Binary options rijkdom team international vereniging
Binary options rijkdom team international verenigingCFTC Fraude Advisories De Commodity Futures Trading Commissies (CFTC) Office of Consumer Outreach en het Securities Amp Exchange Commissions Office van Investor Education and Advocacy geven deze beleggerswaarschuwing uit om te waarschuwen voor frauduleuze regelingen met betrekking tot binaire opties en hun handelsplatforms. Deze schema's bevatten onder meer de weigering om klantrekeningen te betalen, de terugbetaling van de fonds te ontzeggen, identiteitsdiefstal en manipulatie van software om verliezen te genereren. Binaire opties Binaire opties verschillen van meer conventionele opties op significante manieren. Een binaire optie is een type optiescontract waarbij de uitbetaling geheel afhankelijk is van de uitkomst van een jano-propositie. De yesno-propositie heeft typisch betrekking op de vraag of de prijs van een bepaald actief dat onder de binaire optie ligt, boven of onder een bepaald bedrag zal stijgen. Bijvoorbeeld, de yesno-propositie die verbonden is met de binaire optie kan iets zo eenvoudig zijn als of de aandelenkoers van XYZ-bedrijf op een bepaalde dag om 14:30 op een bepaalde dag hoger zal zijn dan 9,36 per aandeel, of of de prijs van zilver hoger zal zijn dan 33,40 Per ons om 11:17 uur op een bepaalde dag. Zodra de optiehouder een binaire optie verworven heeft, is er geen beslissing meer voor de houder om te bepalen of de binaire optie wordt uitgeoefend omdat de binaire opties automatisch uitoefenen. In tegenstelling tot andere soorten opties geeft een binaire optie de houder het recht om de onderliggende activa te kopen of te verkopen. Wanneer de binaire optie verstrijkt, ontvangt de optiehouder ofwel een vooraf bepaalde hoeveelheid geld of helemaal niets. Gezien de alles-of-niets-uitbetalingsstructuur worden binaire opties soms aangeduid als alles-of-niets-opties of vaste-retouropties. Binaire Opties Trading Platforms Sommige binaire opties zijn genoteerd op geregistreerde uitwisselingen of verhandeld op een aangewezen contractmarkt die onderworpen zijn aan toezicht door Amerikaanse regulators zoals respectievelijk CFTC of SEC, maar dit is slechts een deel van de binaire optiemarkt. Veel van de binaire optiesmarkt werkt via internetgebaseerde handelsplatforms die niet noodzakelijk voldoen aan de toepasselijke Amerikaanse wettelijke vereisten. Het aantal internetgebaseerde handelsplatforms die de mogelijkheid bieden om binaire opties te kopen en te verhandelen, is de afgelopen jaren gestegen. De toename van het aantal van deze platformen heeft geleid tot een toename van het aantal klachten over frauduleuze promotieplannen met binary options trading platforms. Normaal gesproken zal een binaire opties internet-based trading platform een ??klant vragen om een ??bedrag te storten om een ??binaire optie oproep of contract te kopen. Bijvoorbeeld, een klant kan gevraagd worden 50 te betalen voor een binaire optiecontract die een 50 rendement belooft als de aandelenkoers van XYZ Company hoger is dan 5 per aandeel wanneer de optie vervalt. Als de uitkomst van de yesno-propositie (in dit geval dat de aandelenkoers van XYZ Company hoger is dan 5 per aandeel op de aangegeven tijd) voldaan is en de klant gerechtigd is het beloofde rendement te ontvangen, wordt de binaire optie vertaald in het geld. Als echter de uitkomst van de yesno-propositie niet tevreden is, wordt de binaire optie uit het geld verlopen, en kan de klant de volledige gedeponeerde som verliezen. Er zijn variaties van binaire optiecontracten waarbij een binaire optie die uit het geld loopt, de klant het recht hebben om terugbetaling van een klein gedeelte van de storting te krijgen, bijvoorbeeld, maar dat is meestal niet het geval. In feite kunnen sommige binaire opties op internet gebaseerde handelsplatforms het gemiddelde rendement op beleggingen overschrijden door een hoger gemiddeld rendement op beleggingen te publiceren dan een klant zou moeten verwachten dat de uitbetalingsstructuur wordt verwacht. Bijvoorbeeld in het bovenstaande voorbeeld, met een 5050 kans op winnen, is de uitbetalingsstructuur zodanig ontworpen dat het verwachte rendement op investeringen eigenlijk negatief is. Wat resulteert in een netto verlies aan de klant. Dit komt omdat het gevolg dat de optie uit het geld loopt (ongeveer een 100 verlies) aanzienlijk hoger is dan de uitbetaling als de optie in het geld loopt (ongeveer 50 winst). Met andere woorden, in het bovenstaande voorbeeld zou een investeerder gemiddeld kunnen verliezen geld te verliezen. Investor Complaints In verband met Frauduleuze Binaire Opties Trading Platforms De CFTC en SEC hebben veel klachten ontvangen over fraude die verband houdt met websites die de mogelijkheid bieden om binaire opties te kopen of verhandelen via internetgebaseerde handelsplatforms. De klachten vallen in ten minste drie categorieen: weigering om klantenrekeningen te betalen of geld te betalen aan klanten diefstal en manipulatie van software om verliezen te genereren. De eerste categorie van beweerde fraude houdt in dat we bepaalde internet-gebaseerde binary options trading platforms weigeren om klantenrekeningen te debiteren of geld te vergoeden na het accepteren van klantengeld. Deze klachten betreffen meestal klanten die geld hebben ingebracht in hun binaire opties handelsaccount en die vervolgens door de makelaars via de telefoon worden aangemoedigd om extra geld in de klantrekening te storten. Wanneer klanten later hun oorspronkelijke storting terugtrekken of de teruggave die zij zijn beloofd, zullen de handelsplatforms de klanten terugtrekken verzoeken annuleren, weigeren hun rekeningen te crediteren of hun telefoongesprekken en e-mails negeren. De tweede categorie van vermeende fraude gaat over identiteitsdiefstal. Bijvoorbeeld, sommige klachten beweren dat bepaalde internet-gebaseerde binaire opties trading platforms kunnen verzamelen klantinformatie zoals creditcard en drivers licentie gegevens voor ongespecificeerd gebruik. Als een binaire optie Internet-based trading platform om fotokopieen van uw creditcard, rijbewijs of andere persoonlijke gegevens vraagt, verstrekt u de informatie niet. De derde categorie van beweerde fraude omvat de manipulatie van de binary options trading software om verliezen te genereren. Deze klachten beweren dat de internet-based binary options trading platforms de handelssoftware manipuleren om binaire optiesprijzen en uitbetalingen te vervormen. Bijvoorbeeld, wanneer een klantenhandel wint, wordt de aftellen naar het verstrijken willekeurig verlengd tot de handel een verlies wordt. Ongeregistreerde transacties, transacties, handelaars, handelaars of handelstransacties. Onwettige opties Transacties Naast de doorlopende frauduleuze activiteiten kunnen veel platforms voor binaire opties trading in strijd zijn met andere toepasselijke wetten en voorschriften, waaronder bepaalde registratie - en regelgevingsvereisten van het CFTC en SEC , zoals hieronder beschreven. Bepaalde registratie - en regelgevende vereisten van de SEC Bijvoorbeeld, sommige binaire opties kunnen effecten zijn. Ingevolge de federale effectenwetgeving mag een vennootschap niet effecten aanbieden of verkopen, tenzij de aanbieding en verkoop bij de SEC zijn geregistreerd of een vrijstelling van deze registratie is van toepassing. Bijvoorbeeld, als de voorwaarden van een binaire optiecontract voorzien zijn in een bepaald rendement op basis van de prijs van een vennootschap, is het binaire optie contract een zekerheid en mag het niet worden aangeboden of verkocht zonder registratie, tenzij een vrijstelling van registratie beschikbaar is. Als er geen registratie of vrijstelling is, dan is het aanbod of de verkoop van de binaire optie voor u onwettig. Als een van de producten die worden aangeboden door binary options trading platforms zijn op veiligheidsgebaseerde swaps, zullen aanvullende eisen van toepassing zijn. Daarnaast kunnen sommige binary options trading platforms opereren als ongeregistreerde makelaars. Een persoon die zich bezighoudt met het uitvoeren van effectentransacties voor de rekeningen van anderen in de VS, moet in het algemeen bij de SEC als makelaar dealer registreren. Als een binair opties trading platform biedt om effecten te kopen of te verkopen, transacties in effecten te verrichten, of om transactiegebaseerde compensatie te ontvangen (zoals provisies), zou het waarschijnlijk bij de SEC moeten worden geregistreerd. Om te bepalen of een bepaald handelsplatform bij de SEC is geregistreerd als makelaar dealer, bezoek FINRAs BrokerCheck. Sommige binary options trading platforms kunnen ook functioneren als ongeregistreerde effectenbeurzen. Dit zou het geval zijn als ze overeenkomsten bestonden bij effecten van meerdere kopers en verkopers met behulp van gevestigde non-discretionaire methodes. Er zijn echter gevallen waar een geregistreerde makelaarhandelaar met een handelssysteem of platform legitiem geen verplichting heeft om als ruil te registreren. Bepaalde Registratie - en Regelgevende Voorschriften van het CFTC Het is onwettig voor entiteiten om aanbiedingen te aanvragen, aanbiedingen aan te bieden of in te voeren op handelsoptiesopties (bijvoorbeeld vreemde valuta's, metalen zoals goud en zilver, en landbouwproducten zoals tarwe of mais) Met Amerikaanse burgers, tenzij deze opties transacties worden uitgevoerd op een aangewezen contractmarkt, een vrijgestelde handelsraad of een bona fide buitenlandse handelsraad of worden uitgevoerd met Amerikaanse klanten die een netto-waarde hebben die meer dan 5 miljoen bedraagt. Om de meest recente lijst van uitwisselingen te zien die als contractmarkten worden aangewezen, controleert u de website van CFTC. Op dit moment zijn er slechts drie aangewezen contractmarkten die binaire opties aanbieden in de Amerikaanse Cantor Exchange LP Chicago Mercantile Exchange, Inc. en de Noord-Amerikaanse Derivaten Exchange, Inc. Alle andere entiteiten die binaire opties aanbieden, die commodityoptionstransacties zijn, doen dit onwettig. Verdere entiteiten die orders aanvragen voor commodityoptie transacties en onder meer geld accepteren om de commodity opties transacties te marge, te garanderen of te beveiligen, moeten zich registreren als Futures Commission Merchant. Entiteiten die als tegenpartij optreden (dat wil zeggen, zij nemen de andere kant van de transactie van de klant in tegenstelling tot bijpassende orders) voor transacties in vreemde valuta opties voor klanten met een netto-waarde van minder dan 5 miljoen moeten zich registreren als een Retail Foreign Exchange dealer. Vanwege hun gebrek aan naleving van de toepasselijke wetten, als u binaire opties biedt die aangeboden worden door personen of entiteiten die niet geregistreerd zijn bij of onderworpen zijn aan het toezicht op een Amerikaanse regulator, kunt u mogelijk niet volledig profiteren van de waarborgen van de federale effecten en Commodities wetten die zijn ingevoerd om beleggers te beschermen, aangezien sommige veiligheidsmaatregelen en remedies alleen beschikbaar zijn in het kader van geregistreerde aanbiedingen. Daarnaast kunnen individuele beleggers niet in staat zijn om op zichzelf bepaalde remedies die beschikbaar zijn voor ongeregistreerde aanbiedingen te volgen. Final Words Remembermuch van de binaire optiesmarkt werkt via internet-gebaseerde handelsplatforms die niet noodzakelijkerwijs voldoen aan de toepasselijke Amerikaanse regelgevingskenmerken en kunnen betrokken zijn bij illegale activiteiten. Investeer niet in iets dat je niet begrijpt. Als u de investeringsgeleentheid niet in een paar woorden en op een begrijpelijke manier kan verklaren, moet u wellicht de potentiele investering heroverwegen. Alvorens te investeren in binaire opties, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen treffen: 1. Controleer of het binaire opties trading platform het aanbod en de verkoop van het product met de SEC heeft geregistreerd. Registratie biedt beleggers toegang tot belangrijke informatie over de voorwaarden van het aangeboden product. U kunt EDGAR gebruiken om te bepalen of een uitgevende instelling het aanbod en de verkoop van een bepaald product bij de SEC heeft geregistreerd. 2. Controleer of het binary options trading platform zelf geregistreerd is als uitwisseling. Om te bepalen of het platform is geregistreerd als een uitwisseling, kunt u de website van SEC's raadplegen over uitwisselingen. 3. Controleer of het binary options trading platform een ??aangewezen contractmarkt is. Om te bepalen of een entiteit een aangewezen contractmarkt is, kunt u de website van CFTCs controleren. Tenslotte, voordat u belegt, gebruik FINRAs BrokerCheck en het National Futures Associations Background Affiliatie Status Informatiecentrum (BASIC) om de registratie status en achtergrond van elke firma of financiele professional die u overweegt te controleren. Als u niet kunt controleren of ze zijn geregistreerd, doe ze niet met hen, geef ze geen geld, en deel uw persoonlijke gegevens niet met hen. Gerelateerde informatie Het CFTC Office of Consumer Outreach heeft deze informatie verstrekt als een dienst aan investeerders. Het is geen juridische interpretatie of een verklaring van CFTC-beleid. Als u vragen heeft over de betekenis of toepassing van een bepaalde wet of regel, raadpleeg dan een advocaat die gespecialiseerd is in effectenrecht. January 21, 2017 21 januari 2017 Alex Hales leaked profits is een geautomatiseerde handelssoftware waar u handel maakt Aanvankelijke storting van geld. Het is waarschijnlijk dat u geld kunt verdienen, dat wil zeggen een bedrag van 1250 per dag. De eigenaar van de software beweert dat hij zijn hoofdpret in de Wall Street beheert. Hij zegt dat hij zijn diploma in de economie heeft gedaan en een netwerk van 240 miljoen dollar had. In de tussentijd heeft hij gekozen als de best verkopende auteur van de New York Times Leaked Profits Review: Is Scam8230 6 december 2016 6 december 2016 Alex Hales Op zoek naar de eerlijke recensie over Swarm Intelligence software Dan maak je geen zorgen, ik ben hier om te onthullen Alle informatie over de software die u een winnende snelheid van 83 kan krijgen in de Binary Options. Zodra u de officiele website bezoekt, zal de software u zeker de opmerkelijke kwaliteit tonen die legit en professionaliteit zal zien. Swarm Intelligence is de nieuwe geautomatiseerde software die volledig op autopilot draait. Deze nieuw gelanceerde software zorgt ervoor dat u echt geld in online handel maakt zonder risico te hebben. Echter, als u8230 Op zoek bent naar een gedetailleerde beoordeling van Jarvis Formula Dan heb je hier geen zorgen nodig. Ik heb wat bewijs dat u ermee kan helpen om de Scam en Legit software te onderscheiden. Nou, om eerlijk te zeggen, zou ik zeggen dat het gevaarlijk scam software is die moet worden vermeden omdat dit soort software is ontworpen om het geld van de onschuldige mensen te stelen. Maar hun overtuigende website zal zeker proberen om je te verwarren of het een oplichterij of legitieme is, want hier ben ik hier om te openen8230 Profit Replicator App is een online financiele trading software die tegenwoordig de binaire optiesmarkt slaat. Net als de andere Scam software8217s claimt deze Profit Replicator App ook een legitieme geautomatiseerde handelssoftware. De presentator zegt dat met deze software je binnen een maand miljonair kan worden. In dit artikel zal ik u een aantal bewijzen leveren die ik heb geconfronteerd na het onderzoeken van deze software. Dus als u van plan bent om uw hard verdiende geld te investeren in deze handelssoftware, dan8230 5 december 2016 5 december 2016 Alex Hales Crack Broker Software is nog een ander systeem dat in de markt van de handel zwartlist is. Het is een van de nieuwste geautomatiseerde handelssoftware die geld heeft gemaakt in de naam van legitieme handelssoftware door het geld van nieuwe handel te stelen, omdat ze weinig kennis in de handel hebben. Thomas Mallon, de CEO van de Crack Broker Software, beweert dat zijn systeem de mogelijkheid heeft om u binnen een paar dagen een bedrag van 22.005 te genereren. U moet up8230 invullen. Binary 5 is een software voor binaire opties, die een van de hoogst gewaardeerde software van 5 minuten voor de vervaldatum in de wereld is. Deze handelssoftware is erg makkelijk te gebruiken, zelfs voor een nieuwe beginner is het heel makkelijk om een ??online handel te maken. Binary 5 is een binary options trading software biedt ook een garantie van 81 handelssignalen. Het team van Binary 5 trading software noemde ook in hun website binarytoday5 dat deze software meerdere cijfers heeft. Deze software kan worden gebruikt voor all8230 Plenitude Formula is de nieuwste software gemaakt door George Ackerman, die beweert te zijn de eigenaar en oprichter van deze software. Maar laat me je vertellen, deze software is niets anders dan een oplichterij. Zoals tegenwoordig worden veel handelaren betrokken bij de handel in binaire opties die bereid zijn om wat geld te verdienen en succesvol te zijn op de handelsmarkt. Aangezien binaire opties de grootste handelsmarkt in de wereld zijn, is dit de reden waarom de oplichters proberen om een ??val op sommige onschuldige mensen te maken en hun geld te grijpen8230 Online Wealth Markets is een van de beste binary options trading software op de financiele markt direct. Dit is een echte software die u een winst kan maken in binaire opties. Deze software is op een zeer eenvoudige manier ontworpen, zodat het gemakkelijk door de gebruikers kan worden begrepen. Ik vraag me af of het legitieme of oplichterij software is. Geen zorgen, ik heb wat informatie over deze software of het nu een oplichterij of een wettelijk probleem is. Maar hiervoor wil ik dat je mijn recensie moet lezen tot the8230 4 november 2016 4 november 2016 Alex Hales Turbine Xo is de nieuwste oplichter in de binary options wereld die is ontwikkeld door Andrew Fisher. U moet zich afvragen welke Turbine Xo hier is, het antwoord op uw vraag turbine xo is de oplichterijsoftware die een andere misbruik voor binaire opties is. Het is een geautomatiseerd handelssysteem dat u van binaire optiesignaaldiensten moet voorzien, maar in werkelijkheid doet het dat eigenlijk niet. Turbine XO Software Review Deze software is niets dan nep handelssoftware waar u uw geld zal verliezen en hun victim8230 worden. 1 november 2016 1 november 2016 Alex Hales Deze dagen vertrouwen op een handelsmakelaar is niet die handel waardig. Voor online handel is een goede handelsmakelaar nodig voor uw succes. Met een goede makelaar kunt u activa kopen, zoals goederen, valutaparen, indices, en nog veel meer. De goede makelaar biedt ook beste handelssignalen, een goede uitbetaling voor uw winnende ambten, een suggestie voor binaire handel, trainingen voor de handelsstrategieen. Makelaars werken als platform voor de binaire handel. Feiten van feiten, er zijn veel binaire opties handelsmakelaars om te investeren voor uw handel. But8230 Posts navigatieThe Binary Option Brokers Association De Binary Option Brokers Association (TBOBA) is in 2013 opgericht. De binaire optiesindustrie heeft in 2014 veel vooruitgang geboekt. Nieuwe makelaars openen en oude makelaars zijn gesloten. Echter, tegen het begin van 2015 zijn er nu meer dan 20 licentie - en gereguleerde binaire optiemakelaars. De binaire optiesector is een niche-gebied op de financiele markten. Een binaire optie is een nieuw financieel instrument voor actieve en hoogfrequente handelaren. Werken met lidmakelaars en handelaren wereldwijd. De Binary Option Brokers Association biedt een faciliteit voor professionele ontwikkeling, onderzoek en uitwisseling van informatie tussen makelaars en handelaren. Alles voor het behoud van de integriteit van deze nieuwe industrie. TBOBA adviseert binaire opties makelaars op de best practices van klantenbehoud, marketing en industrie. De Binary Option Brokers Association is niet betrokken bij de regulering of licentie van binaire optiemakelaars. De licentie en regelgeving van makelaars wordt meestal behandeld door de Securities and Exchange Commission van Cyprus. Als lid van de Europese Unie zijn Cyprus-erkende beleggingsmaatschappijen onder de EU8217s MiFID-regels geregeld waardoor deze makelaar in alle EU-landen kan opereren. Bepaalde landen hebben hun eigen landspecifieke regels en voorschriften voor binaire optiemakelaars. Klik hier om de lijst van financiele regelgevende instanties te zien. Trading Signals Amp Trading Apps Er zijn veel handelsapps en handelssignaalverleners die beloftes maken van snel geld. Het is belangrijk voor potentiele handelaren om te begrijpen wat deze signaaldiensten zijn, en de valkuilen bij het gebruik ervan. Lees hier meer over handelssignalen. Binary Option Brokers Scams Scams amp Klachten in de Binary Options-industrie zijn breed verspreid. Lees hier het korte artikel over klachten. Om te weten wat de meest voorkomende klachten zijn. Waarom houdt iedereen van binaire opties Het winstverliespotentieel in binaire opties volgt het principe van alles of niets. Betekenis, handelaren kunnen al het geld dat op de handel wordt geplaatst, verliezen of winst tussen 60 en 95 winnen, afhankelijk van het actief en tijdsbestek. Het risico dat bij deze handel betrokken is, is bekend. Binaire opties zijn een makkelijke manier om te profiteren van het voorspellen van een correcte optie als een valutapaar, aandelenindex of grondstofprijs stijgt of dalen. Wij raden u aan om de nieuws sectie te bekijken die de laatste updates van de binaire optieindustrie brengt. Communiceren met ons Heb een vraag voor de vereniging Voel je vrij om ons hier te contacteren. En deelnemen aan ons op google