, commerciele oproepen, ketenbrieven, massa-mailingen of een vorm van spam. U mag geen valse e-mailadres gebruiken, iemand of entiteit verpersoonlijken of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. U bent verboden de naam van Amoozesh-Boor te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze beheerder. Uw verplichting om ons te vrijwaren U gaat akkoord met Amoozesh-Boors en zijn ambtenaren, bestuurders, werknemers, agenten, informatieverstrekkers en leveranciers van schadevergoeding, verdediging en schadeloosstelling van schadevergoeding, schadevergoeding, kosten, schade en kosten Inclusief redelijke advocatenkosten die voortvloeien uit, in verband met of in verband met een eventuele schending door u van de abonnementsovereenkomst of deze gebruiksvoorwaarden, inclusief claims van inbreuk op intellectuele eigendom of andere rechten van derden, of anderszins, direct of indirect resulterend Afkomstig van of toegeschreven aan welke toegang dan ook, het gebruik of het plaatsen van materiaal of inhoud op de Amoozesh-Boors site door u. Toegang en interferentie U stemt ermee in dat u geen robot, spin, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruikt om onze webpagina's of de inhoud die daarop of voor enig ander ongeoorloofd doel te controleren of te kopieren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U gaat ermee akkoord dat u geen apparaat, software of routine gebruikt om de juiste werking van de Site-website te bemoeien of te proberen. U gaat er mee akkoord dat u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur oplegt. Verder gaat u ermee akkoord om geen onbevoegde framing aan te sluiten, te koppelen of te verbinden met de Site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amoozesh-Boors. Overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen De abonnementsovereenkomst en deze gebruiksvoorwaarden vormen samen een extra overeenkomst tussen u en Amoozesh-Boors en de voorafgaande overeenkomst tussen u en Amoozesh-Boors blijft van kracht. De abonnementsovereenkomst en de toegekende beperkte licentie zijn persoonlijk voor u en mogen niet door u toegewezen of overgedragen worden aan iemand anders. U gaat er ook mee akkoord dat u niemand anders toelaat om toegang te krijgen tot het Amoozesh-Boors-alleen-ledengebied, tenzij deze andere persoon zich heeft aangemeld als abonnee. U gaat ermee akkoord dat u uitsluitend aansprakelijk bent voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit toegang tot of gebruik van de website die u toelaat of vergemakkelijkt. U gaat ermee akkoord dat u uw cursus lidmaatschap en alle toegang tot cursusmaterialen zal verliezen als ze aan een niet-lid van welke aard dan ook worden toegekend en er zijn geen terugbetalingen voor uw inschrijfgeld indien dit gebeurt. Alle materialen zijn alleen voor leden. BEHEERWET Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Elk geschil dat voortvloeit uit dit privacybeleid is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales. Als zodanig kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven als we een wettelijke verplichting hebben om dit te doen. Als een term of bepaling van de Abonnementsovereenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden uiteindelijk wordt gevonden door een bevoegde rechter die ongeldig, niet-afdwingbaar of anderszins in strijd is met de wet, het overige van de Abonnementsovereenkomst of Gebruiksvoorwaarden, zoals de Geval kan zijn, die zonder zulke termijnen of bepalingen kan worden gegeven, volledig effect hebben. Elk nalatigheid van Amoozesh-Boors om strikte prestaties van een bepaling van de abonnementsovereenkomst of de gebruiksvoorwaarden te handhaven, vormt geen afzien van haar recht om deze bepaling of enige andere bepaling van de abonnementsovereenkomst of gebruiksvoorwaarden te handhaven. Hoe je een abonnee wordt Wordt je abonnee, moet je minimaal 18 jaar zijn en moet je het inschrijfformulier invullen. Als u zich registreert, wordt u verplicht een eenmalig lidmaatschapskosten te betalen plus een maandelijkse collegegeld en zal u bepaalde beloftes en afspraken doen en is u wettelijk verplicht de voorwaarden van onze abonnementsovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van De Amoozesh-Boors site, die volgen. Lees ze alstublieft voordat u het aanmeldformulier invult. Houd er rekening mee dat u als abonnee de toegang tot onze online cursusmaterialen aanschaft. U koopt toegang tot informatie, onderwijs en training om een ??daghandelaar te worden. U koopt geen software, en er is geen garantie dat u inkomsten krijgt. All subscribers are given access to protected web pages and videos within our websites course materials. Subscribers will use these materials to learn how to trade in the financial markets. As a subscriber you agree that you are aware of EXACTLY what you are purchasing. Interest in Securities or Commodities From time to time, Amoozesh-Boors moderators may take positions andor buy or sell securities or derivatives that are discussed in the website. Delivery Method: All Online Course Materials are available as a combination of protected web pages, and online videos. DISCLOSURE OF MATERIAL CONNECTION: You should assume the owner of this website andor blog has an affiliate relationship andor another material connection, to any suppliers of goods and services that may be discussed here, and may be compensated for showing ads or recommending products or services, or linking to the suppliers website. A cookie is a small text file placed on your computer hard drive by a web page server. Cookies may be accessed later by our web server. Cookies store information about your use of our web site. Cookies also allow us to provide you with more personalised service when using our web site. Amoozesh-Boors uses cookies to: determine whether you have previously used the Amoozesh-Boors web site, identify the pages you have accessed, facilitate administration of the site and for security purposes. Most web browsers are set to accept cookies but you may configure your browser not to accept cookies. If you set your browser to reject cookies you may not be able to make full use of the Amoozesh-Boors web site. In line with normal business practices we use Google Analytics and re-marketing services and Google and other third party suppliers provide advertising services online on our behalf. Amoozesh-Boors and third-party vendors, including Google, use first-party cookies (such as the Google Analytics cookie) and third-party cookies (such as the DoubleClick cookie) together to inform, optimize, and serve ads based on someones past visits to your website. Contact Information: Your use of this web site indicates your agreement to be bound by these terms and conditions, and your unique IP address has been recorded as a user of this website as proof. All materials contained on the web site and in course materials are protected by Copyright laws, Amoozesh-Boors and its parent company will pursue copyright infringement to the full extent of the law. . . . . . . . . . . .