Acm gold forex trading
Acm gold forex tradingInstitutional FX Bij het gebruik van deze website wordt geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en afgesproken: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en enige of alle afspraken: Client, U en Uw verwijst naar u , De persoon die toegang heeft tot deze website en de Algemene Voorwaarden van Companys accepteert. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. Wij zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden, behalve Finance Magnates, worden bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Koekjes worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en dienen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal te worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge draagt ??een hoog risico en kan wellicht niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidheid zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's verbonden aan de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Finance Magnates 2015 Alle rechten voorbehouden ACM Gold8217s Trading Licentie opgeschort Links naar Dodgy Entities De Zuid-Afrikaanse regelgever stelt dat de makelaar moet verzekeren dat al zijn handelaren zijn toegestaan, terwijl ACM de Andy Traveler Regulation (Institutionele FX) ontkent vrijdag 28.08.2015 17 : 30 GMT Foto: Photo: Bloomberg Een van de grootste Zuid-Afrikaanse makelaars, ACM Gold en Forex Trading (ACM) heeft de reputatie en het bedrijfsleven getroffen door de voorlopige intrekking van zijn handelsvergunning door de Financial Services Board (FSB) Nadat een aantal van haar klanten en de invoering van makelaars (IB) onder controle zijn gekomen. Meestal is de makelaar geassocieerd met Pastor Colin Davids Platinum Forex. Die in een gezamenlijke operatie met de Western Cape Asset Forfeiture Unit, de FSB, de Hawks en het Financial Intelligence Center zijn activa bevroren had als gevolg van een miljon rand Ponzi-schema. Platinum Forex heeft geinvesteerd beleggersgeld voor een schijnbaar Beheerbaar Fonds, ondanks dat zij geen geregistreerde financiele dienstverlener is volgens de Zuid-Afrikaanse wetgeving. Na het aanvaarden van deposito's ter waarde van R100 miljoen heeft de heer Davids beloofd beleggers een rendement van maximaal 84 te geven door de fondsen op de forexmarkt te verhandelen. Helaas blijkt dat de deposito's zijn afgekort om zijn levensstijl te financieren, andere investeerders te betalen en het saldo te storten op kortlopende beleggingsrekeningen 8211, waarvan sommige bij ACM waren, volgens FSB financiele adviseur en intermediaire dienst compliance officer Manasse Malimabe. South Africa's FSB heeft ook een waarschuwing afgegeven tegen een andere ACM's IBs, Go Direct Stock Market Investments, voor het bevriezen van clientenfondsen en het leveren van beloofde rendementen. ACM Gold moest ervoor zorgen dat iemand die klanten geld op zijn platform verhandelt is geautoriseerd. Volgens de Zuid-Afrikaanse wetgeving is ACM verantwoordelijk voor de volledige naleving van alle handelaren en IB's. De dodgy transacties van zowel Platinum Forex als Go Direct hebben duidelijk twijfel of het bedrijf zijn verplichtingen heeft vervuld. 8220A beleggers van een beleggingspersoneel van klanten moeten een geautoriseerde financiele dienstverlener zijn, 8221 zei de heer Malimabe aan BusinessDay Live. De heer Malimabe voegt 8220ACM Gold toe, als financiele dienstverlener die een handelsplatform heeft aangeboden, moest ervoor zorgen dat iemand die klanten geld op zijn platform verhandelt, toestemming heeft verleend. Noch Platinum Forex noch Colin Davids zijn authorised.8221 Finance Magnates bereikt ACM voor een reactie. De makelaar herhaalde dat het bedrijf een relatie had met de heer Davids in persoonlijke hoedanigheid, niet met Platinum Forex, en daalde om verdere details te verstrekken tot de feedback van het FSB's onderzoek is ontvangen. We waren zeker niet op de hoogte van een Ponzi-type activiteit, en zou het nooit onderschrijven. ACM Gold woordvoerder Robyn Francis zei, 8220We waren zeker niet op de hoogte van een Ponzi-type activiteit, en zou het nooit onderschrijven. Wij zijn van mening dat door het samenwerken met de FSB de resolutie op te lossen en onze positie op de markt te herwinnen. In de tussentijd hebben bestaande klanten toegang tot hun rekeningen en alle fondsen blijven veilig. Finance Magnates zal dit nieuwsgierige verhaal blijven onderzoeken en updates verschaffen. Als u een account opent met ACM Gold, kunt u uw geld in Zuid-Afrika blijven terwijl u handel. Er zijn geen problemen met internationale transfers, geen SARS-belastingbewijzen nodig, makkelijke toegang En onttrekkingen. ACM Gold is een geautoriseerde financiele dienstverlener van de Financial Services Board of South Africa onder FAIS Licentienummer 19015. Leer Forex Trading via GRATIS Demo Trading Begin met het leren van forex trading is een gratis en ook een risicovrije activiteit. Voordat u genoeg vertrouwen krijgt om forex te verhandelen in de echte wereld, kunt u gebruik maken van de ACM Golds-demo-accounts om u vertrouwd te maken met de handel in de buitenlandse handel in de wereld. ACM Gold biedt de mogelijkheid om demo-handel op drie platforms te starten: ACM Gold Trader Platform, ACM Meta Trader Platform en CDF Online. Er is ook software beschikbaar voor de iPhone, Android telefoon versterker Blackberry. Afgezien van bovenstaande opties, dragen functies zoals stop-loss orders en geautomatiseerde handel toe aan het comfort van de handelaren. U kunt uw handelsstrategieen instellen om automatisch te werken met behulp van bepaalde platformfuncties zonder de handelsactiviteit voortdurend te controleren. Wanneer u klaar bent, kunt u een live trading account aanvragen, of voor een autotrading account. De details van de verschillende typen Live Accounts zijn: Autotrading: Veel mensen hebben niet de mogelijkheid om succesvol te verhandelen, of de tijd om uren tegelijkertijd voor een computerscherm te kijken die naar grafieken kijkt. U kunt nu succesvolle handelaren gebruiken om uw account voor u te verhandelen - het heet Autotrading. ACM Gold is een leider in Forex, Futures online trading, die wereldklasse handelsfaciliteiten biedt, inclusief proprietary en Meta Trader 4 (MT4) platforms. Wij bieden zowel retail - als institutionele klanten een toonaangevende handelservaring. ACM Gold maakt deel uit van een financiele dienstverlenende onderneming die een reeks diensten en producten levert aan individuele en institutionele klanten. De groep heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten en Verre Oosten met bijbehorende kantoren over de hele wereld. QuotOns aanwezigheid in de kaart verklaart het vertrouwen dat onze klanten in ons hebben, evenals onze innovatieve benadering van een uitgebreide lijst van producten en services. quot Het ACM Gold trading platform is gelanceerd om individuele klanten de mogelijkheid te bieden om op eerlijke en Transparante prijzen die oorspronkelijk alleen voor grote banken waren toegankelijk. Onze consistente concurrerende spreidingen en marges zorgen ervoor dat onze klanten het meeste uit hun handel maken. ACM Golds handelsactiviteiten worden geregeld door de regelgeving die door de volgende niet-bank financiele dienstverleners is ingesteld: Financial Services Board (FSB), South Africa Financial Services Commission (FSC) van Mauritius Over de FSB De Financial Services Board is een onafhankelijke instelling die Houdt toezicht op de niet-bankwezen financiele dienstensector in Zuid-Afrika in het publieke belang. Het FSB bevordert en onderhoudt een veilige financiele beleggingsatmosfeer in Zuid-Afrika. Voordelen van regulering aan ACM Gold Clients Aangezien ACM Gold een gereguleerde forex broker is, genieten onze klanten de volgende voordelen door zich te betrekken: Eerlijkheid en transparantie in handelspraktijken en - handelingen Volledige gemoedsrust voor de handelaar ACM Gold biedt nu handelaren een optie Voor snelle, makkelijke en wereldwijde deposito's en onttrekkingen op een herlaadbare Prepaid MasterCard. Wij hebben samengewerkt met een van de belangrijkste betalingsoplossingen ter wereld, Payoneer, om handelaren on-demand toegang te geven tot hun Forex-account. Door te kiezen voor een betaalde betaalkaart voor betaalde betalingen, kunt u snel terugbetalen en meer gemak krijgen door geld terug te trekken op de wereldwijde betaalpas die kan worden gebruikt waar dan ook MasterCard wordt geaccepteerd, ongeacht land of valuta. NB: De ACM Gold Debit Card is alleen beschikbaar voor klanten met internationale Forex trading accounts. Het is niet kosteneffectief voor klanten met Zuid-Afrikaanse handelsrekeningen (geld bleef in Zuid-Afrika). Stuur mij meer informatie over de handel in ACM GoldForex Brokers Guide Forex Broker Soorten: ECN vs DMA vs STP vs Market Maker Alle Forex Brokers die de Amerikaanse Clients Forex regelgeving en gereguleerde Forex Brokers lijst Forex trading platform aanvaarden - Metatrader 4. Metatrader 5 en andere platforms Forex account financiering CFD Brokers: Forex brokers die CFD Forex makelaars aanbieden die goud, zilver, oliehandel aanbieden Uw kapitaal is in gevaar. Handel op marge houdt hoog risico in, en is niet geschikt voor alle beleggers. Alvorens te beslissen om forex of een ander financieel instrument te verhandelen, moet u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidstelling zorgvuldig overwegen. Alle CFD's (aandelen, indexen, futures) en Forex-prijzen worden niet door de uitwisselingen maar door de marktmakers verstrekt. De prijzen kunnen dus niet accuraat zijn en kunnen afwijken van de actuele marktprijs, waardoor de prijzen indicatief zijn en niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Daarom draagt ??FX-C geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele handelsverliezen die u zou kunnen veroorzaken als gevolg van het gebruik van deze gegevens.