Cme forex clearing

Cme forex clearingFX Products Home Trade met CME Group en toegang tot de werelds grootste gereglementeerde FX marktplaats die door u wordt gedefinieerd, die door ons in de beursgenoteerde OTC wordt geleverd. Beveilig uw FX risico met CME Group in welke maat u ook wilt, in welke valuta u ook hebt, en in welke jurisdictie u ook wilt. Onze elektronische markt is ordelijk, gelijk, transparant en anoniem. Het is waar je naar vroeg. Alle marktgegevens op de website van CME Group dienen uitsluitend als referentie te worden beschouwd en mogen niet worden gebruikt als validatie tegen of als aanvulling op real-time markt data feeds. Institutionele FX Bij het gebruik van deze website wordt geacht te hebben gelezen En akkoord met de volgende voorwaarden: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en enige of alle overeenkomsten: Client, U en Uw verwijst naar u, de persoon die deze website aanvaardt en de voorwaarden van Companys accepteert en voorwaarden. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. We zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden, behalve Finance Magnates, worden bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Koekjes worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en dienen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal te worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge heeft een hoog risico en kan niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidstelling zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's verbonden aan de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Finance Magnes 2015 Alle rechten voorbehouden CME Clearing verwerft erkende Clearing House Status in Singapore door MASDORMAN TRADING Dorman Trading, LLC Clearing Leden: CME, CBOT, COMEX, NYMEX, ICE-US, Eris Exchange. Niet-Clearing Member: Eurex. Geregistreerd Futures Commission Merchant Geregistreerde CFTC NFA Lid. Alle inhoud 2016 Dorman Trading, LLC. Er is een risico van verlies in de handel futures en opties. Futures trading is niet geschikt voor alle beleggers. Copyright 2016. Alle marktgegevens worden verstrekt door Barchart Market Data Solutions. Futures: tenminste 10 minuten vertraagd. Informatie wordt verstrekt als en alleen voor informatie doeleinden, niet voor handelsdoeleinden of advies. Om alle uitgestelde vertragingen en gebruiksvoorwaarden te zien, zie disclaimer. 141 West Jackson Boulevard, Suite 1900 Chicago, IL 60604Je wordt gericht aan ZacksTrade, een divisie van LBMZ Securities en een erkende makelaar-dealer. ZacksTrade en Zacks zijn gescheiden bedrijven. De weblink tussen de twee bedrijven is niet een verzoek of aanbod om te investeren in een bepaalde beveiliging of soort beveiliging. ZacksTrade onderschrijft of neemt geen enkele specifieke beleggingsstrategie, een adviesadviseur van een analist of een andere benadering voor het evalueren van individuele effecten aan. Als u naar ZacksTrade wilt gaan, klikt u op OK. Als u dat niet doet, klikt u op Annuleren. CME introduceert Forex Clearing door Zacks Equity Research Gepubliceerd op 18 mei 2011 Op maandag lanceerde CME Group Inc. (CME-Free Report) de toonaangevende Amerikaanse futures-uitwisselingsoperator, een nieuw clearingplatform voor haar over-the-counter (OTC) ) Transacties in vreemde valuta (forex) via CME ClearPort. Aanvankelijk heeft het bedrijf de OTC-clearing van de Amerikaanse dollar tegen Chileense peso begonnen, gebaseerd op de snel groeiende kansen in Chili, die grote blootstellingen in buitenlandse investeringen geniet. CME is daarom in de gelegenheid om deze regio te verkennen en haar clearingdiensten te gebruiken om de kredietcrisis te verminderen en de tegenpartijrisico's in valutascherming te minimaliseren. Dit proces zal niet alleen de liquiditeit en operationele efficientie in Chili verbeteren, maar zal CME ook helpen om haar clearingdiensten over de grenzen uit te breiden. Het laatste forex clearing-initiatief was ook het resultaat van een vrijstelling die de vorige maand door de Schatkist aan de forex swaps werd toegekend. Derhalve zijn forex swaps nu vrij van de nieuwe regelgeving die op de afgeleide transacties wordt opgelegd. Bovendien is CME op zoek naar het stimuleren van de OTC clearing business, nu de belangrijkste rendementsrente toekomstige swaps intensief concurrerend is geworden. Met name de lancering van NYSE Euronext Inc. rsquo's New York Portfolio Clearing (NYPC) en de Eurodollar futures in NYSE Liffe US, in maart van dit jaar, heeft een uitdagende operationele omgeving voor CME gecreeerd. Bovendien heeft de voorgestelde fusieovereenkomst tussen NYSE en Deutsche Boerse, in een overeenkomst van 10 miljard, verder scepticisme overgemaakt op het marktaandeel van CME's wereldwijde derivatenhandel. De voornemende NYSEndashDeutsche Boerse dealrsquos gecombineerde uitwisselingen en clearinghuizen zou een omzet van EUR4,0 miljard (5,5 miljard) genereren, veel hoger dan elke andere uitwisselingsgroep. Zelfs de volgende grootste operator in de VS genereert euro2,3 miljard in omzet. Vandaar dat een directe concurrentiedruk overschrijdt en dit risico vermindert, blijft het bedrijf groeien door productdiversificatie en cross-selling activiteiten. In maart van dit jaar lanceerde CME ook een nieuw clearing-lidmaatschapplatform, FICM (Financial Instruments Clearing Membership). Dit nieuwe platform heeft geholpen de traderrsquos kosten te verminderen met bijna 65 en biedt een cross-marge voor de companyrsquos-rente futures producten en de Amerikaanse Treasuryrsquos futures franchise. De voornaamste reden voor de vermindering van de margebetalingen is echter de uitoefening van de toekomstige handelsinitiatieven van NYSErsquos, een sector waarin CME bijna een monopolie heeft genoten. Niettemin heeft CME de afgelopen kwartalen sterke handelsvolumes geplaatst, die ook bijgedragen heeft tot het versterken van de kasstroom en kapitaalpositie. Daarom heeft CME er alles aan gedaan om zijn activiteiten uit te breiden en tegelijkertijd rijkdom aan beleggers te geven, waardoor het marktvertrouwen wordt behouden. Na een stijgende dividenduitkering van 22 in februari, heeft het bedrijf onlangs een nieuw 750 miljoen aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Bovendien heeft de companyrsquos-inspanningen om haar kern-uitwisselingstransacties te bevorderen, uit te breiden en door middel van zinvolle acquisities te verkopen, een sterke portefeuille en de wereldwijde aanwezigheid op de lange termijn een behoorlijke groei. Op maandag is de aandelen van CME op 298,43, een stijging van 1,4, op de NASDAQ-beurs gesloten. In-Depth Zacks Onderzoek naar de Tickers Boven Normaal gesproken 25 elk - klik hieronder om een ??rapport te ontvangen GRATIS: Zacks Nieuws voor CME Groepen (CME) CME Groepen (CME) Gemiddelde Dagelijkse Volumeverminderingen in februari CBOE Holdings (CBOE) Verslagen Verhoging in februari Volumes 7 Top CEO's spreken hun mening op de Trump Intercontinental Exchange (ICE) Tops Q4 Earnings Kosten CBOE Holdings (CBOE) slaat op Q4-verdiensten en inkomsten Andere Nieuws voor (CME, NYX) Wall Street Breakfast: Een nieuwe tijd voor de gezondheidszorg zal snap worden Geblokkeerd van indexen Europese aandelen gemengd als Duitse fabrieksgegevens teleur CME Group management om te voldoen aan Jefferies Grain hoger, vee hoger Zacks Releases 7 Beste aandelen om nu te bezitten Zacks 1 Rank Top Movers voor 7 maart 2017 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Rank Top Movers voor 030717 Snelkoppelingen Mijn account Klantondersteuning Zacks Research is gerapporteerd op: Zacks Investment Research is een A Rated BBB Accredited Business. Copyright 2017 Zacks Investment Research In het midden van alles wat we doen is een sterke inzet voor zelfstandig onderzoek en het delen van de winstgevende ontdekkingen met beleggers. Deze inzet om beleggers een handelsvoordeel te geven leidde tot het creeren van ons bewezen Zacks Rank-aandelenbeoordelingssysteem. Sinds 1988 is de SP 500 bijna verdrievoudigd met een gemiddelde winst van 26 per jaar. Deze rendementen hebben betrekking op een periode van 1988-2015 en werden onderzocht en getest door Baker Tilly Virchow Krause, LLP, een onafhankelijke boekhoudkundig bedrijf. Zacks Rank stock-rating systeem rendementen worden maandelijks berekend op basis van het begin van de maand en het einde van de maand Zacks Rank aandelenkoersen plus eventuele dividenden ontvangen tijdens die bepaalde maand. Een simpel, evenwichtig gemiddelde opbrengst van alle Zacks Rank aandelen wordt berekend om het maandelijkse rendement te bepalen. De maandelijkse rendementen worden vervolgens samengesteld om te komen tot het jaarlijkse rendement. Alleen Zacks Rank-aandelen die in het begin van elke maand zijn opgenomen in Zacks hypothetische portefeuilles zijn opgenomen in de retourberekening. Zack Ranks aandelen kunnen, en vaak doen, veranderen gedurende de maand. Bepaalde Zacks Rank-aandelen waarvoor geen maandprijs beschikbaar was, prijsinformatie is niet verzameld of om bepaalde andere redenen zijn uitgesloten van deze retourberekening. Bezoek prestaties voor informatie over de weergegeven prestatienummers. Bezoek zacksdata om onze gegevens en inhoud voor uw mobiele app of website te krijgen. Realtime prijzen door BATS. Vertraagde citaten door Sungard. NYSE en AMEX gegevens zijn minstens 20 minuten vertraagd. NASDAQ gegevens zijn minstens 15 minuten vertraagd.

Compenserende vs niet compensatie stock options

Compenserende vs niet compensatie stock optionsNiet-compenserende aandelenopties De populaire perceptie van een aandelenoptie lijkt op die van een gouden envelop gevuld met contant geld. Dat is soms het geval, zoals wanneer bedrijven de topmanagers aandelenopties op een diepe korting aanbieden of wanneer opstartbedrijven werknemersopties geven voordat ze publiek worden. Echter, bedrijven geven vaak opties aan hun werknemers, alleen omdat ze meer voorraad willen verkopen. Dat zijn niet-compenserende aandelenopties. De grondslagen van opties Een aandelenoptie is gewoon een contract dat u de mogelijkheid biedt 8212 de aanneming, dat is 8212 om aandelen van aandelen tegen een bepaalde prijs te kopen, de streefprijs genoemd. U moet over het algemeen de optie 8212 uitoefenen, daadwerkelijk aankoop van de voorraad 8212 binnen een bepaalde termijn. Wanneer een bedrijf opties toekent, stelt het gewoonlijk de streefprijs gelijk aan de marktprijs van de aandelen op het moment van de subsidie. Als de uitoefenprijs minder is dan de marktprijs op dat moment, worden de opties gezegd verdisconteerd. De hoop dat mensen een optie krijgen, is dat de marktprijs bij de uitoefening van de optie hoger zal zijn dan de streefprijs. Compensator vs Non Compensatory Veel bedrijven geven hun werknemers aandelenopties als beloning voor eerdere prestaties, of als een stimulans voor toekomstige prestaties. Als dit het geval is, zijn de opties onderdeel van de werknemersvergoeding. Dat maakt ze natuurlijk compenserende aandelenopties. Toch kan een bedrijf opties verlenen, simpelweg omdat zij meer kapitaal voor het bedrijf willen opwekken, dat in de eerste plaats het allerlaatste punt is om voorraden te verkopen. Anderzijds kan het haar aandeelhoudersbasis diversifieren. In dergelijke gevallen zijn de opties gebaseerd op de prestaties van een medewerker, dus ze worden geclassificeerd als niet-compenserende. De boekhoudkundige hoek Of een optie compenserende of niet-compenserende is, heeft aanzienlijke boekhoudkundige implicaties. Wanneer een bedrijf compenserende opties toekent, moet het een kosten opnemen zoals het met vaste lonen van werknemers is. Het exacte bedrag dat het moet rapporteren is vaak een enorm gecompliceerde berekening 8212 als je je ogen wil glanzen, kijk dan op BlackBlack-Scholes-opties prijs modelquot sometime 8212, maar de opkomst is dat omdat compenserende opties de kosten verhogen, verminderen ze de netto-inkomsten van de vennootschap , Of de winst die het aan aandeelhouders rapporteert. Niet-compenserende opties, daarentegen, hoeven niet als kosten te worden gemeld en hebben geen invloed op de winst. Het bedrijf behandelt hen als elke andere voorraadverkoop. Om bedrijven tegen fudging te houden, leggen de boekhoudregels standaarden vast die aan opties moeten voldoen om niet-compenserende te zijn. Allereerst moeten alle werknemers die voldoen aan de gecontracteerde werknemers kwalificatiesquot in aanmerking komen voor de opties. Het is aan het bedrijf om die beperkte kwalificaties vast te leggen, maar ze bevatten vaak zaken als een voltijdse werknemer of een bepaalde tijd bij het bedrijf. Ten tweede moeten de opties op gelijke voet beschikbaar zijn voor alle in aanmerking komende werknemers. Dit kan betekenen dat iedereen toegang heeft tot hetzelfde aantal opties, of dat het aantal opties is gebaseerd op een uniform percentage van de loon. Ten derde, de periode waarin werknemers hun opties kunnen uitoefenen, moet beperkt zijn en moeten relatief snel optreden nadat zij de opties hebben ontvangen. Ten slotte kan de korting op de optie niet groter zijn dan wat het bedrijf zou aanbieden om beleggers te lokken om in een ander groot aandelenaanbod te kopen. Belastingsimplicaties Als u op het ontvangende einde van de niet-compenserende aandelenopties 8212 of compenserende aandelenopties, dan is 8212 u wellicht geadviseerd om te raadplegen bij een belastingpersoon voor advies. Over het geheel genomen, maar het ontvangen van een niet-compenserende optie heeft geen invloed op uw belastingen. Wanneer u die optie uitoefent, gaat het verschil tussen de streefprijs en de marktprijs in de berekening om te bepalen of u de federale alternatieve minimumbelasting moet betalen. Wanneer u de voorraad later verkoopt, betaalt u de vermogenswinstbelasting op winst die u heeft gemaakt van de verkoop. ReferentiesCertent Insider Blog Door Denise Scoville-Glackin en Kathy Biddle. Employee stock purchase plans (ESPP's) bieden een effectieve manier om werknemers te stimuleren en lagere compensatiekosten en belastingvoordelen aan de uitgevende instelling te bieden. Bij het ontwikkelen van een ESPP-plan moeten bedrijven een aantal regelgevende eisen overwegen die de kosten van het programma en de participatiegraad kunnen beinvloeden. Onder de huidige boekhoudregels van de Verenigde Staten (Certificatie Onderwerp 718 van de Financiele Boekhouding) moeten bedrijven de reele waarde van hun medewerker ESPP kosten, tenzij het plan voldoet aan de gedefinieerde veilige hawe-eisen. Om te voldoen aan het veilige havenbeleid, moet een bedrijf een eventuele ESPP-aankoopprijs korting beperken tot maximaal 5 en verbieden optie-achtige functies, zoals terugslagperiodes, als niet-compenserend te beschouwen. Sommige bedrijven hebben deze aanpak gevonden, zonder beroep voor werknemers. Om te voldoen aan de concurrerende huurmarkt kan een bedrijf de veilige havenvoorziening afzien en een ESPP aanbieden met een terugslag en een korting van 15. In feite, volgens het NASPP 2014 Stock Plan Administration Survey. 66 bedrijven met een sectie 423-plan bieden een soort terugblik. En de meerderheid van de bedrijven biedt meer dan 5 kortingen, die een ESPP kwalificeren als compenserende en kosten vereisen. Compenserende ESPP's worden gewaardeerd volgens dezelfde methoden als aandelenopties, en de waarderingsmethode wordt gebruikt om de reele waarde te creeren voor elk deel van de subsidie. Voor de ESPP zijn de belangrijkste inputs die de reele waarde aandrijven, de verwachte term en de volatiliteit. Een andere belangrijke bestuurder is de korting op het moment van de subsidie. Uitgaven (reele waarde) zijn dan samengesteld uit drie componenten: waarde van eventuele kortingswaarde van de call option (indien terugkijkfunctie is inbegrepen) waarde van put option (indien geen limiet op aandelen aangekocht als de prijs afneemt) Om de kosten te beperken die verband houden met ESPP, kunt u aandelenlimieten implementeren als een planfunctie waar de deelnemers in een bepaalde periode slechts tot een bepaald aantal aandelen kunnen aanschaffen. Volgens het NASPP-onderzoek hebben 56 van de bedrijven een beperking op de aangekochte aandelen. Daarnaast beschikt de IRS over een wettelijke limiet voor de dollar die aangeeft dat deelnemers van deel 423-plan in een kalenderjaar niet meer dan 25.000 voorraad kunnen kopen. Bij het ontwerpen van een ESPP-plan zijn er een paar dingen die u wilt overwegen. Als u zich bezighoudt met de kosten, kunt u een lookback-functie elimineren en de aanbiedingstijden verkorten om de vergoedingskosten te verminderen. Daarnaast kunt u een limiet instellen op het aantal aangekochte aandelen. Om de uitdagingen van wijzigingsrekeningkunde te vermijden, moet u ook overwegen om de bijdrage van de bijdrage in het midden van de cyclus te elimineren en inclusief resetvoorzieningen om wijzigingen te vermijden. Als u nog steeds aarzelt over het implementeren van een ESPP, lees dan onze blog, 5 redenen waarom uw bedrijf een ESPP moet overwegen. Om uit te zoeken wat dit programma aan uw bedrijf kan brengen. Als uw bedrijf al een ESPP biedt, kunt u meer weten over hoe Certent het kan helpen. Hoe beheert u uw plan voor het personeelsbestand. Categorieen Abonneren via Email Volg Certent Meest recente berichten Meest recente reacties. Compenserende vs Niet-Compenserende Aandelenopties: 22. 2012. Dus, wanneer een corporatie niet-gekwalificeerde aandelenopties aan een werknemer geeft, gebeurt er op de beursdatum niets, er is geen fiscale impact omdat de werknemer geen inkomen heeft ontvangen. Maar de dag dat de werknemer de optie uitoefent door de aandelen te kopen tegen de optiekprijs, dat is belastbaar. Dit creeert gewoon inkomen in het bedrag van het verschil tussen de reele marktwaarde van de aandelen en de betaalde optieprijs. De personeelsbasis in de voorraad is het bedrag dat hij of zij betaald heeft, plus het inkomen dat het oplevert. Dit betekent dat het gelijk is aan de reele marktwaarde van de voorraad op de datum van de uitoefening. Als de aandelen dan in de prijs oplopen en de werknemer de voorraad verkoopt, wordt de winst belast tegen de winstkoersen, maar alleen op het verschil tussen de aandelenwaarde op de verkoopdatum en de aandelenwaarde op de uitoefeningsdatum. Voor incentive stock options, of ISOs, is er ook geen invloed op de beursdatum. Er is ook geen belastinguitwerking op de uitoefeningsdatum, maar daar is een kleine uitzondering. De uitzondering is van toepassing indien de belastingbetaler de alternatieve minimumbelasting gebruikt. Wanneer de werknemer de voorraad verkoopt, is dat belastbaar met het verschil tussen de aandelenwaarde op de verkoopdatum en de op de uitoefeningsdatum betaalde prijs. Niet-compenserende aandelenopties Niet-compenserende aandelenopties zijn een specifiek type plan, een voordeel waarmee werknemers kunnen Koop bedrijf voorraad tegen een specifieke prijs binnen een bepaald tijdsbestek. Compenserende aandelenopties zijn speciaal ontworpen om werknemers te compenseren en zijn onderworpen aan verschillende belastingwetten. Bedrijven gebruiken niet-compenserende aandelenopties om zelf fondsen te innen. Een bedrijf moet zeer strikte richtlijnen volgen met het creeren van niet-compenserende aandelenopties, maar als het zo goed doet, krijgen de werknemers belastingvoordelen. Beschikbaarheid Aspecten Bedrijven hebben doorgaans keuzes wanneer zij beslissen wie de niet-compenserende aandelenopties aanbieden, maar de keuzes zijn beperkt. Er zijn slechts beperkte kwalificaties die werknemers moeten ontmoeten en het bedrijf moet de opties aanbieden aan alle werknemers die voor het bedrijf werken en onder de kwalificaties vallen, maar niet aan degenen die geen werknemers zijn. Vaak wordt de optie gegeven op basis van een percentage salaris of loon dat van toepassing is op alle werknemers die in die groep vallen. Korting Aspecten Bedrijven hebben ook een keuze in welk soort korting van de huidige aandelenkoers die zij opties kunnen aanbieden bij. Hoe hoger de korting, hoe beter de koopje voor werknemers. Om echter niet-compenserende aandelenopties te kunnen voldoen, kunnen kortingen niet groter zijn dan een redelijk aanbod van verdisconteerde aandelen aan aandeelhouders of anderen. Dit houdt, net als de beschikbaarheidsbeperkingen, ertoe dat bedrijven de uitoefening van speciale aandelenrechten aan de leiding geven. Time Frame Aspekten Als een aandelenoptieplan compenserend is, kan het bedrijf beslissen wanneer werknemers hun opties kunnen uitoefenen. Voor niet-compenserende aandelenopties kunnen bedrijven binnen een bepaald aantal jaren slechts een tijdsbestek kiezen. Werkgevers moeten de opties binnen 10 jaar na de goedkeuring van het plan geven, en de werknemers moeten de mogelijkheid kunnen uitoefenen binnen 10 jaar vanaf het moment dat de optie wordt verleend. Belastingsaspecten Wanneer een werkgever een niet-compenserende aandelenoptie creeert, wordt het voorraadplan in een aparte fiscale categorie opzij gezet. Het bedrijf kan de waarde van de aandelen niet als bedrijfskosten aftrekken, maar werknemers hoeven geen inkomstenbelasting te betalen op het verschil tussen hun aandelenprijs en de marktprijs van de aandelen wanneer ze winst opleveren. In plaats daarvan betalen zij de alternatieve minimumbelasting, een lager tarief dat werknemers geld bespaart.

Binary options video tutorials

Binary options video tutorialsDe Ultieme Trading Hub - Leer binaire opties Inleiding tot Binary Options Trading Binaire opties is een makkelijk en handig hulpmiddel voor online handel. Investeren in binaire opties houdt echter verband met hoge risico's. Om u meer vertrouwen te geven tijdens het werken op de financiele markten, bieden wij u een online training die zich toelegt op binary options trading. Onze specifiek ontwikkelde video-tutorials helpen u om de handelstechnieken van nu toe af te leren. IQ Option Video Tutorials: Snelle Feiten Alle nuttige informatie op onze website is gegroepeerd in een paar educatieve video lessen om u een stap voor stap te begrijpen wat een binaire optie is en hoe u winst kunt krijgen van de handel. Voor beginners is het beter om met de eerste les te beginnen, terwijl ervaren handelaren direct kunnen overgaan naar de handelsstrategieen. Onze video-lessen leren u: hoe kunt u op onze website registreren hoe ons handelsplatform lijkt op de basishandelregels van IQ Option de meest populaire strategieen (Japanse Kandelaars, Gap in the Clouds, Three Black Crows, Pin Bar, Trendline Breakout) . Handelsactiviteiten die op deze website worden aangeboden, kunnen worden beschouwd als High Risk Trading Operations en hun uitvoering kan zeer riskant zijn. Het kopen van financiele instrumenten of het gebruik van diensten die op de website worden aangeboden, kunnen leiden tot aanzienlijke verliezen of zelfs in een totaal verlies van alle fondsen op uw account. U krijgt beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare rechten om het IP op deze website te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciele doeleinden ten opzichte van de aangeboden diensten op de website. Het bedrijf handelt buiten de Russische Federatie. Eu. iqoption is eigendom van en exploiteert door Iqoption Europe Ltd. IQ Optie, 20132017 Wachtwoordherstel informatie is succesvol verzonden naar uw mail Registratie is momenteel niet beschikbaar in de Russische Federatie. Als u denkt dat u dit bericht per ongeluk ziet, kunt u contact opnemen met supportiqoption. Het bedrijf bevestigt dat met betrekking tot de beveiligde CFD op de Companys Website: A) het maximale risico voor de klant in verband met de diensten van beschermde CFD op deze website mag op geen enkele wijze het door de opdrachtgever belegde bedrag overschrijden. Het risico op verlies voor de Client is groter dan het bedrag van de initiele financiele bijdrage. C) Het risico op verlies ten opzichte van de bijbehorende potentiele voordelen is redelijk te begrijpen in het licht van de specifieke aard van het voorgestelde financiele contract. Het risico van verlies mag onder geen omstandigheid hoger zijn dan het door de klant geinvesteerde bedrag. Door dit bericht te accepteren via het onderstaande vakje, bevestigt de Klant dat: A) de klant volledig begrijpt het maximale risico voor de klant in verband met de diensten van beschermde CFD op deze website en het feit dat dit risico op geen enkele wijze het geinvesteerde bedrag overschrijdt Door de Klant B) De Klant begrijpt volledig dat het risico van verlies voor de Klant onder geen omstandigheid groter is dan het bedrag van de aanvankelijke financiele bijdrage. C) De Klant begrijpt volledig dat het risico op verlies ten opzichte van de overeenkomstige potentiele voordelen redelijk begrijpelijk is Voor de opdrachtgever in het licht van de specifieke aard van het voorgestelde financieel contract D) De Klant begrijpt volledig dat het risico van verlies onder geen omstandigheid hoger is dan het door de Klant geinvesteerde bedrag. Door dit bericht te accepteren via het onderstaande vakje, bevestigt de Klant dat de Diensten op de Website niet onder de definitie van de beleggingsdiensten die op het grondgebied van Frankrijk zijn beperkt, inclusief, maar niet beperkt tot, beleggingsdiensten, contracten En producten genoemd in: Artikel L. 533-12-7 van het Monetaire en Financiele Wetboek Artikel 314-31-1 van de Algemene Regeling van de Franse Autorit des Marchs Financiers De QA van het AMF gepubliceerd door AMF op de AMF website op 10 Januari 2017. Ik accepteer de bovenstaande uitspraken volledig en geef je mijn verzoek en toestemming voor reclame, financiele uitnodiging van mij en de toestemming om mij de diensten op deze website te verstrekken. U moet de overeenkomst accepteren. Opties Onderwijs Internet is gevuld met promotie websites en video's, veelbelovende winst met veel binaire opties strategieen en systemen. Het kan moeilijk voor een beginner zijn om het verschil tussen puur promotie-informatie of echte handelsstrategieen en kwalitatieve educatieve programma's te vertellen. Als u wilt profiteren met binary options trading, moet u eerst de basisopleidingsopleiding hebben. Als u serieus bent over het leren van de handel, lees dan de artikelen, bekijk de videotutorials en volg de eenvoudige stappen die u zullen helpen om de basis van binary options trading te leren. Wat zijn binaire opties Inleiding tot binaire opties Trading, uitleg en voorbeelden SNEL INFO: Internet is gevuld met promotie websites en video's, veelbelovend geld met verschillende binaire opties strategieen en systemen. Maar het kan moeilijk voor een beginner zijn om het verschil tussen puur promotie-informatie en echte handelsstrategieen of kwalitatieve educatieve programma's te vertellen. Op deze website en handels blog probeer ik kwaliteit en echte binaire opties voor informatie en informatie te geven voor beginners en geavanceerde handelaren. Binaire Optiesgids - 3 stappen Tutorial Guide to Binary Options Trading voor beginners QUICK INFO: Leer hoe u binaire opties verhandelt met deze korte stap-voor-stap tutorial. Het leren van de basics met deze binaire opties hoe te begeleiden is een eenvoudig en eenvoudig proces. Er zijn maar een paar stappen en met platforms die makkelijker kunnen worden gebruikt dan ooit, is er geen reden waarom iemand de basis van binaire optieshandel in een uur of minder niet kan leren. Binaire opties verhandelen - De basis van het bellen en het voorbeeld van het maken van een binaire opties Trade QUICK INFO: Het maken van een handel op het binary options trading platform is een eenvoudig proces waarin u het handelsvermogen moet selecteren, het handelstype selecteren, Stel de vervaldag in, maak een investering en bevestig de handel. Is Binaire Opties Gokken Kan Binaire Opties Trading een langlopende winstgevende manier van inkomen zijn? SNEL INFO: Veel mensen die geinteresseerd zijn in de binaire optieshandel, vragen zich af of binaire optieshandel gokken is. Ook veel Forex-handelaren zullen zeggen dat binaire opties gokken zijn. Zo is binaire opties handel hetzelfde als gokken Hoe kies je een binaire opties Broker Belangrijke dingen om te zoeken bij het kiezen van een Binary Options Broker QUICK INFO: Leer de belangrijkste informatie herkennen bij het kiezen van een binary options broker. De eerste stap naar succesvolle handel is een selectie van een betrouwbare makelaar die de meest concurrerende functies biedt en ondersteunt de verschillende soorten handelsstijlen van hun klanten. Forex Grafieken en Aandelen Grafieken Beste Gratis Forex Grafieken en Aandelen Grafieken Snelle INFO: Forex of Aandelenmarkt charting software is een tool gebruikt voor het bijhouden van het verleden en de huidige beweging van aandelen en Forex prijzen. Alle aandelen grafieken en Forex charts gaan actuele aandelenprijzen aanbieden, maar boven deze zullen de eigenschappen varieren. Ongeacht het type actief dat wordt verhandeld, of het financiele instrument dat gebruikt wordt om deze te verhandelen, is gedetailleerde informatie met betrekking tot prijsaanduiding van groot belang. Sommige voorraadgrafieken zijn populairder dan anderen. Dit komt doordat ze zeer functioneel zijn en beschikbaar gesteld worden tegen weinig of geen kosten voor handelaren. Ontvang de basisinformatie over de beste gratis Forex-charts en aandelenmarkten. Video-lessen Binaire opties, ook wel digitale opties of alles of niets genoemd, zijn opties die een vooraf bepaald vast bedrag betalen, afhankelijk van het feit of een gebeurtenis al dan niet is Gebeurt op het moment dat de optie vervalt. Zoals de naam impliceert, kunnen binaire opties slechts een van de twee mogelijke resultaten hebben en u een Yes of No-aanpak kunnen nemen. Bijvoorbeeld, zal de AUDUSD op het einde van het uur boven de actuele prijs afronden. Als Ja, dan is de binaire optie geldig als Nee, dan is de binaire optie buiten het geld. Net als traditionele opties zijn binaire opties gebaseerd op een onderliggende activa, zoals valuta's, aandelen of grondstoffen. Maar in tegenstelling tot een contract voor verschil (CFD) of spread-weddenschap, heeft een binaire optie geen marges of stops nodig en weet u precies hoeveel u vanaf het begin kunt verwerven of verliezen. Binaire opties zijn mogelijk zeer winstgevend, en ze zijn ideaal voor de handelaar die het potentieel voor significante, korte termijn winsten met een beperkt beperkt risico wenst. Risico Waarschuwing: Trading binary opties is zeer speculatief en houdt een significant risico op verlies in. Lees alstublieft onze volledige verklaring voor risico-bekendmaking. Copyright 2016 - BinaryBrokerz - Alle rechten voorbehouden Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Europe Ridge Ltd - Victory House 205, Aartsbisschop Makarios Avenue Limassol Cyprus

Accounting for exercise of stock options

Accounting for exercise of stock optionsESO's: Boekhouding voor werknemersopties door David Harper Relevantie boven Betrouwbaarheid Wij zullen het verhitte debat niet herhalen over de vraag of bedrijven werknemersopties moeten uitrekenen. We moeten echter twee dingen vaststellen. Ten eerste hebben de experts van de Raad voor Financieel Boekhoudkundig Standaarden (FASB) sinds de vroege jaren negentig verlangd dat de kosten worden uitgegeven. Ondanks de politieke druk werd de uitgave min of meer onvermijdelijk toen de International Accounting Board (IASB) dit nodig had vanwege de opzettelijke push voor convergentie tussen de Amerikaanse en internationale boekhoudnormen. (Zie hiervoor de Controversy Over Option Expensing.) Ten tweede is er een legitieme discussie over de twee belangrijkste kwaliteiten van boekhoudkundige informatie: relevantie en betrouwbaarheid. Financiele overzichten tonen de standaard van relevantie wanneer zij alle materiele kosten van het bedrijf omvatten - en niemand ontkent serieus dat opties een kosten zijn. Gerapporteerde kosten in de jaarrekening bereiken de betrouwbaarheidsnorm wanneer ze op een onpartijdige en nauwkeurige wijze worden gemeten. Deze twee kwaliteiten van relevantie en betrouwbaarheid botsen vaak in het boekhoudkader. Bijvoorbeeld, onroerend goed wordt gedragen tegen historische kosten omdat historische kosten betrouwbaarder (maar minder relevant) zijn dan marktwaarde - dat wil zeggen, we kunnen met betrouwbaarheid meten hoeveel is besteed om het onroerend goed te verwerven. Opponenten van de uitgave betalen betrouwbaarheid, en dringt erop aan dat optiekosten niet met consistente nauwkeurigheid kunnen worden gemeten. FASB wil de relevantie prioriteren, en geloven dat het ongeveer correct zijn bij het vastleggen van een kosten, is belangrijker dan het precies verkeerd is om het geheel te laten vallen. Openbaarmaking vereist maar niet erkend voor nu Vanaf maart 2004 vereist de huidige regel (FAS 123) openbaarmaking maar geen erkenning. Dit betekent dat de kostenramingen van de opties als een voetnoot moeten worden vermeld, maar ze moeten niet worden opgenomen als een uitgawe op de winst - en verliesrekening, waarbij zij de gerapporteerde winst (winst of netto-inkomen) zouden verminderen. Dit betekent dat de meeste bedrijven daadwerkelijk vier winst per aandeel (EPS) cijfers rapporteren - tenzij zij vrijwillig kiezen om opties te herkennen zoals honderden al hebben gedaan. Op de resultatenrekening: 1. Basis EPS 2. Verwaterd EPS 1. Pro Forma Basic EPS 2. Pro Forma Verwaterd EPS Verwaterd EPS Captures Sommige Opties - Die Ouder En In Het Geld Een belangrijke uitdaging in het berekenen van EPS is potentiele verdunning. Specifiek, wat doen we met uitstaande, maar niet-uitgeoefende opties, oude opties die in eerdere jaren zijn toegekend, die op elk moment gemakkelijk in gewone aandelen kunnen worden omgezet (dit geldt niet alleen voor aandelenopties, maar ook converteerbare schulden en sommige derivaten.) Verdunkt EPS probeert deze potentiele verdunning op te vangen door gebruik te maken van de hieronder beschreven treasury-stock methode. Ons hypothetische bedrijf heeft 100.000 gewone aandelen uitstaande, maar heeft ook 10.000 uitstaande opties die allemaal in het geld zijn. Dat wil zeggen dat ze werden toegekend met een 7 uitoefenprijs, maar de aandelen zijn sindsdien gestegen naar 20: Basic EPS (netto inkomen gewone aandelen) is eenvoudig: 300.000 100.000 3 per aandeel. Verwaterde EPS maakt gebruik van de methode van de eigen aandelen om de volgende vraag te beantwoorden: hypothetisch, hoeveel gewone aandelen zouden uitstaande zijn als alle in-the-money opties vandaag werden uitgeoefend. In het bovenstaande voorbeeld zou de uitoefening alleen 10.000 gewone aandelen aan de baseren. De gesimuleerde uitoefening zou echter het bedrijf extra geld geven: uitoefeningen van 7 per optie, plus een belastingvoordeel. Het belastingvoordeel is echt geld omdat het bedrijf haar belastbaar inkomen met de optiewinst vermindert - in dit geval 13 per uitoefenbare optie. Waarom Omdat de IRS belastingen van de optiehouders verzamelt die gewone winstbelasting op dezelfde winst zullen betalen. (Let op: het belastingvoordeel heeft betrekking op niet-gekwalificeerde aandelenopties. De zogenaamde incentive stock options (ISO's) zijn mogelijk niet aftrekbaar voor het bedrijf, maar minder dan 20 toegekende opties zijn ISO's.) Laten we zien hoe 100.000 gewone aandelen worden 103.900 verwaterde aandelen onder de treasury-stock methode, die, onthoud, is gebaseerd op een gesimuleerde oefening. We gaan uit van de uitoefening van 10.000 in-the-money opties, dit voegt zelf 10.000 gewone aandelen toe aan de basis. Maar het bedrijf krijgt terug opbrengst van 70.000 (7 uitoefenprijs per optie) en een contante belastingvoordeel van 52.000 (13 winst x 40 belastingtarief 5.20 per optie). Dat is een enorme 12,20 contant korting, zo te zeggen, per optie voor een totale korting van 122.000. Om de simulatie af te ronden, gaan we ervan uit dat al het extra geld wordt gebruikt om aandelen terug te kopen. Tegen de huidige prijs van 20 per aandeel koopt het bedrijf 6.100 aandelen terug. Samenvattend creeert de conversie van 10.000 opties slechts 3.900 netto extra aandelen (10.000 opties geconverteerd min. 6.100 terugkoop aandelen). Hier is de werkelijke formule, waar (M) huidige marktprijs, (E) uitoefenprijs, (T) belastingtarief en (N) aantal opties uitgeoefend: Pro Forma EPS Captures de nieuwe opties toegekend tijdens het jaar We hebben beoordeeld hoe verdund EPS legt het effect van uitstaande of oude in-the-money opties in voorgaande jaren vast. Maar wat doen we met opties toegekend in het lopende boekjaar dat nul intrinsieke waarde heeft (dat wil zeggen dat de uitoefenprijs gelijk is aan de aandelenkoers), maar toch kostbaar zijn omdat ze tijdswaarde hebben. Het antwoord is dat we een optieprijsmodel gebruiken om een ??kostprijs te schatten om een ??niet-contante kosten te creeren die het gerapporteerde netto-inkomen verminderen. Terwijl de treasury-stock methode de noemer van de winstquote vermeerdert door aandelen toe te voegen, proforma-uitgaven verminderen de teller van EPS. (U kunt zien hoe de kosten niet dubbel tellen zoals sommige hebben voorgesteld: verdund EPS bevat oude opties subsidies terwijl pro forma expensing nieuwe subsidies bevat.) We beoordelen de twee vooraanstaande modellen, Black-Scholes en Binomial, in de komende twee termijnen van dit Series, maar hun effect is meestal een billijke waarde schatting van de kosten die ergens tussen 20 en 50 van de aandelenkoers liggen. Terwijl de voorgestelde boekhoudregels die kosten vereisen, zeer gedetailleerd zijn, is de kopwaarde reele waarde op de subsidiedatum. Dit betekent dat FASB van bedrijven verlangt om de opties reele waarde te schatten op het tijdstip van toekenning en op te nemen (erkenning) van de kosten op de winst - en verliesrekening. Overweeg de onderstaande afbeelding met hetzelfde hypothetische bedrijf dat we hierboven hebben bekeken: (1) Verwaterd EPS is gebaseerd op het verdelen van aangepast nettowinst van 290.000 in een verwaterde aandelenbasis van 103.900 aandelen. Onder pro forma kan de verwaterde aandelenbasis echter verschillend zijn. Zie onze technische toelichting hieronder voor nadere informatie. Ten eerste kunnen we zien dat we nog gewone aandelen en verdunde aandelen hebben, waar verdunde aandelen de uitoefening van eerder toegekende opties simuleren. Ten tweede hebben we verder aangenomen dat er in het huidige jaar 5.000 opties zijn toegekend. Laten we van onze model schattingen uitgaan dat ze de waarde van 40 van de 20 aandelenprijs, of 8 per optie, waarderen. De totale kosten zijn dus 40.000. Ten derde, aangezien onze opties in vier jaar kliffen vestigen, zullen we de kosten over de komende vier jaar afschrijven. Dit is het principe dat in principe overeenkomt: het idee is dat onze medewerker over de vestigingsperiode diensten zal verlenen, zodat de kosten over die periode kunnen worden verdeeld. (Hoewel we het niet hebben geillustreerd, kunnen bedrijven de kosten verminderen in afwachting van eventuele verbeurdverklaringen door ontslagen van werknemers. Zo kan een bedrijf voorspellen dat 20 toegekende opties verbeurd zullen worden en de kosten dienovereenkomstig verminderen.) Onze huidige jaarlijkse Kosten voor de opties subsidie ??is 10.000, de eerste 25 van de 40.000 kosten. Ons aangepaste netto-inkomen is dus 290.000. Wij verdelen dit in zowel gewone aandelen als verdunde aandelen om de tweede set proforma EPS-nummers te produceren. Deze moeten in een voetnoot worden geopenbaard en zullen zeer waarschijnlijk de erkenning (in het lichaam van de winst - en verliesrekening) voor de fiscale jaren die beginnen na 15 december 2004 nodig hebben. Een definitieve technische notitie voor de dappere Er is een techniek die een aantal vermeldingen verdient: We hebben dezelfde verwaterde aandelenbasis gebruikt voor beide verdunde EPS-berekeningen (gerapporteerde verdunde EPS en pro forma verdunde EPS). Technisch gezien wordt onder het pro forma verdunde ESP (punt iv over het bovenstaande financieel verslag) de aandelenbasis verder verhoogd door het aantal aandelen dat kan worden gekocht met de niet-geamortiseerde vergoedingsuitgaven (dat wil zeggen naast de uitoefeningsopbrengsten en de belasting voordeel). Daarom, in het eerste jaar, omdat slechts 10.000 van de 40.000 optiekosten in rekening zijn gebracht, kunnen de overige 30.000 hypothetisch nog eens 1.500 aandelen terugkopen (30.000 20). Dit - in het eerste jaar - produceert een totaal aantal verwaterde aandelen van 105.400 en verdund EPS van 2,75. Maar in het voorgaande jaar, alles anders gelijk, zou de 2,79 hierboven juist zijn, want we zouden al klaar zijn met de 40.000 kosten. Vergeet niet dat dit alleen van toepassing is op het voorforma verdunde EPS waar we kosten in de teller kosten. Conclusie Uitgavenopties zijn slechts een poging om de optiekosten te schatten. Voorstanders hebben gelijk om te zeggen dat opties een kosten zijn, en het tellen van iets is beter dan niets te tellen. Maar ze kunnen niet claimen dat de kostenramingen juist zijn. Overweeg ons bedrijf hierboven. Wat als de voorraad duif tot 6 volgend jaar en daar bleef? Dan zouden de opties helemaal waardeloos zijn, en onze kostenramingen zouden aanzienlijk overschat worden, terwijl onze EPS onderschat zou zijn. Omgekeerd, als de voorraad beter dan verwacht had, zouden onze EPS-nummers overweldigd zijn, omdat onze kosten zouden zijn ondergeschikt. Voor de laatste keer: aandelenopties zijn een kosten Het is tijd om het debat over de boekhouding van aandelenopties te beeindigen Controverse is al te lang gedaan. In feite is de regel betreffende de rapportage van effectenopties uit 1972, toen de Raad van Bestuur, de voorganger van de FASB, APB 25 uitgegeven. In de regel is bepaald dat de kosten van opties bij de subsidie De datum moet worden gemeten op basis van hun intrinsieke waarde, het verschil tussen de huidige reele marktwaarde van de aandelen en de uitoefenprijs van de optie. Onder deze methode werden geen opties toegekend aan opties als hun uitoefenprijs werd ingesteld tegen de actuele marktprijs. De reden voor de regel was vrij simpel: omdat geen contant geld verandert wanneer de subsidie ??wordt gedaan, is de uitgifte van een aandelenoptie niet een economisch significante transactie. Dat was wat er toen gedacht was. Wat meer was, was in 1972 weinig theorie of praktijk beschikbaar om bedrijven te begeleiden bij de bepaling van de waarde van dergelijke ongedradeerde financiele instrumenten. APB 25 was verouderd binnen een jaar. De publicatie in 1973 van de Black-Scholes formule leidde tot een enorme stijging in markten voor beursgenoteerde opties, een beweging die werd versterkt door de opening in 1973 van de Chicago Board Options Exchange. Het was niet toevallig dat de groei van de verhandelde optiemarkten werd weerspiegeld door een toenemend gebruik van aandelenopties in executive en employee compensation. Het National Center for Employee Ownership schat dat bijna 10 miljoen werknemers in 2000 minder dan 1 miljoen deden in 1990. In beide theorie en praktijk bleek snel dat opties van elke aard veel meer waren dan de intrinsieke waarde die door APB werd gedefinieerd 25. FASB heeft in 1984 een herziening van de stockoptie-boekhouding ingeleid en na meer dan een decennium van verhitte controverse heeft SFAS 123 eindelijk in oktober 1995 uitgereikt. Het heeft aanbevolen dat bedrijven niet de kosten van de toegekende opties melden en hun eerlijke marktwaarde bepalen Gebruikmakend van optieprijsmodellen. De nieuwe standaard was een compromis, die de intense lobbying van zakenlieden en politici weerspiegelt tegen verplichte rapportage. Zij beweerden dat de uitvoerende aandelenopties een van de bepalende componenten in de buitengewone economische renaissance van Amerika waren, dus een poging om de boekhoudregels voor hen te wijzigen was een aanval op Amerika enorm succesvol model voor het creeren van nieuwe bedrijven. Ongewenst kozen de meeste bedrijven ervoor om de aanbeveling te negeren die ze zo heftig tegenkwamen en alleen de intrinsieke waarde op de toekenningsdatum, typisch nul, van hun aandelenopties toonde. Vervolgens maakte de buitengewone stijging van de aandelenkoersen kritici van de optiekosten lijkend als spoilsports. Maar sinds de crash is het debat teruggekomen met een wraak. In het beslag van corporate accounting scandals in het bijzonder is gebleken hoe onwerkelijk een beeld van hun economische prestaties veel bedrijven in hun jaarrekening hebben geschilderd. In toenemende mate zijn beleggers en regelgevers gekomen om te erkennen dat op optie gebaseerde compensatie een belangrijke vervalsende factor is. Had AOL Time Warner in 2001 bijvoorbeeld de kosten van de uitkering van werknemerskosten, zoals aanbevolen door SFAS 123, aangetoond dat het een operationele verlies van ongeveer 1,7 miljard zou hebben gehad in plaats van de 700 miljoen in operationeel inkomen dat het daadwerkelijk meldde. Wij zijn van mening dat het geval voor kosten voor uitgifte overweldigend is en op de volgende pagina's onderzoekt en verwerpt u de belangrijkste vorderingen die door degenen die zich verder verzetten tegenstaan. Wij tonen aan dat in tegenstelling tot deze deskundigen, aandelenopties subsidies echte cash-flow implicaties hebben die moeten worden gemeld, dat de manier om deze implicaties te kwantificeren beschikbaar is, dat de openbaarmaking van een voetnoot niet een aanvaardbare vervanging is voor het rapporteren van de transactie in het inkomen Verklaring en balans, en dat de volledige herkenning van optiekosten de incentives van ondernemingsondernemingen niet hoeven in te schatten. We bespreken dan gewoon hoe bedrijven kunnen gaan over het rapporteren van de kostprijs van opties op hun winst - en balansrekening. Fallacy 1: Aandelenopties vertegenwoordigen geen reele kosten Het is een basisprincipe van boekhouding dat jaarrekeningen economisch significante transacties moeten opnemen. Niemand betwijfelt dat verhandelde opties tegemoet komen aan dat criterium dat elke dag miljarde dollars wordt gekocht en verkocht, zowel in de over-the-counter-markt of op de uitwisselingen. Voor veel mensen zijn de aandelenopties subsidies van bedrijven echter een ander verhaal. Deze transacties zijn niet economisch significant, het argument gaat omdat er geen geld verandert in handen. Zoals de voormalige American Express CEO Harvey Golub het in 8 augustus 2002, Wall Street Journal-artikel heeft gezet, zijn aandelenopties niet altijd een kosten voor het bedrijf en moeten daarom nooit als een kosten in de winst - en verliesrekening worden opgenomen. Die positie vervalt in een aantal opzichten economische logica, zonder gezond verstand te noemen. Om te beginnen moeten waardeverzamingen geen overboeking van geld meebrengen. Terwijl een transactie waarbij een contante ontvangst of betaling is opgenomen, voldoende is om een ??opneembare transactie te genereren, is het niet nodig. Gebeurtenissen zoals het uitwisselen van aandelen voor activa, het ondertekenen van een huurovereenkomst, het verstrekken van toekomstig pensioen of vakantievoordelen voor de huidige periode, of het verkrijgen van materialen op krediet van alle trigger boekhoudkundige transacties, omdat zij waardeverminderingen betreffen, hoewel er geen geld op handen verandert op het moment dat Transactie vindt plaats. Zelfs als geen geld van handen verandert, worden op aandelenopties aan werknemers een opoffering van contant geld, een kostenprijs, die moet worden verantwoord. Als een bedrijf in plaats van opties zou geven aan werknemers, zou iedereen het erover eens zijn dat de kosten voor deze transactie de contant geld zouden zijn die zij anders zou hebben ontvangen indien zij de aandelen tegen de huidige marktprijs aan beleggers verkocht had. Het is precies hetzelfde met aandelenopties. Wanneer een bedrijf opties toekent aan medewerkers, biedt het de mogelijkheid om contanten te ontvangen van onderschrijvers die deze zelfde opties zouden kunnen nemen en in een concurrerende optiesmarkt aan beleggers kunnen verkopen. Warren Buffett heeft dit punt grafisch gemaakt in een kolom van Washington Post, 9 april 2002, toen hij zei: Berkshire Hathaway zal gelukkig opties krijgen in plaats van geld voor veel van de goederen en diensten die we in Amerika verkopen. Het toekennen van opties aan werknemers, in plaats van ze te verkopen aan leveranciers of beleggers via verzekeraars, houdt in dat het bedrijf daadwerkelijk verlies aan geld heeft. Het kan natuurlijk meer redelijkerwijs worden aangevoerd dat het contante geld dat door de uitreiking van opties aan werknemers wordt gegeven, in plaats van aan beleggers te verkopen, wordt gecompenseerd door het geld dat het bedrijf behoudt door zijn werknemers minder contant te betalen. Als twee zeer gerespecteerde economen, Burton G. Malkiel en William J. Baumol, genoteerd in een 4 april 2002 Wall Street Journal artikel: Een nieuw ondernemingsbedrijf kan de cashcompensatie niet nodig hebben om buitenstaande werknemers te trekken. In plaats daarvan kan het aandelenopties aanbieden. Maar Malkiel en Baumol volgen helaas hun observatie niet naar zijn logische conclusie. Want als de kostprijs van aandelenopties niet universeel in de meting van het nettoresultaat wordt opgenomen, zullen bedrijven die opties toekennen de compensatie kosten onderpringen en het is niet mogelijk om hun winstgevendheid, productiviteit en rendement op kapitaal te vergelijken met die van economisch Gelijkwaardige bedrijven die hun vergoedingssysteem op een andere manier hebben gestructureerd. De volgende hypothetische illustratie laat zien hoe dat kan gebeuren. Stel je voor dat twee bedrijven, KapCorp en MerBod, concurreren op precies dezelfde lijn. De twee verschillen alleen in de structuur van hun werknemersvergoedingspakketten. KapCorp betaalt zijn werknemers 400.000 in totaal compensatie in de vorm van contanten gedurende het jaar. Aan het begin van het jaar geeft het ook door middel van een onderschrijving 100.000 aan opties op de kapitaalmarkt, die niet voor een jaar kan worden uitgeoefend. Het vereist dat zijn werknemers 25 van hun vergoeding gebruiken om de nieuw uitgegeven opties te kopen. De netto cash outflow naar KapCorp bedraagt ??300.000 (400.000 in de vergoedingskosten minder dan 100.000 uit de verkoop van de opties). MerBods benadering is maar een beetje anders. Het betaalt zijn werknemers 300.000 in contanten en geeft ze aan het begin van het jaar direct 100.000 opties aan mogelijkheden (met dezelfde uitoefeningsbeperking van een jaar). Economisch zijn de twee posities identiek. Elk bedrijf heeft in totaal 400.000 aan vergoeding betaald, elk heeft 100.000 opties uitgegeven, en voor elk geldt de netto cash outflow 300.000 nadat het contante bedrag dat is ontvangen bij de uitgifte van de opties, afgetrokken wordt van de contante uitgaven aan compensatie. Werknemers bij beide bedrijven houden in het jaar dezelfde 100.000 opties, met dezelfde motivatie, incentive en retentie effecten. Hoe legitiem is een boekhoudstandaard die twee economisch identieke transacties mogelijk maakt om radicaal verschillende cijfers te produceren. Bij de opstelling van de jaarrekening zal KapCorp boekhoudkosten van 400.000 boeken en 100.000 opties op de balans op een aandeelhoudersrekening tonen. Indien de kostprijs van aandelenopties aan werknemers niet uitgerekend wordt, zal MerBod echter een vergoedingskosten van slechts 300.000 boeken en geen opties op zijn balans laten zien. Als u anderszins dezelfde inkomsten en kosten aanneemt, lijkt het dat MerBods inkomsten 100.000 hoger waren dan KapCorps. MerBod lijkt ook een lagere aandelenbasis te hebben dan KapCorp, hoewel de toename van het aantal uitstaande aandelen uiteindelijk voor beide bedrijven gelijk zal zijn indien alle opties uitgeoefend worden. Als gevolg van de lagere compensatiekosten en lagere aandelenpositie blijkt dat MerBods prestaties door de meeste analytische maatregelen veel beter zijn dan KapCorps. Deze vervorming wordt natuurlijk elk jaar herhaald dat de twee bedrijven de verschillende vormen van compensatie kiezen. Hoe legitiem is een boekhoudstandaard die twee economisch identieke transacties mogelijk maakt om radicaal verschillende cijfers te produceren. Fallacy 2: De kosten van de werknemersopties kunnen niet worden geschat. Sommige tegenstanders van optiekosten verdedigen hun positie op praktische, niet conceptuele gronden. Option-pricing modellen kunnen werken, ze zeggen, als een handleiding voor het waarderen van beursgenoteerde opties. Maar ze kunnen de waarde van de werknemersopties niet vastleggen, die zijn privecontracten tussen het bedrijf en de werknemer voor illiquid instrumenten die niet vrij verkocht, verwisseld, onderpand of als afdekking kunnen worden gesteld. Het is inderdaad waar dat in het algemeen een instrumentarium gebrek aan liquiditeit haar waarde aan de houder zal verminderen. Maar het liquiditeitsverlies van de houders maakt geen verschil in wat het de uitgevende instelling kost om het instrument te creeren, tenzij de uitgevende instelling op een of andere manier profiteert van het gebrek aan liquiditeit. En voor aandelenopties heeft de afwezigheid van een liquide markt weinig invloed op hun waarde aan de houder. De grote schoonheid van de optieprijsmodellen is dat ze gebaseerd zijn op de kenmerken van de onderliggende voorraad. Daarom hebben ze de afgelopen 30 jaar bijgedragen aan de buitengewone groei van de optiemarkten. De Black-Scholes-prijs van een optie is gelijk aan de waarde van een portefeuille van aandelen en contanten die dynamisch worden beheerd om de uitbetalingen op die optie te herhalen. Met een volledig liquide aandelen kan een andere, onbeperkt belegger een optiesrisico volledig afdekken en de waarde ervan afnemen door de replicerende portefeuille van aandelen en contanten kort te verkopen. In dat geval zou de liquiditeitskorting op de optiewaarde minimaal zijn. En dat geldt ook al was er geen markt om de optie direct te verhandelen. Bijgevolg leidt de liquiditeitsorientatie van markten in aandelenopties niet op zichzelf tot een korting in de optieswaarde aan de houder. Investeringsbanken, commerciele banken en verzekeringsmaatschappijen zijn nu ver boven het basis-30-jarige Black-Scholes-model gegaan om aanpakken te ontwikkelen om allerlei opties te prijzen: Standard ones. Exotische. Opties verhandeld via tussenpersonen, tegen de balie, en op uitwisselingen. Opties gekoppeld aan valutaschommelingen. Opties ingebed in complexe effecten, zoals converteerbare schuld, preferente aandelen of callable schulden, zoals hypotheken met voorschotse kenmerken of rentekapjes en vloeren. Een hele subindustrie is ontwikkeld om particulieren, bedrijven en geldmarktbeheerders te helpen deze complexe effecten te kopen en te verkopen. De huidige financiele technologie staat er zeker van dat bedrijven alle kenmerken van werknemersopties in een prijsmodel kunnen opnemen. Enkele beleggingsbanken zullen zelfs prijzen aanrekenen voor leidinggevenden die hun aandelenopties willen afdekken of verkopen voor het vestigen, als hun companys optieplan het toelaat. Vanzelfsprekend schattingen op basis van formule of onderschrijvers over de kosten van de werknemersopties zijn minder nauwkeurig dan de uitkering van geld of de toekenning van aandelen. Maar de financiele overzichten zouden moeten streven om ongeveer gelijk te zijn bij het reflecteren van de economische realiteit in plaats van precies verkeerd. Managers rekenen regelmatig op schattingen voor belangrijke kostenposten, zoals de waardevermindering van materiele vaste activa en voorzieningen tegen voorwaardelijke verplichtingen, zoals toekomstige milieubewustingen en vestigingen van productaansprakelijkheidskosten en andere rechtszaken. Bij de berekening van de kosten van werknemerspensioenen en overige pensioenuitkeringen gebruiken managers bijvoorbeeld actuariele ramingen van toekomstige rentetarieven, personeelsbehoud, werknemerspensioendatums, de levensduur van werknemers en hun echtgenoten en de escalatie van toekomstige medische kosten. Prijsmodellen en uitgebreide ervaring maken het mogelijk om de kostprijs van aandelenopties uitgegeven in een bepaalde periode te schatten met een precisie die vergelijkbaar is met of meer dan veel van deze andere items die al op de bedrijfsopbrengsten en balansbladen verschijnen. Niet alle bezwaren tegen het gebruik van Black-Scholes en andere optiewaarderingsmodellen zijn gebaseerd op moeilijkheden om de kosten van de toegekende opties te schatten. Bijvoorbeeld, John DeLong, in een Paper 2002 Competitive Enterprise Institute, getiteld The Stock Option Controversy en the New Economy, beweerde dat, zelfs als een waarde werd berekend volgens een model, de berekening zou moeten worden aangepast om de waarde aan de werknemer te weerspiegelen. Hij is slechts half gelijk. Door werknemers te betalen met eigen aandelen of opties, dwingt het bedrijf hen om zeer niet-gediversifieerde financiele portefeuilles te houden, een risico dat verder wordt gecompenseerd door de investering van het eigen menselijk kapitaal van de medewerkers in het bedrijf. Aangezien bijna alle personen risico-afwijkend zijn, kunnen we van werknemers verwachten dat ze hun aandelenoptiepakket aanzienlijk minder waarde geven dan andere, beter gediversifieerde beleggers. Schattingen van de omvang van deze risicovoordeel voor de risicovoordeel van de werknemers, aangezien het soms van 20 tot 50 wordt genoemd, afhankelijk van de volatiliteit van de onderliggende aandelen en de mate van diversificatie van de werknemersportefeuille. Het bestaan ??van deze dodegewichtskosten wordt soms gebruikt om de schijnbaar grote schaal van de optiegebaseerde vergoeding te rechtvaardigen die aan topmanagers wordt overgedragen. Een onderneming die bijvoorbeeld wil zijn CEO met 1 miljoen te verdienen in opties die 1.000 per stuk op de markt zijn, kan (misschien pervers) redenen dat het 2.000 in plaats van 1.000 opties zou moeten uitgeven, omdat vanuit de CEO's perspectief de opties waard zijn Slechts 500 elk. (Wij wijzen erop dat deze redenering ons eerdere punt bevestigt dat opties een substituut zijn voor contant geld.) Maar hoewel het wellicht redelijk is om in rekening te brengen met de doodgewichtskosten bij het bepalen van hoeveel compensatie in eigen vermogen (zoals opties) in Een leidinggevende betaalpakket, het is zeker niet redelijk om de kosten van de kosten van de pakketten te laten doden op de kosten van de kosten van de kosten. Jaarrekening weerspiegelt het economische perspectief van het bedrijf, niet de entiteiten (inclusief werknemers) waarmee zij zich verricht. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een product aan een klant verkoopt, hoeft het niet te verifieren wat het product aan dat individu is. Het telt de verwachte contante betaling in de transactie als de inkomsten. Ook wanneer de onderneming een product of dienst van een leverancier aankoopt, gaat het niet uit of de betaalde prijs groter of lager was dan de leverancierskosten of wat de leverancier zou kunnen hebben ontvangen indien het product of dienst elders verkocht was. Het bedrijf registreert de aankoopprijs als het contante of contante equivalent dat het opgeofferd heeft om het goed of de dienst te verwerven. Stel dat een kledingfabrikant een fitnesscentrum voor zijn werknemers zou bouwen. Het bedrijf zou het niet doen om met fitnessclubs te concurreren. Het zou het centrum bouwen om hogere inkomsten te genereren door verhoogde productiviteit en creativiteit van gezondere, gelukkiger werknemers en om kosten te verminderen die voortvloeien uit de omzet en ziekte van werknemers. De kosten voor het bedrijf zijn duidelijk de kosten van het bouwen en onderhouden van de faciliteit, niet de waarde die de individuele medewerkers erop kunnen zetten. De kosten van het fitnesscentrum worden geregistreerd als een periodieke uitgave, vrijwel afgestemd op de verwachte omzetstijging en vermindering van de personeelskosten. De enige redelijke rechtvaardiging die we hebben gezien voor het kosten van uitvoerende opties lager dan hun marktwaarde vloeit voort uit de observatie dat veel opties worden verbeurd wanneer werknemers vertrekken of te vroeg worden uitgeoefend omdat werknemers risicoaversie hebben. In deze gevallen wordt het bestaande eigen vermogen minder verdund dan het anders zou zijn, of helemaal niet, waardoor de companys vergoedingskosten worden verminderd. Hoewel we het eens zijn met de basislogica van dit argument, kan het effect van verbeurdverklaring en vroegtijdige oefening op theoretische waarden grof overdreven zijn. (Zie de reele impact van verbeurdverklaring en vroegtijdige oefening aan het eind van dit artikel.) Het reele effect van verbeurdverklaring en vroegtijdige oefening In tegenstelling tot het geldsalaris, kunnen aandelenopties niet worden overgedragen van de persoon die hen aan iemand anders heeft toegekend. Nontransferability heeft twee effecten die ervoor zorgen dat werknemersopties minder waardevol zijn dan conventionele opties die in de markt worden verhandeld. Ten eerste verbeuren werknemers hun opties als zij het bedrijf verlaten voordat de opties zijn gevestigd. Ten tweede, de werknemers hebben de neiging om hun risico te verminderen door de uitoefening van gevestigde aandelenopties veel eerder dan een goed gediversifieerde investeerder, waardoor het potentieel voor een veel hogere uitkering zou worden verminderd indien zij de opties tot volwassenheid hadden. Werknemers met gevestigde opties die in het geld zijn, zullen ze ook uitoefenen wanneer ze stoppen, aangezien de meeste bedrijven van werknemers verplichten om hun opties te gebruiken of te verliezen bij vertrek. In beide gevallen wordt de economische impact op het bedrijf van de uitgifte van de opties verminderd, aangezien de waarde en de relatieve omvang van de bestaande aandeelhoudersbelangen minder worden verdund dan het zou kunnen zijn of helemaal niet. Erkenning aan de toenemende waarschijnlijkheid dat bedrijven verplicht zullen zijn om aandelenopties te kosten, vechten sommige tegenstanders tegen een rearguardactie door te proberen standaardsetters te overtuigen om de gerapporteerde kosten van die opties aanzienlijk te verminderen, waarbij hun waarde wordt afgeschreven van die gemeten door financiele modellen om de sterke Waarschijnlijkheid van verbeuring en vroege oefening. Huidige voorstellen die door deze mensen aan FASB en IASB worden doorgegeven, zouden bedrijven in staat stellen om het percentage opties die in de vestigingsperiode zijn verbeurd te schatten, te verminderen en de kosten van optieverleningen met dit bedrag te verminderen. Ook, in plaats van gebruik te maken van de vervaldatum voor het optieleven in een optieprijsmodel, zoeken de voorstellen bedrijven in staat te stellen een verwachte levensduur te gebruiken voor de optie om de kans op vroegtijdige uitoefening te weerspiegelen. Door gebruik te maken van een verwachte levensduur (welke bedrijven kunnen schatten op bijna de vestigingsperiode, zeg wel vier jaar) in plaats van de contractuele periode van bijvoorbeeld tien jaar, zou de geschatte kosten van de optie aanzienlijk verminderen. Er moet enige aanpassing worden gemaakt voor verbeurdverklaring en vroegtijdige oefening. Maar de voorgestelde methode overschrijdt de kostenreductie aanzienlijk, aangezien het de omstandigheden onderwerpt waarin opties waarschijnlijk verbeurd of vroegtijdig worden uitgeoefend. Wanneer rekening wordt gehouden met deze omstandigheden, is de vermindering van de kosten van de werknemersopties waarschijnlijk veel kleiner. Eerst, beschouw de verbeurdverklaring. Het gebruik van een leeg percentage voor verbeurdingen op basis van historische of toekomstige werknemersomzet is alleen geldig als verbeurdverklaring een willekeurig evenement is, zoals een loterij, onafhankelijk van de aandelenkoers. In werkelijkheid is de kans op verbeurdverklaring echter negatief gerelateerd aan de waarde van de verbeurde opties en derhalve op de aandelenprijs zelf. Mensen zijn meer kans om een ??bedrijf te verlaten en opties te verliezen wanneer de aandelenkoers is afgenomen en de opties weinig waard zijn. Maar als het bedrijf goed is gewerkt en de aandelenprijs sinds de toekenningsdatum aanzienlijk is toegenomen, zullen de opties veel waardevol geworden zijn, en werknemers zullen veel minder waarschijnlijk verlaten. Als de omzet van werknemers en verbeurdverklaring waarschijnlijker zijn als de opties het minst waardevol zijn, dan wordt weinig van de opties totale kosten op de datum van toekenning verminderd wegens de kans op verbeurdverklaring. Het argument voor vroege oefening is vergelijkbaar. Het hangt ook af van de toekomstige aandelenkoers. Werknemers hebben de neiging om vroeg te oefenen als het merendeel van hun rijkdom in het bedrijf is gebonden, ze moeten diversifieren en ze hebben geen andere manier om hun risicoblootstelling tegen de aandelenkoers van de vennootschap te verminderen. Senior executives, echter, met de grootste aandelenbezit, zullen waarschijnlijk niet vroeg uitoefenen en de waarde van de optie vernietigen wanneer de aandelenprijs aanzienlijk is gestegen. Vaak hebben zij onbeperkte voorraad, die zij kunnen verkopen als een efficienter middel om hun risicoblootstelling te verminderen. Of zij hebben genoeg op het spel om met een beleggingsbank te contracten om hun optieposities af te hakken zonder te vroeg te oefenen. Net als bij de verbeurdingsfunctie zou de berekening van een verwachte levensduur zonder rekening te houden met de omvang van de houdingen van werknemers die vroegtijdig uitoefenen of hun vermogen om hun risico op andere wijze te halen, de kosten van de toegekende opties aanzienlijk onderschatten. Optieprijsmodellen kunnen worden aangepast om de invloed van de aandelenkoersen en de omvang van de werknemersoptie en aandelenbezit op de waarschijnlijkheid van verbeurdverklaring en vroegtijdige uitoefening op te nemen. (Zie bijvoorbeeld Mark Rubinsteins Fall 1995 artikel in het Journal of Derivatives. Bij de boekhouding van werknemersopties.) De feitelijke omvang van deze aanpassingen moet gebaseerd zijn op specifieke bedrijfsgegevens, zoals de waardering van de aandelen en de distributie van Optie subsidies onder werknemers. De correcties, die goed worden beoordeeld, kunnen aanzienlijk kleiner zijn dan de voorgestelde berekeningen (blijkbaar onderschreven door FASB en IASB) zouden produceren. Inderdaad, voor sommige bedrijven kan een berekening die de vervalsing en de vroege uitoefening volledig negeert, dichter bij de echte kosten van opties komen dan een die de factoren die werknemersverlies en vroege oefenbeslissingen beinvloeden volledig negeren. Fallacy 3: Aandelenoptiekosten zijn al voldoende bekend. Een ander argument ter verdediging van de bestaande aanpak is dat bedrijven al informatie over de kosten van optiebonnen in de voetnoten aan de jaarrekening bekendmaken. Investeerders en analisten die de winst - en verliesrekening willen aanpassen voor de kostprijs van de opties, hebben daarom de nodige gegevens gemakkelijk beschikbaar. We vinden dat argument moeilijk te slikken. Zoals we al hebben opgemerkt, is het een fundamenteel principe van boekhouding dat de winst - en verliesrekening en de balans een onderliggende economie van de onderneming moeten uitbeelden. Een dergelijk belangrijk economisch belang als werknemer optie subsidies aan de voetnoten afwerpen zou deze rapporten systematisch vervalsen. Maar zelfs als we het principe accepteren dat de openbaarmaking van voetnoten voldoende is, zouden we in werkelijkheid het een slechte substituut vinden om de kosten direct op de primaire verklaringen te herkennen. Investeringsanalisten, advocaten en toezichthouders gebruiken voor het begin nu elektronische databases om de winstgevendheidscijfers te berekenen op basis van de cijfers in de gecontroleerde resultatenrekening en balansbalans. Een analist die een individueel bedrijf volgt, of zelfs een kleine groep bedrijven, kan aanpassingen maken voor informatie die in voetnoten wordt beschreven. Maar dat zou moeilijk en kostbaar zijn voor een grote groep bedrijven die verschillende soorten gegevens in verschillende nonstandardformaten in voetnoten hadden geplaatst. Het is duidelijk dat het veel gemakkelijker is om bedrijven op gelijke voet te vergelijken, waar alle vergoedingskosten in de inkomensnummers zijn opgenomen. Wat er meer is, getallen die in voetnoten worden vermeld, kunnen minder betrouwbaar zijn dan die welke in de primaire jaarrekening worden vermeld. Voor een ding beoordelen bestuurders en accountants meestal aanvullende voetnoten en besteden zij minder tijd aan hen dan zij aan de getallen in de primaire verklaringen doen. Als een voorbeeld geeft de voetnoot in het jaarverslag van eBays FY 2000 een gewogen gemiddelde beurswaarde aan van de toegekende opties die in 1999 werden verleend op 105.03 voor een jaar waarin de gewogen gemiddelde uitoefenprijs van de toegekende aandelen 64,59 was. Hoe de waarde van de toegekende opties 63 kan zijn dan de waarde van de onderliggende aandelen is niet duidelijk. In het tweede kwartaal van 2000 werd hetzelfde effect gemeld: een reele waarde van opties toegekend van 103,79 met een gemiddelde uitoefenprijs van 62,69. Blijkbaar is deze fout definitief gedetecteerd, aangezien het FY 2001-rapport met retroactieve aanpassing van de reele waarden van 1999 en 2000 voor respectievelijk 1999 en 2000 tot respectievelijk 40,45 en 41,40 bedraagt. Wij zijn ervan overtuigd dat leidinggevenden en accountants meer zorgvuldigheid en zorg zullen uitoefenen bij het verkrijgen van betrouwbare schattingen van de kostprijs van aandelenopties als deze cijfers in de bedrijfsresultaten opgenomen zijn dan zij momenteel voor de openbaarmaking van voetnoten doen. Onze collega William Sahlman heeft in zijn HBR-artikel van december 2002, Opties voor de uitgifte van opties niets opgelost, zijn bezorgdheid uitgesproken dat de rijkdom van nuttige informatie die in de voetnoten over de toegekende aandelen opgenomen is, verloren zou gaan als opties werden uitgaand. Het feit dat de kostprijs van de opties in de winst - en verliesrekening wordt erkend, sluit echter niet in dat een voetnoot wordt voortgezet die de onderliggende verdeling van subsidies verklaart en de methodologie en parameterinvoer die gebruikt worden om de kostprijs van de aandelenopties te berekenen. Sommige critici van aandelenoptiekosten betogen, zoals venturekapitalist John Doerr en FedEx CEO Frederick Smith in de kolom New York Times van 5 april 2002 hebben gedaan, dat indien de kosten zouden worden opgelost, de impact van de opties tweemaal in de winst per aandeel zou worden geteld : Eerst als een potentiele verwatering van de winst, door de uitstaande aandelen te verhogen en ten tweede als last tegen gerapporteerde winst. Het resultaat zou onjuist en misleidende winst per aandeel zijn. We hebben verschillende problemen met dit argument. Ten eerste nemen de optiekosten alleen een (GAAP-gebaseerde) verwaterde winst per aandeel-berekening in als de huidige marktprijs de uitoefenprijs overschrijdt. Zo negeren volledig verdunde EPS-nummers alle kosten van opties die bijna in het geld zijn of zouden kunnen worden in het geld als de aandelenkoers aanzienlijk toegenomen in de nabije toekomst. Ten tweede, het afwijzen van de bepaling van de economische impact van aandelenopties, uitsluitend op een EPS-berekening, verlaagt de meting van gerapporteerd inkomen aanzienlijk, maar wordt niet aangepast om de economische impact van de optiekosten te weerspiegelen. Deze maatregelen zijn meer significante samenvattingen van de verandering in de economische waarde van een bedrijf dan de verdeelde verdeling van dit inkomen aan individuele aandeelhouders die in de EPS-maatregel blijkt. Dit wordt uiteraard duidelijk wanneer het aan zijn logische absurditeit wordt genomen: Stel dat bedrijven alle leveranciers van materialen, arbeid, energie en aangekochte diensten met aandelenopties, in plaats van contant geld, compenseren en alle kostenrekening in hun winst - en verliesrekening vermijden. Hun inkomen en hun winstgevendheidsmaatregelen zouden allemaal zo zwaar opgeblazen zijn dat ze nutteloos zijn voor analytische doeleinden, alleen het EPS-nummer zou een economisch effect opleveren uit de optiebonnen. Ons grootste bezwaar tegen deze onjuiste vordering is echter dat zelfs een berekening van volledig verdund EPS niet volledig de economische impact van aandelenopties onderschrijft. Het volgende hypothetische voorbeeld illustreert de problemen, maar met het oog op eenvoud zullen we subsidies van aandelen gebruiken in plaats van opties. De redenering is precies hetzelfde voor beide gevallen. Laten we zeggen dat elk van onze twee hypothetische bedrijven, KapCorp en MerBod, 8.000 aandelen uitstaande, geen schuld en jaarlijkse omzet van dit jaar van 100.000 heeft. KapCorp besluit haar werknemers en leveranciers 90.000 contant te betalen en heeft geen andere kosten. MerBod vergoedt echter zijn werknemers en leveranciers met 80.000 in contanten en 2.000 aandelen van aandelen, tegen een gemiddelde marktprijs van 5 per aandeel. De kosten voor elk bedrijf zijn hetzelfde: 90.000. Maar hun netto inkomen en EPS-nummers zijn heel anders. KapCorps netto resultaat voor belastingen bedraagt ??10.000, of 1,25 per aandeel. Daarentegen heeft MerBods het netto-inkomen (dat de kosten van het toegekende vermogen aan werknemers en leveranciers negeert) 20.000, en het EPS is 2,00 (waarbij rekening wordt gehouden met de uitgegeven nieuwe aandelen). Natuurlijk hebben de twee bedrijven nu verschillende kasbalansen en aantallen aandelen uitstaande met een vordering op hen. Maar KapCorp kan die discrepantie elimineren door 2.000 aandelen aandelen in de markt gedurende het jaar af te geven tegen een gemiddelde verkoopprijs van 5 per aandeel. Nu hebben beide bedrijven saldi van 20.000 en 10.000 aandelen uitstaande. Onder de huidige boekhoudregels verergert deze transactie echter alleen de kloof tussen de EPS-nummers. KapCorps gerapporteerde inkomsten blijven 10.000, aangezien de extra 10.000 waarden die zijn verkregen bij de verkoop van de aandelen niet worden gerapporteerd in het nettoresultaat, maar de EPS-noemer is gestegen van 8.000 tot 10.000. Bijgevolg rapporteert KapCorp nu een EPS van 1,00 naar MerBods 2.00, hoewel hun economische posities identiek zijn: 10.000 aandelen uitstaande en verhoogde kasbalans van 20.000. De mensen die beweren dat opties uitgaven veroorzaken een dubbeltelend probleem zijn zelf een rookscherm aan te maken om de inkomensverstorende effecten van aandelenopties te verbergen. De mensen die beweren dat opties uitgaven veroorzaken een dubbeltelend probleem zijn zelf een rookscherm aan te maken om de inkomensverstorende effecten van aandelenopties te verbergen. Als we zeggen dat het volledig verdunde EPS-cijfer de juiste manier is om de impact van de aandelenopties te onthullen, moeten wij de huidige boekhoudregels onmiddellijk wijzigen voor situaties wanneer bedrijven gewone aandelen, converteerbare voorkeursvoorraden of converteerbare obligaties uitmaken om te betalen voor Diensten of activa. Op dit moment, wanneer deze transacties optreden, wordt de kosten gemeten aan de hand van de reele marktwaarde van de betrokken tegenprestatie. Why should options be treated differently Fallacy 4: Expensing Stock Options Will Hurt Young Businesses Opponents of expensing options also claim that doing so will be a hardship for entrepreneurial high-tech firms that do not have the cash to attract and retain the engineers and executives who translate entrepreneurial ideas into profitable, long-term growth. This argument is flawed on a number of levels. For a start, the people who claim that option expensing will harm entrepreneurial incentives are often the same people who claim that current disclosure is adequate for communicating the economics of stock option grants. The two positions are clearly contradictory. If current disclosure is sufficient, then moving the cost from a footnote to the balance sheet and income statement will have no market effect. But to argue that proper costing of stock options would have a significant adverse impact on companies that make extensive use of them is to admit that the economics of stock options, as currently disclosed in footnotes, are not fully reflected in companies market prices. More seriously, however, the claim simply ignores the fact that a lack of cash need not be a barrier to compensating executives. Rather than issuing options directly to employees, companies can always issue them to underwriters and then pay their employees out of the money received for those options. Considering that the market systematically puts a higher value on options than employees do, companies are likely to end up with more cash from the sale of externally issued options (which carry with them no deadweight costs) than they would by granting options to employees in lieu of higher salaries. Even privately held companies that raise funds through angel and venture capital investors can take this approach. The same procedures used to place a value on a privately held company can be used to estimate the value of its options, enabling external investors to provide cash for options about as readily as they provide cash for stock. Thats not to say, of course, that entrepreneurs should never get option grants. Venture capital investors will always want employees to be compensated with some stock options in lieu of cash to be assured that the employees have some skin in the game and so are more likely to be honest when they tout their companys prospects to providers of new capital. But that does not preclude also raising cash by selling options externally to pay a large part of the cash compensation to employees. We certainly recognize the vitality and wealth that entrepreneurial ventures, particularly those in the high-tech sector, bring to the U. S. economy. A strong case can be made for creating public policies that actively assist these companies in their early stages, or even in their more established stages. The nation should definitely consider a regulation that makes entrepreneurial, job-creating companies healthier and more competitive by changing something as simple as an accounting journal entry. But we have to question the effectiveness of the current rule, which essentially makes the benefits from a deliberate accounting distortion proportional to companies use of one particular form of employee compensation. After all, some entrepreneurial, job-creating companies might benefit from picking other forms of incentive compensation that arguably do a better job of aligning executive and shareholder interests than conventional stock options do. Indexed or performance options, for example, ensure that management is not rewarded just for being in the right place at the right time or penalized just for being in the wrong place at the wrong time. A strong case can also be made for the superiority of properly designed restricted stock grants and deferred cash payments. Yet current accounting standards require that these, and virtually all other compensation alternatives, be expensed. Are companies that choose those alternatives any less deserving of an accounting subsidy than Microsoft, which, having granted 300 million options in 2001 alone, is by far the largest issuer of stock options A less distorting approach for delivering an accounting subsidy to entrepreneurial ventures would simply be to allow them to defer some percentage of their total employee compensation for some number of years, which could be indefinitelyjust as companies granting stock options do now. That way, companies could get the supposed accounting benefits from not having to report a portion of their compensation costs no matter what form that compensation might take. What Will Expensing Involve Although the economic arguments in favor of reporting stock option grants on the principal financial statements seem to us to be overwhelming, we do recognize that expensing poses challenges. For a start, the benefits accruing to the company from issuing stock options occur in future periods, in the form of increased cash flows generated by its option motivated and retained employees. The fundamental matching principle of accounting requires that the costs of generating those higher revenues be recognized at the same time the revenues are recorded. This is why companies match the cost of multiperiod assets such as plant and equipment with the revenues these assets produce over their economic lives. In some cases, the match can be based on estimates of the future cash flows. In expensing capitalized software-development costs, for instance, managers match the costs against a predicted pattern of benefits accrued from selling the software. In the case of options, however, managers would have to estimate an equivalent pattern of benefits arising from their own decisions and activities. That would likely introduce significant measurement error and provide opportunities for managers to bias their estimates. We therefore believe that using a standard straight-line amortization formula will reduce measurement error and management bias despite some loss of accuracy. The obvious period for the amortization is the useful economic life of the granted option, probably best measured by the vesting period. Thus, for an option vesting in four years, 148 of the cost of the option would be expensed through the income statement in each month until the option vests. This would treat employee option compensation costs the same way the costs of plant and equipment or inventory are treated when they are acquired through equity instruments, such as in an acquisition. In addition to being reported on the income statement, the option grant should also appear on the balance sheet. In our opinion, the cost of options issued represents an increase in shareholders equity at the time of grant and should be reported as paid-in capital. Some experts argue that stock options are more like contingent liability than equity transactions since their ultimate cost to the company cannot be determined until employees either exercise or forfeit their options. This argument, of course, ignores the considerable economic value the company has sacrificed at time of grant. Whats more, a contingent liability is usually recognized as an expense when it is possible to estimate its value and the liability is likely to be incurred. At time of grant, both these conditions are met. The value transfer is not just probable it is certain. The company has granted employees an equity security that could have been issued to investors and suppliers who would have given cash, goods, and services in return. The amount sacrificed can also be estimated, using option-pricing models or independent estimates from investment banks. There has to be, of course, an offsetting entry on the asset side of the balance sheet. FASB, in its exposure draft on stock option accounting in 1994, proposed that at time of grant an asset called prepaid compensation expense be recognized, a recommendation we endorse. FASB, however, subsequently retracted its proposal in the face of criticism that since employees can quit at any time, treating their deferred compensation as an asset would violate the principle that a company must always have legal control over the assets it reports. We feel that FASB capitulated too easily to this argument. The firm does have an asset because of the option grantpresumably a loyal, motivated employee. Even though the firm does not control the asset in a legal sense, it does capture the benefits. FASBs concession on this issue subverted substance to form. Finally, there is the issue of whether to allow companies to revise the income number theyve reported after the grants have been issued. Some commentators argue that any recorded stock option compensation expense should be reversed if employees forfeit the options by leaving the company before vesting or if their options expire unexercised. But if companies were to mark compensation expense downward when employees forfeit their options, should they not also mark it up when the share price rises, thereby increasing the market value of the options Clearly, this can get complicated, and it comes as no surprise that neither FASB nor IASB recommends any kind of postgrant accounting revisions, since that would open up the question of whether to use mark-to-market accounting for all types of assets and liabilities, not just share options. At this time, we dont have strong feelings about whether the benefits from mark-to-market accounting for stock options exceed the costs. But we would point out that people who object to estimating the cost of options granted at time of issue should be even less enthusiastic about reestimating their options cost each quarter. We recognize that options are a powerful incentive, and we believe that all companies should consider them in deciding how to attract and retain talent and align the interests of managers and owners. But we also believe that failing to record a transaction that creates such powerful effects is economically indefensible and encourages companies to favor options over alternative compensation methods. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. Companies should choose compensation methods according to their economic benefitsnot the way they are reported. It is not the proper role of accounting standards to distort executive and employee compensation by subsidizing one form of compensation relative to all others. A version of this article appeared in the March 2003 issue of Harvard Business Review. If you receive an option to buy stock as payment for your services, you may have income when you receive the option, when you exercise the option, or when you dispose of the option or stock received when you exercise the option. Er zijn twee soorten aandelenopties: opties die worden toegekend onder een personeelsbestand of een incentive aandelenoptie (ISO) plan zijn wettelijke aandelenopties. Aandelenopties die niet worden toegekend onder een plan voor de aankoop van werknemers, noch een ISO-plan, zijn niet-statutaire aandelenopties. Zie Publicatie 525. Belasbaar en niet-belastbaar inkomen. Om hulp bij het bepalen of u een wettelijke of niet-statutaire aandelenoptie heeft toegekend. Statutaire aandelenopties Als uw werkgever u een wettelijke aandelenoptie verleent, brengt u over het algemeen geen bedrag in uw bruto inkomen bij wanneer u de optie ontvangt of uitoefent. U kunt echter onderworpen zijn aan alternatieve minimumbelasting in het jaar waarin u een ISO uitvoert. Voor meer informatie, raadpleeg de formulier 6251 Instructies. U heeft belastbaar inkomen of aftrekbaar verlies wanneer u de voorraad verkoopt die u heeft gekocht door de optie uit te oefenen. U behandelt dit bedrag als hoofdwinst of verlies doorgaans. Echter, als u niet voldoet aan speciale vereisten voor het vasthouden van de periode, moet u inkomsten uit de verkoop als gewoon inkomen behandelen. Voeg deze bedragen toe, die als loon worden behandeld, op basis van de voorraad bij het bepalen van de winst of het verlies op het voorraadresultaat. Raadpleeg Publicatie 525 voor specifieke details over het type aandelenoptie, evenals regels voor wanneer inkomsten worden gerapporteerd en hoe inkomsten gerapporteerd worden voor inkomstenbelasting. Incentive Stock Option - Na het uitoefenen van een ISO, dient u van uw werkgever een formulier 3921 (PDF), uitoefening van een aansporingsvoorraad onder artikel 422 (b) te ontvangen. In dit formulier worden belangrijke datums en waarden aangemeld die nodig zijn om de juiste hoeveelheid kapitaal en gewoon inkomen (indien van toepassing) te rapporteren op uw retourzending. Werknemersaankoopplan - Na uw eerste overdracht of verkoop van aandelen verkregen door het uitoefenen van een optie uit hoofde van een plan voor het personeelsbestand, dient u van uw werkgever een formulier 3922 (PDF) te ontvangen, overdracht van de verworven aandelen door middel van een personeelsinkoopplan onder Sectie 423 (c). In dit formulier worden belangrijke datums en waarden vermeld die nodig zijn om de juiste hoeveelheid kapitaal en gewoon inkomen te rapporteren op uw retourzending. Niet-statutaire aandelenopties Als uw werkgever u een niet-statutaire aandelenoptie toestaat, hangt het bedrag van de inkomsten en de tijd daarbij in, af van de vraag of de reele marktwaarde van de optie gemakkelijk kan worden bepaald. Gemakkelijke marktwaarde - Als een optie actief wordt verhandeld op een gevestigde markt, kunt u de marktwaarde van de optie gemakkelijk bepalen. Raadpleeg Publicatie 525 voor andere omstandigheden waaronder u de eerlijke marktwaarde van een optie gemakkelijk kunt bepalen en de regels om te bepalen wanneer u de inkomsten voor een optie moet rapporteren met een gemakkelijk te bepalen eerlijke marktwaarde. Niet goed beoordeelde Fair Market Value - De meeste niet-statutaire opties hebben geen redelijkerbare marktwaarde. Voor niet-statutaire opties zonder een gemakkelijk te bepalen eerlijke marktwaarde, is er geen belastbaar evenement wanneer de optie wordt toegekend, maar u moet in de inkomsten de eerlijke marktwaarde van het ontvangen aandelen op de uitoefening, verminderd met het betaalde bedrag, opnemen wanneer u de optie uitoefent. U heeft belastbaar inkomen of aftrekbaar verlies wanneer u de voorraad verkoopt die u hebt ontvangen door de optie uit te oefenen. U behandelt dit bedrag als hoofdwinst of verlies doorgaans. For specific information and reporting requirements, refer to Publication 525. Page Last Reviewed or Updated: February 17, 2017Stock Option Exercise on the Grant Date ( CFO ) Sep 9, 2013 A private California corporation granted stock options to its executive team that were exercised on the same day as grant (83bs have been filed), with a 4-year vesting period. De oefening werd betaald met een promesse. Vermijdt deze transactie de noodzaak om de vergoedingskosten en APIC-Opties (en ook de uitgestelde belastingaangifte) op te nemen. Ik was van plan om de debiteuren, gewone aandelen en rente op te nemen. Titel: Consulting CFO en Business Operations A .. Bedrijf: Growth Accelerator Laat mij een toelichting vragen. De opties werden bij de geld uitgekeerd De voorraad, niet de optie, is wat de vesting betreft. Zo heb je de voorraad in hoofdzaak aan de execs in kwestie verkocht tegen marktwaarde. Als je het zo kan behandelen, geloof ik je in de heldere. Maar zelfs een bij de geldoptie heeft waarde, ik geloof dat de subsidie ??op zichzelf schadevergoeding is, en zou op het moment van de subsidie ??als zodanig moeten worden behandeld. Ik ben redelijk zeker dat de juiste manier om dit te doen, is om een ??SPR uit te geven voor een aankoop op de markt (of iets dergelijks) die geen intrinsieke waarde heeft. Id wees aarzelend om te zeggen dat dit (zoals beschreven) geen compensatiekosten is. Het andere stuk hierbij is de promesse. Ten eerste is het een aanverwante transactie die geld aan Execs leent en Id raadpleegt een fiscaal deskundige om ervoor te zorgen dat dit niet valt uit de uitgestelde comp en andere regels. Ten tweede, afhankelijk van de voorwaarden van de promesse, kan het zeer kunstmatig lijken, zolang de transactie zou kunnen worden gezegd dat er nooit is gebeurd. Nogmaals, dat zou met een belastingadvocaat moeten worden opgeheven, aangezien ik het mis kan zien. (CFO bij zelfstandige) 7 januari 2013 Bedankt Keith Ja prijs prijsvergelijkingsprijs. Prive bedrijf. De aandelen werden verkocht tegen marktwaarde. Wordt dit de compensatiecomponent van de opties negatief aangezien zij onmiddellijk als beperkte voorraad werden gekocht (VP bij Stock Option Solutions) 4 januari 2013 U vermijdt de kosten niet op deze manier, u waardeert de aandelen op dezelfde manier, stelt u een uitgestelde Belastingsverplichting voor de totale kosten en boek de kosten en schrijf de DTL af als de kosten zijn opgenomen. Ik ben hier geen expert op de JE's, maar ik weet wel zeker dat vroege oefening niet de noodzaak om de opties te kosten, wegneemt. Uit de PwC Guide to Accounting for Stock-Based Compensation: Als een werknemer een IRC-sectie 83 (b) verkiezing maakt, meet het bedrijf de waarde van de award op de beursdatum en registreert een uitgestelde belastingverplichting voor de waarde van de prijs vermenigvuldigd Volgens het toepasselijke belastingtarief, wat het feit weerspiegelt dat het bedrijf de belastingaftrek van de prijs heeft ontvangen voordat enige vergoedingskosten zijn opgenomen voor de financiele verslaggeving. In dit geval is de uitgestelde belastingverplichting tegen het huidige belastingvoordeel dat het bedrijf recht heeft op grond van de IRC-afdeling 83 (b) verkiezing. Aangezien het bedrijf boekvergoedingsvergoeding in de vereiste dienstperiode erkent, wordt de uitgestelde belastingverplichting verlaagd (in plaats van een uitgestelde belastingaangifte te vestigen, aangezien de belastingaftrek al is opgetreden). Als een IRC-sectie 83 (b) verkiezing wordt gedaan door een werknemer voor een aandelenklassering, dan is er geen afval of tekort bij afwikkeling omdat de belastingaftrek de billijkheidswaarde van de beursdatum overeenkomt. Indien echter een IRC-sectie 83 (b) verkiezing wordt gemaakt voor aansprakelijkheidsverplichte beperkte aandelen, zou een afval of tekortkoming waarschijnlijk bij afwikkeling optreden, aangezien de belastingaftrek wordt gemeten op de subsidiedatum, terwijl de boekvergoeding voor een aansprakelijkheidsuitkering kost Wordt herzien via de afwikkelingsdatum. Dit gedeelte verwijst eigenlijk naar beperkte voorraad, maar hetzelfde geldt voor opties. (CFO bij zelfstandige) 7 januari 2013 Bedankt Elizabeth Voor verduidelijkingsdoeleinden, met welk evenement ben je aan het spreken wanneer je de afrekeningsdatum zegt? Ja, dit is een beperkte voorraad. (VP bij Stock Option Solutions) 9 januari 2013 Ik zie geen antwoord op het antwoord vanaf 17, dus ik antwoord op mijn eigen antwoord: Settlement is het evenement dat het leven van de subsidie ??beeindigt. Voor opties, oefening (hoewel het ook kan vervallen) voor Beperkte Voorraad (niet RSU's) is het de vestiging. (Voor RSU's is het de uitgifte van de aandelen, maar dat is hier niet relevant, aangezien geen 83 (b) verkiezingen op RSU's kunnen worden ingediend.) Vereffening kan ook worden beschouwd als het evenement dat de belastingaftrek aan het bedrijf verschaft OF elimineert De mogelijkheid van een toekomstige belastingaftrek (zoals optieuitval). De meevallerafvalberekening wordt uitgevoerd bij afwikkeling. VEILIGHEID is verschillend, echter, dat is een annuleringsvoorschot wanneer de kosten worden omgedragen voor de subsidie ??en in het algemeen worden de tekortkomingen niet uitgevoerd. Evenals voor een optie uitgeoefend voor vest, indien de subsidie ??voor vestiging werd geannuleerd, zou ook de Uitgestelde Belastingsplicht worden omgekeerd. (Audit Manager bij Winden MCClaughry) 4 januari 2013 Hoe kan u een ongevraagde optie uitoefenen Zoals u al eerder hebt genoemd, boek u de vergoedingskosten voor het verlenen van de optie, ongeacht wanneer u deze uitoefent. Aangezien de begunstigden niet volledig tot uitoefening zouden kunnen uitoefenen, klinkt dit als een uitgifte van beperkte aandelen, niet een aandelenoptie, maar dan ben ik niet zeker waarom 83 (b) verkiezingen zouden worden gemaakt. Afhankelijk van wat er is uitgegeven, kunt u comp expenseAPIC vermijden. Ik zou het aanbevelen googling beperkte aandele eenheden vormen 10-k - beleggersrelaties om enkele financieel overzicht voorbeelden te zien als dit niet een werkelijke aandelenoptie is. (CFO bij zelfstandige) 7 januari 2013 Ja, het is een beperkte voorraad. Waarom denk je dat een 83 (b) niet nodig is (VP ??bij Stock Option Solutions) 9 januari 2013 Het uitoefenen van ongevraagde aandelenopties is eigenlijk vrij algemeen in particuliere bedrijven, vooral in de Silicon Valley. Ik ben altijd verheugd te vinden wanneer bedrijven het niet doen, omdat het belasting en belastingrekenin

Auto binary options ea

Auto binary options eaAuto Binary EA biedt binaire optie oplossingen De site biedt geautomatiseerde software robot voor binaire opties ideaal voor beginners Auto Binary EA biedt eerste geautomatiseerde robot voor handelaren die betrokken zijn bij binaire opties. Ze bieden de binaire optieoplossingen via de online winkel in Florida. De diensten die door de site worden aangeboden zijn op lange termijn getest, gecontroleerd door professionals en bleek succesvol te zijn. De online winkel biedt de binaire diensten die ideaal zijn voor beginners op het handelsgebied. De software die door de winkel wordt aangeboden, werkt zonder de backup of ondersteuning van een andere software of metatrader. Ze kunnen in twee minuten na de download worden gebruikt. De door de site aangeboden binaire software kan gratis worden getest. De winkel biedt AutoBinary software voor een periode van drie maanden op een testproef. Persoonlijke en andere details dienen pas na de testperiode van 3 maanden te worden geleverd. AutoBinary EA is een state-of-the-art software, speciaal ontwikkeld om te beoordelen of een risico geschikt is voor de grootte van een account of welk percentage van het krediet op een beurs mag worden geplaatst, zegt de eigenaar van de site. De software is beschikbaar voor directe activering bij download. De door de site aangeboden software is heel eenvoudig en makkelijk te gebruiken. De site suggereert dat de software weinig tijd kost om te installeren. Ze hebben ook weinig ruimte op de machine nodig. De software wordt beweerd zelfcontrole te zijn. Ze zijn makkelijk te gebruiken en hebben geen eerdere ervaring nodig. Ze hebben ook geen analyse nodig van grafieken die moeten worden uitgevoerd. In 2008 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission Binary Options goedgekeurd als nieuwe exotische beleggingsgevoel, voegt de eigenaar van de site toe. Binaire opties bieden een van de makkelijkste methoden om deel te nemen aan de aandelenmarkt. De onderliggende opties bij het product omvatten aandelen, indices en valuta's op de aandelenmarkt. AutoBinary EA biedt geautomatiseerde software die expert advies geeft over de binaire opties die de kosten zouden waarderen. Zij gebruiken hiervoor het service signaal. Het Zwitserse product is ontwikkeld in samenwerking met Cedar Finance. De software elimineert gebruikersfouten met behulp van Cedar Finance. Voor meer informatie over geautomatiseerde binaire optiesoftware, bezoek bunitd5i1 Over Auto Binair EA Auto Binair EA is een online winkel in Florida, die binaire opties biedt voor handelaren. Zij worden door de handelaren aanbevolen om ideaal voor beginners te zijn. De winkel heeft in 2012 voor Awards voor Uitmuntendheid in Trading and Technology of Europe prijzen gewonnen. De handelslijst van de winkel betreft grote namen zoals Apple, Google, Nike, Microsoft en nog veel meer. GSD Ltd. 4281 Express Lane Suite N3347 Sarasota, FL 34238Het je gehoord van AutoBinaryEA Ik was een paar maanden geleden onduidelijk over dit ding. Ik was toen heel nieuw op de binaire optieshandel en ik wilde een effectieve manier van verhandelen. Ik heb deze software gevonden die zei om handelaars te helpen hun kansen te vergroten om juiste beslissingen te nemen en verliezen te minimaliseren. Het moeilijke ding over binary trading options trading is om te begrijpen hoe de markt werkt. Dit is de grootste uitdaging voor amateurhandelaars. Daarom hebben we de neiging om veel tijd te besteden aan het onderschatten van binaire opties en de markt. Dit vereist diepgaande analyse, die zowel moeilijk en tijdrovend is. Dit is niet het geval wanneer u AutoBinaryEA-software gebruikt. Deze software is uniek omdat het de basisfunctie vervult om de markt - en marktindicatoren voor u te analyseren. Het is en automatisch trading platform dat rechtstreeks verbonden is met Cedar Finance, die een zeer betrouwbare makelaar in de industrie is. AutoBinaryEA onderneemt voor elke handel een volledige analyse van 11 indicatoren. Het zal na de analyse een handelssignaal naar uw computer sturen. U moet simpelweg bevestigen zodra u het signaal ontvangt. Deze software klinkt misschien te goed om waar te zijn, maar probeer het zelf. Er is geen risico om deze software te testen. Dit komt doordat u het van de website kunt downloaden zonder enig informatie te geven. Ja, het doesnrsquot vraagt ??om persoonlijke gegevens. Daarom is deze software ver weg van het opletten van elke hoeveelheid geld. U heeft 90 dagen om de software gratis te proberen. Als u er niet voor wilt betalen, kunt u de software na de proefperiode gewoon stoppen. Op dit moment is AutoBinaryEA gebonden aan Cedar Finance. Dit bedrijf is een gewaardeerd en gerenommeerd bedrijf. Maar door intensief onderzoek kwam ik erachter dat deze software ook beschikbaar zal zijn voor andere makelaars. AutoBinaryEA ondersteunt meerdere talen, u kunt het downloaden in het Engels, ook in het Duits, en de aanbieder zegt dat er binnenkort meer talen zijn. Kenmerken van AutoBinaryEA Er zijn zoveel voordelen van het gebruik van AutoBinaryEA. Hier zijn enkele dingen die handelaren kunnen genieten door gebruik te maken van deze software. Ik heb 92 procent winstpercentage waargenomen. Het biedt ook tot 81 procent terugkeer. De wekelijkse opties hebben hoge rendementen tot 500 procent. Handelaren hebben de mogelijkheid om te ruilen in grondstoffen, Forex, aandelen en indexen. Het biedt ook aantrekkelijke bonussen voor klanten. Handelaren hebben het gemak om hun Cedar-rekening te deponeren via bankoverschrijving, creditcards en Moneybookers. AutoBinaryEA heeft een zeer bekwame klantenondersteunende groep die u kunt bereiken via live chat, email en telefoon. De kosten van de software na de proefperiode van 90 dagen hangt af van het volume van de transacties die u maakt. De maandelijkse betaling die u betaalt begint bij euro279. Nogmaals, u hoeft dit bedrag niet te betalen als u de software niet na de proefperiode wilt gebruiken. Uiteraard is de winst die u maakt van het gebruik van AutoBinaryEA, afhankelijk van de tijd die u doorbrengt met behulp van de software om signalen die het levert, te bevestigen. Ook, aangezien het bedrag dat u in een handel belegt ook belangrijk is bij het bepalen van uw winst. Ik kan het sterk aanbevelen - probeer het gratis uit. U zal er van houdenAutoBinaryEA Review Wilt u profiteren van binary options trading Vraag of AutoBinaryEA een betrouwbare signaleringssoftware is Het gebruik van handelssignalen kan een uitstekend instrument zijn om het rendement op uw binaire opties te verhogen. Maar helaas zijn de meeste geautomatiseerde handelssystemen in het binaire veld misleidend. Lees deze recensie om uit te vinden of AutoBinaryEA kan worden vertrouwd. Wat is AutoBinaryEA Alvorens deze vraag te beantwoorden, richten we zich op die signaaldiensten en binaire makelaars die een uitstekende reputatie hebben en bewezen efficientie hebben. Voor klanten buiten de VS staat Algobit op als het meest aantrekkelijke signaalinstrument. Dit is de meest geavanceerde en innovatieve binary options trading signalen software beschikbaar. Het is gratis en vereist geen download. Bovendien heeft het grote opwinding onder professionele binaire handelaren gecreeerd. Aangeboden door OptionBit, het 2e grootste binaire bedrijf wereldwijd, is Algobit de enige service die het signalen systeem integreert op het handelsplatform en automatisch de handel voor u uitvoert, zodat u de signalen in een kunt verhandelen en gebruiken, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen Interface: Banc de Binary, de snelst groeiende binaire makelaar, wordt algemeen beschouwd als de meest serieuze en betrouwbare binaire optiemakelaar, die u financiele deskundigen biedt die u helpen bij het verwerven van echte en praktische kennis, waardoor u een onafhankelijke en professionele investeerder wordt. Daarnaast biedt Banc de Binary de hoogste uitbetaling in de markt en heeft momenteel een promotie die de waarde van uw initiele investering verdubbelt met een 100 bonus. Het biedt ook een zeer nauwkeurig signalen systeem: voor klanten binnen de VS is GToptions de beste bestemming. Naast het aanbieden van een nauwkeurige gratis signalen service die is gecreeerd door TradingCentral, een gerenommeerde signalenverlener. Deze binary options broker beschikt over een van de grootste hoeveelheden educatief materiaal waarmee u kunt leren, inclusief video's, gratis seminars, simulators en een uitstekend financieel advies, dat veel handelaren heeft geholpen belangrijke handelsstrategieen te leren en hun winstgevendheid te verbeteren. . Deze voorbeelden staan ??in schril contrast met AutoBinaryEA, die beloven dat het gebruik van hun software u in staat stelt om geld consistent en overvloedig te verdienen. Maar is dit waar Absoluut niet. Het hele idee dat er een magisch handelsprogramma is dat je geld kan verdienen door gewoon een software te downloaden en op je computer te laten draaien is belachelijk. Dit kan gezien worden op de manier waarop OptionBit, een serieuze onderneming, Algobit markt en een logische en gematigde verbetering van de rendementen vaststelt. Maar bij de beoordeling van de manier waarop AutoBinaryEA op de markt wordt gebracht, wordt duidelijk dat dit misleidende propaganda is die de klanten niet op de hoogte stelt van de risico's en kosten die hierbij betrokken zijn. Als u serieus bent over uw verlangen om geld te verdienen met binaire opties en het geloven van het gebruik van een signalen service is voordelig, moet u een geautomatiseerd systeem kiezen dat wordt aangeboden door een betrouwbare binaire makelaar. Dit is de beste aanwijzing dat de signalen u daadwerkelijk zullen helpen slagen als Een handelaar. Inzicht in geautomatiseerde handelssoftware Automatische handel is zeer gebruikelijk. Hierdoor kunnen grote bedrijven grote volumes van de handel op de grote aandelenmarkten realiseren. Spekulatief gebruik van geautomatiseerde handel is ook wijdverspreid, vooral op het gebied van CFD en Forex. Hoewel het soms wel lucratief kan zijn, is deze service meestal bedrieglijk. De belangrijkste controverse rondom handelssignalen in Forex, CFD en binary options trading is dat makelaars op deze gebieden het geld verdienen dat hun klanten verliezen. Daarom theoretischer, hoe meer de klanten verliezen, hoe meer geld zij, de makelaars maken. Dat is een duidelijk belangenconflict. Gezien de betrokkenheid van Cedar Finance in scam geruchten. En gezien de zeer twijfelachtige manier waarop AutoBinaryEA wordt geadverteerd, is het erg moeilijk om te geloven dat dit instrument u op een of andere manier ten goede zal komen. In feite is het waarschijnlijk het enige doel om u te lokken om te investeren in deze binaire makelaar. Auto Binary Code review Automatische Binaire Code was, en in zekere zin nog, de Engelse versie van AutoBinary EA, die oorspronkelijk voor de Duitse markt werd gelanceerd. Waarom gebruik twee verschillende namen voor hetzelfde exacte product? Een reden volgt de bijna misleidende marketingstijl van Cedar Finance. Aangezien MetaTrader EA extreem populair is in Duitsland, kan het zeker een product met een soortgelijke naam lanceren, meer effect hebben. De andere reden zou kunnen zijn dat de oplichterijaccu's al gericht zijn op deze signalservice in de VS. De AutoBinaryEA signalen service beweert zowel automatisch gegenereerd als menselijk gecontroleerd handelsadvies te gebruiken. Hoewel het trots is op zijn verifieerbare succes en meerdere indicatoren, is er geen indicatie over hoe precies de legitimiteit van deze software kan worden nagegaan, noch wat de indicatoren Gebruikt om de signalen te genereren kan zijn. Onthoud dat, hoewel AutoBinaryEA wordt verkocht als een gratis product, vereist het natuurlijk dat u een account opent en geld bij Cedar Finance stort. Binaire opties zijn een financieel derivaat met een hoog risico en zo'n bij het kiezen van een dergelijke investering zijn transparantie en betrouwbaarheid belangrijke factoren voor een succesvolle ervaring. AutoBinaryEA Review 8211 Samenvatting AutoBinaryEA is een geautomatiseerde signalenhandel service. Het is ook bekend als Binary Options Code en wordt verhandeld door Cedar Finance AutoBinaryEA belooft enorme winsten te genereren voor haar gebruikers. Tot nu toe is wat het gegenereerd is, scam geruchten en twijfels. De legitimiteit en Betrouwbaarheid van deze signalen service is twijfelachtig Bij het kiezen van een geautomatiseerde handelssoftware, geef voorkeur aan die aangeboden door gerespecteerde en ervaren makelaars. AutoBinaryEA is een zeer nieuwe dienst en hoewel het afschrikt is, kan het in de toekomst een redelijk handelsinstrument zijn Binaire Opties Nieuws TradeFusion - Winst vandaag 27 februari - 2017 Online handelaren kunnen nu hun winstniveau verhogen met TradeFusion, een nieuw hightech geautomatiseerd systeem dat zonder voorafgaande ervaring of begrip van de financiele markten kan worden geexploiteerd. Ontwikkeld om het beleggingsprofiel van nieuwe gebruikers te bedienen, kan deze automatische handelssoftware u helpen om te slagen en geld onmiddellijk te verdienen. Vul dit formulier in om u aan te melden en deze gratis software te ontvangen. Volledig veilig en partnering alleen met makelaars gereguleerd door de financiele autoriteiten in Europa, TradeFusion is uw kans om geld online te verdienen en biedt momenteel een gratis levenslange licentie aan. Een uitstekende software die u direct kunt gebruiken door uw account te openen en direct geld te verdienen. IQ Optie - Duizend Rapportinkomsten 27 februari - 2017 IQ Option heeft in februari 2017 zijn beste prestaties ooit gezien. Deze makelaar en zijn geautomatiseerde handelsinstrument heeft alle verwachtingen van online-handelaren overgenomen en wordt nu beschouwd als de meest populaire online handelssoftware. In deze afgelopen weken heeft deze geavanceerde geautomatiseerde handelsdienst al winst opgebracht voor duizenden online beleggers. Klik op deze link om een ??account te openen met zo weinig als 10 Deze onafhankelijke makelaar biedt een systeem dat de aandelenmarkten kan scannen en de beste beleggingsmogelijkheden kunt identificeren en handelingen voor u uitvoeren met een hoog nauwkeurigheidsniveau dat uitstekende winsten oplevert. 24Option - Best Broker 2016 27 februari - 2017 24Option, de beste gereguleerde makelaar voor binaire optieshandel, is opnieuw beschouwd als de beste klantenservice door een panel van professionele handelaren. Als u een extra inkomen wilt verdienen zonder ingewikkelde handelsstrategieen te leren, klik dan op de banner en gebruik deze broker vandaag. Met de voortdurende verbetering van haar signalenhulpmiddelen heeft 24Option het ultieme antwoord voor nauwkeurige handelingen gecreeerd. De geavanceerde signalendienst aangeboden door deze gereguleerde makelaar is geprezen door handelaren wereldwijd. Begin nu en zie je geld vermenigvuldigen. Automatische Robots Reviews Signals Scam Onderwerpen

Binary options experts signalen catalogus

Binary options experts signalen catalogusBinaire Opties Signaaldiensten Of u nu een beginner of ervaren handelaar wilt vragen, waarschijnlijk vraag hoe u de beste handelsmogelijkheden kunt vinden en uw winstpotentieel kunt verbeteren. Nou, om de beste handelingen te betrekken, moet u gebruik maken van signalen software. Binaire handelssignalen helpen u om marktbewegingen te herkennen en te voorspellen. Deze diensten bieden een essentieel hulpmiddel voor gebruikers en er zijn een aantal opties beschikbaar die gevarieerde serviceniveaus bieden. De beste binaire optiesignalen worden gecreeerd op basis van de kennis en ervaring van experts en richten zich op vastgestelde regels die gemakkelijk door alle handelaren worden gevolgd. Dit betekent dat gebruikers uitzonderlijk inzicht kunnen krijgen in de aanbevelingen van professionals zonder teveel geld, tijd en moeite te investeren in een persoonlijke analyse van de vele financiele markten. U kunt naast duizenden andere handelaren snel de ontwikkelingen in uw winst - en succespercentages zien door middel van binaire optiesignalen en hun ondersteunende software die zelfs handelingen voor u kan uitvoeren zonder dat u voor uw apparaat hoeft te zijn. Deze autohandelprogramma's worden soms robots genoemd, en we behandelen ze verder in een andere gids. Deze handleiding bevat informatie over de soorten signaaldiensten die beschikbaar zijn, waaronder hoe u: de voordelen van de meervoudige online signalen dienstverleners beschrijft. Begrijp hoe deze complexe signalen geformuleerd en aan u worden meegedeeld Kies het meest geschikte binaire optiesignaal voor uw individuele behoeften Top Aanbevolen Signalen Signaal Service Voordelen Elke handelaar die binaire opties inzet, zal waarschijnlijk de beste handelsopties voor hen en de manieren waarop ze het meeste geld kunnen verdienen stellen. Professionals op dit gebied hebben veel ervaring en uitstekende kennisniveaus. Het begrijpen van het enorme netwerk van activa, het voorspellen van beweging binnen de markt en het analyseren van potentiele patronen kan een moeizame en tijdrovende oefening zijn. Met veel handelaren die in de hoop zijn om snel geld te verdienen, is software door middel van nauwkeurige en professioneel gecreeerde binaire optiesignalen de deskundigheid van intellectuele deskundigen mogelijk. Software is veruit de meest nuttige en gewaardeerde tool die beschikbaar is in de handel. Analyse richt zich vooral op fundamentele en technische beoordelingen van een markt. De fundamentele analyse richt zich op overwegingen zoals prijs-winstverhouding, liquiditeit van activa, kapitaalstructuur en groei. De technische analyse is gebaseerd op het beoordelen van eerdere marktbewegingspatronen om mogelijke toekomstige bewegingen op prijs te kunnen beoordelen. Een grondig begrip van deze analyses duurt enkele jaren en de signalen fungeren als een uitstekende manier om u te profiteren van de kennis en vaardigheden van de meest ervaren handelaren. Aangezien een signaal wordt geproduceerd door ervaren en succesvolle handelaren, is het veel meer kans dat u een hoger winst krijgt bij het gebruik van dit advies dan wanneer u op uw eigen manier handel. Soorten binaire signalen Om geluid te bieden, betrouwbaar advies, zijn er een aantal binaire optiesignaaltypes beschikbaar. Het is verstandig voor u om de aangeboden types te beoordelen om het meest geschikt voor uw behoeften te bepalen. Het is mogelijk om signalen via software te ontvangen en deze typen zijn ook hieronder vermeld. Basis signalen Binaire opties handelssignalen die via e-mail aan u worden meegedeeld, teneinde uw vermogen om te profiteren van de handel te verhogen. Deze typen verwijzen naar specifieke handelingen en adviseren de gebruiker of het nodig is om te zetten of te bellen en kan vaak door tekst worden doorgestuurd. Signalen in dit formaat zijn minder complex dan alternatieven en kunnen indrukwekkende winst opleveren. Gratis signalen Sommige signal providers zullen nieuwe gebruikers aantrekken door het aanbod van gratis binaire optiesignaalservices. Hoewel dit een spannende stimulans is, zullen de vrije signalen onwaarschijnlijk resulteren als alternatieven. Dit is een geweldige optie voor degenen die graag hun ervaring willen verhogen in plaats van winst te prioriteren en dus als ontwikkelingsinstrument kunnen worden gebruikt. Signals Software Signals software communiceert advies via software die meta-trader four (MT4) gebruikt. Dit betekent dat de signalen worden geproduceerd na professionele en nauwkeurige analyse van de markt. De meeste software stelt u in staat om ook signalen naar uzelf via e-mail of tekst door te sturen. Dit zijn de soorten diensten gereserveerd voor VIP-handelaren. Signals Education Dit type is ideaal voor handelaren die hun eigen kennis van binaire signalen willen vergroten. Soms, inclusief software, biedt educatieve informatie u geadviseerde strategieen via e-mail en andere media en biedt u tal van tools om uw persoonlijke kennis en mogelijkheden te verbeteren. Er kan in dit type minder kans op winst zijn, maar voor handelaren die in de toekomst via educatieve waarde willen investeren, is dit type signaal ideaal. Laatste winnende handelingen Hoe wij de signalenleveranciers beoordelen Handelaars van gevarieerde ervaringsniveaus krijgen voordelen door het gebruik van signalenervices, hoewel het belangrijk is te erkennen dat er een aantal aanbieders zijn die verschillende niveaus van relevantie voor verschillende soorten handelaren aanbieden. Om u te ondersteunen in deze beslissing, streven wij ernaar om deze providers te beoordelen en hun relevantie, bruikbaarheid en potentieel te beoordelen om u een betrouwbaar platform te bieden om de beste binaire optiesignalen voor u te kiezen. We testen en beoordelen elke signaalaanbieder op onze lijst om ervoor te zorgen dat we de eerste handervaring hebben van hun diensten. We zijn bereid onze naam als testament voor te stellen op deze providers. Onze analyse is grondig, eerlijk en consistent, zodat u verzekerd bent van onpartijdige vergelijkingen. Wanneer we signaalaanbieders analyseren, kijken we voor belangrijke overwegingen, waaronder het volgende: Potentiele rendement op de initiele investering Prijsstelling en gratis diensten Betrouwbaarheid van het programma Programma bruikbaarheid Klantenservice en ondersteuning Site - en gegevensbeveiliging Transactietijdtijden Binaire optiesignalen kunnen een uitstekend ondersteunend hulpmiddel zijn als Je probeert je succes, ervaring en winst te verhogen maar kan je niet verbinden aan tijdrovende onderwijsinvesteringen. Wij hopen dat onze betrouwbare recensies van aanbieders u in staat stellen om gemakkelijk advies te krijgen van toonaangevende sites, terwijl u vertrouwen in uw eigen vaardigheden en ervaring in verschillende handelssoorten opbouwt. Krijg de beste signalen service Het is van vitaal belang dat u, zodra u heeft besloten gebruik te maken van handelssignalen, toegang heeft tot betrouwbare en gereguleerde aanbieders die vertrouwd kunnen zijn met uw geld. Het onderzoek naar de beste en meest geschikte signaalverleners kan een complexe en tijdrovende onderneming zijn en als zodanig hebben we erkend dat het belangrijk was om een ??vergelijking van de meest gerenommeerde bedrijven voor onze handelaren te bieden. Onze lijst is een beproefde verzameling binaire optiesignaalverstrekkers die elk onze strenge testen hebben gehandhaafd om ervoor te zorgen dat u zeker kunt zijn van veiligheid bij het gebruik van hun advies. Door zorgvuldig rekening te houden met alle bovenstaande eisen, kunnen wij handelaars een uitstekend platform bieden om de meest geschikte binaire optiesignaalservice te kiezen voor hun behoeften. Met behulp van onze vergelijking kunt u beoordelen of signalen zo vaak als u nodig hebt, in de gewenste vorm, tegen een geschikte kosten en met verwachte succesfrequenties. Expert Broker Reviews Signalen FAQ Zijn signalen diensten betrouwbaar en betrouwbaar De signaaldiensten die rechtstreeks door makelaars worden geleverd, kunnen ook heel goed of erg slecht zijn. De truc is het weten wat is welke. Als u, als handelaar, deze signaleringsdiensten wilt gebruiken als een manier om uw succesfactor te verhogen, vertrouwt u op de kennis van de signaalaanbieder die correct is. Een goede service heeft teams van deskundigen die zich inzetten voor de nauwkeurige en betrouwbare gegevens. Het ding om te doen is gebruik van een aanbevolen aanbieder die is getest en getest om ervoor te zorgen dat u niet meer risico gaat dan u nodig heeft. Kunnen ze de activabewegingen echt voorspellen Zoals alles is het een voorspelling. Niemand weet de exacte uitkomsten, anders zou iedereen rijk zijn. Door de trends en uitkomsten van activa te volgen en marktanalyses te onderzoeken, kunnen analisten prognoses maken over wat dat voorwerp voorspelt te doen. Het gebruik van deze signalen staat weinig op uw eigen kennis en ervaring en als u een geavanceerde handelaar probeert te worden, kost het tijd en ervaring om het goed te halen. Zal ik grote abonnementskosten moeten betalen U moet meestal abonnementsvergoedingen betalen aan een dienstverlener, maar om nieuwe klanten aan te trekken, zullen er een gratis signalservice aanbieden, maar deze zijn altijd niet zo waardevol als voor diensten betaald, maar zijn Een geweldige manier om de diensten van die signaalaanbieder te proberen en uw ervaring en expertise te vergroten. Net als de meeste dingen krijg je wat je betaalt. Wat als mijn signalenprovider het verkeerd begrijpt Het idee is om de signalen te gebruiken om uw handelssucces te verhogen, maar soms kan de signaalaanbieder het mis hebben. Als ze gelijk hadden, dan zouden ze buitensporige kosten oplopen en niemand zou verliezen. Het idee van een signaalaanbieder vergroot het succes dat u van uw eigen kennis verhandelt. Ze claimen niet dat het altijd de juiste is en daarom zullen er tijden zijn wanneer het niet gaat om te plannen. Hoe vind ik de beste bedrijven te gebruiken Wij beoordelen en adviseren alleen degenen die wij vinden om de beste diensten aan te bieden. Wanneer we de aanbieders onderzoeken, kijken we naar veel verschillende aspecten, waaronder hun prijzen en diensten, hun handelsbetrouwbaarheid en hun klantenondersteuning. We zijn blij om onze naam te geven aan bedrijven die ons testen doorstaan. Met behulp van onze aanbeveling bespaart u veel tijd en moeite en mogelijke teleurstelling bij het kiezen van de verkeerde provider. Binary Options Expert Signals (BOES) Review Een overzicht van Binary Options Expert Signals (BOES) Binary Options Expert Signals (BOES) is een nieuwe signaal service Die handelssignalen aanbiedt aan zijn abonnees om hun in staat te stellen te profiteren van handelsvaluta, index en commodity binary opties. Dit product komt uit hetzelfde bedrijf dat Binary Options Stock Signals biedt. Commodities, valuta's en aandelenindexen voltooien het mandje van activa derivaten verhandeld in de binaire opties markt. Valuta binaire opties worden 24 uur per dag verhandeld om de horizontale aard van de forexmarkt te weerspiegelen, terwijl de commodities en aandelenindexen alleen worden verhandeld wanneer de respectieve uitwisselingen waarop zij zijn vermeld, open staan ??voor zaken. De unieke verkooppositie van Binary Options Expert Signals is dat handelaren maximaal 75 geinvesteerde kapitaal per handel kunnen maken, en dat dit kan worden bereikt zonder gebruik te maken van gecompliceerde algoritmes of ingewikkelde software. Binary Options Expert Signals vereist dat abonnees open handelsrekeningen bij erkende makelaars openen via de Binary Options Expert Signals affiliate link. Binary Options Expert Signals belooft zijn abonnees het volgende: 1) B. O.S. S. Signalen voor 7 markten per e-mail per abonnee per dag. Er is ook een bonus van signalen voor drie extra markten, en deze zijn beschikbaar voor abonnees die onmiddellijk actie ondernemen. 2) Toegang tot een Member8217s gebied met waardevolle tips en info. 3) Lijst van aanbevolen makelaars voor de beste executies en uitbetalingen. 4) Lifetime updates voor de service. 5) Abonnementspercentage opgesloten voor het leven waardoor abonnees nooit meer verhoogde tarieven moeten betalen. 6) Een ongekende 60 dagen geld-teruggarantie. Met de BOES signaleringsdienst mogen nieuwe abonnees de service proberen voor 30 dagen tegen een korting van slechts 49, waarna de abonnees verplicht zullen zijn om 97 per maand te betalen voor de dienst als zij besluiten verder te gaan. Er zijn ook verschillende kortingsopties om te deponeren bij een van de voorkeursmakelaars. Beoordeling van BOES Services 1) Er zijn veel onafhankelijke getuigenissen verstrekt over de nauwkeurigheid van de handelssignalen. Dit vormt de schijnbare prijs abonnementskosten. In wezen betaalden de winst meerdere keren overal. 2) Binary Options Expert Signals diensten en handelswaarschuwingen zijn toegankelijk via email en in het ledengebied. Wij adviseren handelaren om ervoor te zorgen dat ze deze e-mail van deze companys toevoegen aan hun lijst van veilige afzenders of naar hun adresboek, zodat alle e-mailberichten worden ontvangen in de inbox van abonnees en niet uitgeschakeld worden als spam. Veel handelaren verwaarlozen dit te doen en het duurt een tijdje om te ontdekken dat handelswaarschuwingen daadwerkelijk zijn verzonden, maar allemaal als spam zijn afgedrukt. Binaire Opties Expert Signals abonnees zullen profiteren van opties voor het verzenden van handelssignalen, zoals het gebruik van sms om vertragingen bij de signalering te vermijden. 3) De geldgarantie garandeert alle risico's van de abonnee, die twee volle maanden heeft om te beslissen of de dienst het zout waard is of niet. 4) De abonnee kan daadwerkelijk ervoor zorgen dat hij 30 dagen gratis signalen ontvangt door gewoon 1000 of iOption voor een volledige korting af te zetten, of 100 voor een 29 korting van de 49 initiele proefabonnementsprijs. Uit alle accounts is de enige kritiek op Binary Options Expert Signals dat de trainingsvideo's op zijn website vrij zwaar zijn en wat tijd duren om te laden en te spelen. Het bedrijf moet daarom hierop verbeteren, zodat abonnees niet zullen blijven hangen over hoe ze de handelssignalen kunnen gebruiken wanneer ze worden verzonden. Binaire opties zijn een nieuwe spannende manier om geld online te verdienen, meer mensen uit de hele wereld worden binair Opties handelaren. Handel op live markt resultaten dag en nacht. Deze online trading evolutie stelt mensen in staat om de klok rond te ruilen, ongeacht de tijdzone waarin ze wonen. Op dit gebied van zaken is er een grote concurrentie voor elke handelaar, binaire opties bedrijven die proberen te innoveren en nieuwe functies aanbieden om de Handelaars meerderheid aan hun kant. Het is heel belangrijk om te weten welke broker vertrouwd is en wat platform beter is voor de behoeften van een handelaar. Signalen Binary biedt een gratis service om degenen die ervoor kiezen om te verhandelen, te helpen en ook een brokervergelijking van de platforms waar we mee vertrouwd zijn. De signalen hebben een hoge nauwkeurigheidsverhouding, maar de verantwoordelijkheid is alleen de gebruikers. Er worden veel inspanningen gedaan om de beste nauwkeurige signalen te verzenden en te leveren. Signalen Binary kan niet garanderen dat u winst kunt verdienen met behulp van de methodes en de verstrekte signalen. De voorbeelden en video's die op deze website worden getoond, mogen niet als beloning worden vermeld. Het winnende potentieel en het winnen van resultaten zijn geheel afhankelijk van de traderuser. Veel factoren zijn opgenomen in uw succes op de binaire optiesmarkt. De signalen zouden niet als 100 succes moeten worden verwezen, niet op een punt. Er is geen garantie dat u het succes dat op deze website wordt weergegeven, kan repliceren. Of in dat geval elke andere Signals Binary gebruiker die deze website al dan niet aanraden. Copyright 2017 Signalen Binair. Alle Rechten Gereserveerd MARKT REVIEW 27.02 - Nieuwe Trading Week Kicks Off Een andere drukke trading week gaat uit. 23.02.2017 - De Dollar is stabiel Markets verteren Feds laatste reacties. 22.02.2017 - Wachten op de Fed-aandelen blijven stijgen, euro duurt. 21.02.2017 - De dollar krijgt een boost Markten lijken positief op dinsdag. 20.02.2017 - Amerikaanse markten pauzeren Trading moet licht blijven als de Amerikaanse markten een pauze nemen.

Cherry trade binary options uur

Cherry trade binary options uurBinaire Opties: Directe maar toch winstgevend Wat is Binary Options trading Ook aangeduid als Digitale Opties, werd Binary Options verkrijgbaar als methode om te investeren in de financiele markten in 2008. Het is een eenvoudige manier om iemand geld te verdienen op verschillende financiele markten. De mechanica van de binaire optieshandel is toegankelijk voor zowel beginnende als professionele Forex-handelaars. Tegenwoordig zijn binaire opties zeer populair geworden, met veel mensen die van Forex overgaan om te winnen van deze unieke en zeer winstgevende handelsvoertuig. Handel binaire opties houdt gewoon in dat u een voorspelling maakt over de waarschijnlijke bewegingsrichting van een onderliggende activa. Dit kan een valuta, index, commodity of voorraad zijn. De handelaar moet ook een aangewezen vervaldatum kiezen. Bij het verhandelen van Binaire Opties hoeft de ondernemer het actief niet op zichzelf te kopen. Al wat nodig is, is voor u om een ??voorspelling te maken over de richting waarin het actief over een bepaalde periode zal overnemen. Met binaire opties kunnen er slechts twee potentiele outcomshellip's zijn. Het enige wat er om gaat is of de voorspelling die u hebt gemaakt goed of fout is voor het door u gekozen tijdsbestek. Hoe om binaire opties te verhandelen op CherryTrade bull Kies het actief dat u wenst te verhandelen. Stier Selecteer ldquoCallrdquo als u denkt dat de prijs van het actief hoger zal zijn dan uw inzendingsprijs ten tijde van het verstrijken. Stier Selecteer ldquoPutrdquo als u denkt dat de prijs onder de invoerprijs valt bij het verstrijken van het verstrijken. Stier Zitten terug en wacht op de uitkomst van de handel. Stier Verzamel je winst als de handel eindigt in de geld. Stier Vervolg naar de volgende handel als het niet meer geld kost. Wat zijn de voordelen van Trading Binary Options bull? Binaire opties bieden een eenvoudige manier om de financiele markten te verhandelen. Het enige dat u hoeft te doen is om de waarschijnlijke richting van een assetrsquos-prijs over een bepaalde periode te beoordelen. Stier U hoeft zich geen zorgen te maken over verborgen spreads, provisies of kosten, aangezien uw risico en beloning duidelijk op het platform wordt weergegeven. Bull Binary Options contracten kunnen op elk moment van de dag worden gekocht. Dit betekent dat er altijd een open markt is waarmee u de winst kunt opleiden. Stier U kunt uw binaire optieshandel gemakkelijk aanpassen, omdat de vermogensduur van de activa en het beleggingsbedrag beslissingen zijn die u overgelaten heeft. Stier De markt doesnrsquot moet grote stappen maken om u fatsoenlijke winst te actualiseren. Zelfs een enkel punt in uw voordeel is genoeg voor een handel om geld te verdienen en geld te verdienen. Hoe te omgaan 1 Selecteer het actief dat u wilt verhandelen. 2 Klik op CALL als u denkt dat de prijs hoger zal zijn dan het huidige tarief bij het verstrijken van het verstrijken of klik op PUT als u denkt dat de prijs lager zal zijn dan het huidige tarief bij het verstrijken van het verstrijken. 3 Voer het bedrag in dat u wilt investeren en klik op Toepassen. 4 Ontvang maximaal 81 winst voor transacties die in de geld uitgaat 1 Kies de optie die u in een bepaalde tijd zal oplopen of dalen. 2 Selecteer het bedrag dat u wilt investeren. 1 Selecteer het actief dat u wilt verhandelen. 2 Selecteer het bedrag dat u wilt investeren. 3 Klik op CALL als u denkt dat de prijs hoger zal zijn dan het huidige tarief of PUT als u denkt dat de prijs lager zal zijn dan de huidige tarief op het bepaalde moment. Behandel Handel Binaire Opties Trader Accounts voor mensen van Canada Amp USA U kunt ervoor kiezen om Log in bij 5 verschillende accounts in Cherry Trade, en verschillende voordelen zijn verbonden aan verschillende accounts. Een van hen zal zeker de handelsstijl passen. Classic Account-Dit is het beste voor nieuwe Binary Options-handelaars en kan geopend worden met een storting van maar 200 en kan op een eerste storting een 25-deposito-matchtype bonus hebben. Bronzen Rekening Vier risico vrijhandelingen worden gegeven als u kiest voor het openen van een bronzen rekening bij Cherry Trade en de minimale depositoverplichting van slechts 500 en naast een claim van een directe bonus van maximaal 35. Silver Account - Dit account kan worden geopend met een Een minimumverzekering van 1000 en een is in staat om maximaal 450 risicovrije transacties te maken en eist ook een 50 deposito-bonus wanneer u eerst een account op Cherry Trade opent. Goud-account - Als er een middel tot grootvolume is, dan wordt het Gold Account aangeboden bij Cherry Trade het beste account om te openen. Een deposito van 5000 plus een bonus van 75 en een zal ook tot vier 250,00 risicovrije transacties kunnen plaatsen. Platinum account moet je minimaal 10.000 storten en een heeft toegang tot maximaal 4 x 500 risicovrije transacties en kan profiteren van een welkome bonus ter waarde van 100 van uw initiele stortingsbedrag. Diverse Trading Platforms en Binary Options One Offered Kan zowel een webbrowser gebaseerd handelsplatform bij Cherry Trade gebruiken als een downloadbare mobiele handel App. Beide platforms zijn extreem goed en laten u precies kiezen voor de soort handel die u wenst, of het nu een standaardoproep of een handel of een aanraking of 60 second trade is. Men kan ook de laatste financiele nieuwsberichten vinden en zal ook onbeperkt toegang hebben tot hun zeer informatieve Education Center. Mobiele App, Website Amp Trading Platform TrackbacksPingbacksCherry Trade Review Cherry Trade is een van de nieuwste binaire opties makelaars op de markt. De makelaar werkt op het gerenommeerde softwareplatform dat is ontwikkeld door het bedrijf SpotOption. SpotOption is een softwareontwikkelaar die in Europa is gelicentieerd en is verplicht door de wet om alleen met volledige legitieme bedrijven samen te werken. Hoewel de makelaar nieuw is, slaagde Cherry Trade erin om een ??groot aantal handelaren te overtuigen dat de diensten die het biedt, veilig en van zeer goede kwaliteit zijn. In de review hieronder goed detail wat we vonden toen we de binary options broker Cherry Trade beoordelen. Platform en Software Cherry Trade werkt op het bekroonde binary options software platform SpotOption. SpotOption is op dit moment de grootste ontwikkelaar van binary options trading technologie op de markt. Het bedrijf is ook de enige Europese gelicentieerde binary options trading technologie ontwikkelaar. Bovenstaande betekent dat een onafhankelijk overheidsagentschap in Europa het door het bedrijf ontwikkelde softwareplatform heeft gecontroleerd en geevalueerd om ervoor te zorgen dat de software niet in de gunst van de makelaar staat. Het agentschap heeft vervolgens het softwareplatform officieel goedgekeurd en gelicentieerd. Slechts een klein aantal binaire opties makelaars werken op dit moment op volledig gelicentieerde en wettelijke handelstechnologie. De SpotOption-software is ook bekend als een van de beste performers in het hele bedrijf. Als u gewoon de website van Cherry Trades kijkt, merkt u dat it8217s zeer elegant en eenvoudig te gebruiken is. Dit komt doordat het gebaseerd is op SpotOption-technologie. IOS en Android Apps Cherry Trade is een van de weinige binaire opties makelaars die een aangepaste applicatie aanbieden voor zowel iOS als Android mobiele apparaten. Wat dit betekent is dat als u een mobiel apparaat gebruikt voor handelsdoeleinden, u in Cherry direct vanuit een native app kunt verhandelen en niet van de mobiele versie van de makelaarswebsite. Binaire opties Het softwareplatform dat wordt gebruikt door Cherry Trade, stelt u in staat verschillende soorten binaire opties te verhandelen, zoals gewone highlow opties, lange termijn opties, zestig seconden opties en one-touch opties. Dit zal voldoen aan de behoeften van alle soorten handelaren. Langetermijnopties (heel belangrijk, lees alsjeblieft) Het beste deel is de beschikbaarheid van langetermijnopties, iets dat niet door de meeste andere makelaars wordt aangeboden. Langetermijnopties kunnen worden gekocht met vervaldatums, varierend van 24 uur tot zelfs een volledig jaar. We kunnen zelfs niet beschrijven hoeveel voordeel dit kenmerk aan handelaren geeft. Het grootste probleem met de binaire optiesactiviteiten van vandaag is dat de meeste (ongeveer 99) makelaars nooit op lange termijn opties bieden, aangezien zij te veel voordeel geven aan handelaren. In plaats daarvan bieden de meeste makelaars alleen kortlopende opties (60 seconden tot 1 uur maximum), omdat het zeer moeilijk is om de beweging van een actief in zo'n kort tijdsbestek te voorspellen. Bij Cherry Trade kunt u echter profiteren van de voordelen die langetermijnopties bieden tot het maximum. We moeten opnieuw herhalen hoe belangrijk dit is, zoals de meeste handelaren het niet realiseren. Als u wenst te winnen in binaire opties, dan zijn de langetermijnopties de sleutel. Doe gewoon goed onderzoek en als je investeert in opties die verlopen tussen 1 dag en 1-2 weken dan zal je winnen. (Vergeet niet eerst uw onderzoek te doen over het actief waarin u investeert.) Beschikbare activa Cherry Trade biedt een belangrijke lijst van activa waaruit men kan kiezen. Hieronder vindt u de volledige lijst van alle beschikbare activa: Forexparen: USDZAR, USDTRY, USDSGD, USDRUB, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, GBPUSD, EURUSD, EURJPY, EURGBP, BitcoinUSD. Stocks: Turkcell, Teva. Ta, Tesco, Tata Motors, SBEBank, Rolls Royce, Reuters, Nissan Motors, Nike, Lukoil, HSBC Holdings, Gazprom, Coca Cola, City, BP, BAE Systems, Apple, Microsoft, IBM. Commodities: Tarwe, suiker, zilver, platina, olie, goud, koffie. Indexen: TOPIX, TEL AVIV 25, TADAWUL, SSE 180, SampP 500, RTS, NIKKEI 225, NASDAQ, MSM 30, MICEX 10, KUWAIT ALGEMENE INDEX, KL FRUIT, ISE 30, HANG SENG, FTSE 100, DUBAI FINANCIELE MARKT ALGEMENE INDEX , DOW, DAX, CAC 40, BOMBAY SE. Uitbetalingstarieven Uitbetalingstarieven aangeboden door Cherry Trade zijn afhankelijk van het type activa dat u kiest, het type optiecontract dat u selecteert, alsmede de vervaldatum die u bij het aanpassen aanpast. De laagste uitbetalingspercentage die bij bepaalde opties wordt aangeboden, bedraagt ??70, terwijl de hoogste tot zover 400 kan bedragen. De standaard uitbetalingstarief van Cherry Trade (de uitbetalingsgraad die het meest voorkomt bij meeste contracten) bedraagt ??81. Dit Is op dit moment een gemiddelde tot hoge gemiddelde uitbetalingspercentage in de binaire optiesector. Bonussen en Promoties Cherry Trade biedt verschillende bonussen aan handelaren met de meest prominente bonus de eerste deposito welkomstbonus. Deze bonus kan onmiddellijk worden aangevraagd nadat nieuw geregistreerde handelaren hun eerste storting maken. Het bonusbedrag hangt af van het initiele depositobedrag dat door de handelaar is gemaakt. Deze bonus kan varieren van 25 tot 100 van de initiele storting, afhankelijk van het gedeponeerde bedrag. De bonus is ook geldig voor eventuele latere deposito's in de toekomst. Om de bonus te krijgen, moeten de klanten de klantenservice van de makelaar contacteren en erom vragen. Wat de handelaren zullen moeten onthouden is dat het accepteren van de bonus betekent dat hun borg zal worden ingesloten totdat de storting en de bonus een bepaald volume van de handel hebben gegenereerd. Als u niet wilt dat uw borg wordt ingesloten, dan moet u de bonus niet accepteren. Accepteer alleen de bonus als u er zeker van bent dat u van plan bent om in de toekomst te handelen en dat u uw gedachten verandert. Als u er zeker van bent, dan moet u de bonus niet accepteren. Deposito's en Uitbetalingen Het is mogelijk om geld bij Cherry Trade te storten en te betalen via een breed scala aan betalingsverwerkers zoals MasterCard, Visa, Maestro, Switch, Solo, Diners Club, Delta en overschrijving. Het toegestaan ??minimumbedrag bedraagt ??slechts 200, dat is een van de laagste in de binaire opties. Handelaren die minimaal 500 storten, krijgen vier gratis transacties van 25. Extra vrijhandel (en andere voordelen) kan worden beveiligd bij grotere deposito's. Onttrekkingen worden in een kwestie van dagen tot ongeveer een week door de makelaar verwerkt. Belangrijk: als u in het verleden een bonus hebt geaccepteerd, kunt u alleen terugtrekken als u voldoet aan de bonusschema's van de makelaars. Als u niet zeker weet hoe dit werkt en wat het betekent, neem dan alstublieft geen bonus in nadat u zich heeft aangemeld. Conclusies Wij zijn van mening dat Cherry Trade in 2014 een van de beste nieuwkomers is in de binaire optiesector. De makelaar had een geweldige start en leek veel positieve aandacht te hebben wegens de geavanceerde diensten, maar het biedt ook het feit dat it8217s bereid zijn om handelaren een eerlijke kans te bieden om te winnen door ook lange termijnopties te bieden. Wij denken dat Cherry Trade een van de makelaars is die u echt in binaire opties kunt winnen. Volg deze link die leidt naar de registratiepagina van Cherry Trades als u wilt beginnen en geld verdienen in binaire opties. OptiesAdvice kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie die op deze website wordt weergegeven. De informatie - en handelsgidsen die op de webpagina zijn gevonden, vormen alleen de auteurs mening. Binaire opties hebben een hoog risico en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Binaire opties zijn mogelijk niet wettelijk in uw jurisdictie. De bezoekers hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat binaire opties wettelijk zijn in hun jurisdictie alvorens handel te verrichten. Copyright 2016 OptionsAdvice

Can forex echt make money

Can forex echt make money3 dingen die ik wist dat ik wist wanneer ik begon trading Forex Trading Forex is geen snelkoppeling voor directe rijkdom. Overmatige hefboomwerking kan winnende strategieen omzetten in verliezers. Retail sentiment kan fungeren als een krachtig handelsfilter. Iedereen komt op de Forex markt voor een reden, varierend van alleen voor entertainment tot een professionele handelaar. Ik ben begonnen met het streven naar een full-time, zelfvoorzienende Forex-handelaar. Ik was de perfecte strategie geleerd. Ik heb maanden doorgebracht en backtests laten zien hoe ik 25.000-35.000 per jaar van een 10.000 account kon maken. Mijn plan was om mijn account te laten samenwerken tot ik zo goed was, ik zou niet weer in mijn leven moeten werken. Ik was toegewijd en ik heb me toegewijd aan het plan 100. Sparen u de details, mijn plan mislukt. Het blijkt dat de handel 300k veel op een 10.000 account niet erg vergevingsgewijs is. Ik verloor 20 van mijn account over 3 weken. Ik wist niet wat mij raakte. Er was iets mis. Gelukkig stopte ik op dat moment en was gelukkig genoeg om een ??baan te landen bij een Forex broker, FXCM. Ik heb de komende jaren doorgemaakt met handelaren over de hele wereld en bleef mezelf op de Forex markt volgen. Het speelde een grote rol in mijn ontwikkeling om de handelaar te zijn die ik vandaag ben. 3 jaar winstgevende handel later, het was me een genoegen om mee te doen aan het team bij DailyFX en mensen te helpen succesvolle of succesvolere handelaren te worden. Het punt van mij om dit verhaal te vertellen is omdat ik denk dat veel handelaren kunnen vertellen dat ze op deze markt beginnen, niet de resultaten zien die ze verwachten en niet begrijpen waarom. Dit zijn de 3 dingen die ik wist dat ik wist wanneer ik Forex begon te ruilen. 1 ndash Forex is niet een krijg rijke snelle kans In tegenstelling tot wat yoursquove op veel websites over het internet leest, zal Forex trading uw 10.000 account niet opnemen en deze in 1 miljoen veranderen. Het bedrag dat we kunnen verdienen, wordt meer bepaald door het bedrag van geld dat we riskeren in plaats van hoe goed onze strategie is. Het oude gezegde ldquoIt kost geld om moneyrdquo te maken, is een nauwkeurige, inclusief Forex trading. Maar dat betekent niet dat het niet de moeite waard is om na te streven, er zijn veel succesvolle Forex-handelaren die er voor zijn om te ruilen. Het verschil is dat ze langzamerhand zijn ontwikkeld en hun rekening hebben verhoogd tot een niveau dat duurzaam inkomen kan creeren. Ik hoor over handelaren de hele tijd gericht op 50, 60 of 100 winst per jaar, of zelfs per maand, maar het risico dat ze aannemen, komt vrijwel overeen met de winst die ze richten. Met andere woorden, om te proberen om 60 winst per jaar te maken, is het niet onredelijk om een ??verlies van ongeveer 60 van uw rekening in een bepaald jaar te zien. Maar Rob, ik handel met een rand, dus ik riskeer niet zo veel als ik mogelijk zou kunnen verdienen dat je zou kunnen zeggen. Dat is een echte verklaring als je een strategie hebt met een handelsrand. Uw verwachte rendement moet positief zijn. Maar zonder hefboom, zal het een relatief klein bedrag zijn. En in tijden van ongeluk kunnen we nog steeds strepen verliezen. Als we de mix in de mix gooien, dat is hoe de handelaren proberen om die excessieve winsten te richten. Wat op zijn beurt is hoe handelaars buitensporige verliezen kunnen veroorzaken. De hefboomwerking is gunstig, maar niet wanneer het een winnende strategie kan veranderen in een verliezer. 2 hefboomwerking kan leiden tot een winnende strategie om geld te verliezen Dit is een les die ik vroeger had geleerd. Overmatige hefboomwerking kan een andere winstgevende strategie vernietigen. Laten we zeggen dat ik een munt had dat wanneer de hoofden werden geslagen, zou je 2 verdienen, maar als de staarten werden getroffen, zou je 1 verliezen. Zou je dat munt verspillen Mijn gok is absoluut, dat zou je dat munt versnellen. Youd wil het over en weer wippen. Als je 5050 kans hebt tussen het maken van 2 of 1 te verliezen, is het een kans dat je niet accepteert. Nu laten we zeggen dat ik dezelfde munt heb, maar deze keer als de hoofden getroffen zijn, verdrievoudigt u uw netto waarde, maar als de staarten raken, zou u elk eigendom dat u bezitten, verliezen. Zou je dat muntje laten vallen Mijn gok is dat je dat niet zou doen omdat een slechte flip van je munt je leven zou ruineren. Hoewel u in dit voorbeeld hetzelfde percentagepercentage heeft als bovenstaand voorbeeld, zal niemand in hun goede geest deze munt wisselen. Het tweede voorbeeld is hoe veel Forex-handelaren hun handelsrekening bekijken. Ze gaan all-in op een of twee transacties en verliezen hun hele rekening. Zelfs als hun handel een rand had als ons voorbeeld van munten, is het maar een of twee ongelukkige handelingen nodig om ze helemaal uit te wissen. Dit is hoe hefboomwerking kan leiden tot een winnende strategie om geld te verliezen. Dus hoe kunnen we dit oplossen? Een goede start is het gebruik van maximaal 10x effectieve hefboomwerking. 3 Het gebruik van het sentiment als een handleiding kan de kansen in je gunst zetten. De 3e les die Ive geleerd heeft, komt niet als een verrassing voor degenen die mijn artikelen volgen. Met behulp van de speculatieve sentimentindex (SSI). Ive heeft veel artikelen over dit onderwerp geschreven. Het is de beste tool die ik ooit heb gebruikt en is nog steeds onderdeel van bijna elke handelsstrategie die ik gebruik, tegenwoordig. SSI is een gratis hulpmiddel dat hier te vinden is, dat ons vertelt hoeveel handelaren lang zijn in vergelijking met hoeveel handelaars elke belangrijke valutapaar kort hebben. Het zou bedoeld zijn als een contrarische index waar we het tegenovergestelde van doen wat iedereen doet. Het gebruik van het als richtingfilter voor mijn ambacht heeft mijn handelsloopbaan helemaal omgezet. Leer van mijn fouten Als ik mijn jongere zelf 3 dingen kon vertellen voordat ik Forex begon te ruilen, zou dit de lijst zijn die ik zou geven. Ik hoop dat zij uw handel zo veel mogelijk helpen als het mijn geholpen heeft. --- Geschreven door Rob Pasche DailyFX biedt forex nieuws en technische analyse over de trends die de wereldwijde valuta markten beinvloeden. Forex is een erg moeilijk bedrijf. Om geld te verdienen met forex, moet je de techniek kennen en genoeg ervaring hebben of verlies je meer dan wat je maakt. Het goede met forex is dat je geen zorgen hoeft te maken over de concurrentie. In tegenstelling tot alle andere bedrijven die concurrentie zwaardere voorwaarden voor iedereen maken, hoe meer mensen werken aan forex, hoe meer geld iedereen zal maken omdat het meer volatiliteit en bewegingen in de markt zal maken en volatiliteit en prijsschommelingen zijn waar we geld door maken. Dus forex is een goed bedrijf, maar is het een passend bedrijf voor iedereen Om een ??forex-handelaar te worden, moet je het eerst leren. Het is niet erg moeilijk om forex te leren. Er zijn genoeg gratis informatie over het internet. Je moet maar een paar maanden doorbrengen om alles te leren. Maar het belangrijker onderdeel is de ervaring. U moet leren hoe u uw kennis gebruikt om te verhandelen. U moet drie dingen hebben om een ??goede en succesvolle forex-handelaar te worden: 3. Geschikte mentale en psychologische conditie Als u meer verliest dan wat u in forex doet, heeft u minimaal een van de bovenstaande essentials. Zoals hierboven uiteengezet, kan de kennis eenvoudig en gratis via internet worden verkregen. De ervaring kan worden verkregen door te oefenen met een demo account. Een van de forex brokers biedt gratis demo accounts waarmee u uw kennis praktisch kunt oefenen en leren. Maar hoe zit het met de laatste factor Geschikte mentale en psychologische conditie Hoe kan je je haastigheid, hebzucht, angst en emoties in Forex trading controleren? Deze vraag kan niet in een korte vorm worden beantwoord, maar hier zijn enkele tips: Als je haastig bent en dit Heeft voor jou problemen in je leven en forex gemaakt, je moet Yoga meditatie of misschien hypnose oefenen om je haastigheid te kunnen beheersen. Als uw haast niet helemaal gecontroleerd kan worden, moet u een arts raadplegen en uw endocriene hormonen zoals schildklier, adrenaline en noradrenaline controleren. Om je hebzucht te beheersen moet je zelf een strenge discipline maken en proberen eraan vast te houden. Bijv. Maak niet meer dan een beperkt aantal pips elke dag of in elke handel. Vertel jezelf dat je niet meer dan 20 pips elke dag of 5 pips in elke handel mag maken en zodra je de limiet bereikt, zet je computer uit of sluit je handel, ook al is de markt nog steeds warm en je kan meer maken Of uw handel gaat goed en gaat naar uw favoriete richting. Om je angst te beheersen moet je genoeg tijd doorbrengen op het leren en oefenen met een demo account. Je hebt angst omdat je niet genoeg vertrouwen hebt in je handelsvaardigheden. U moet honderden transacties op het demo account maken om ervoor te zorgen dat u de methodes volledig hebt geleerd. Dan moet je beginnen met het echte account en met je geld handelen, maar met een klein bedrag. U moet enkele maanden lang met een zeer kleine hoeveelheid geld handelen en wanneer u ziet dat u winst kan maken en het aantal succesvolle handelingen meer is dan uw slechte handelingen, kunt u het bedrag van het geld beetje bij beetje verhogen. Houd er rekening mee dat forex en aandelenhandel allemaal het risico hebben om risico's te nemen. Het enige waarover u beschikt, is het bedrag van het geld dat u in elke handel zet en ook het bedrag dat u verloren gaat. De rest ligt niet in je hand. Wat vind je van jezelf? Is forex een geschikt bedrijf voor jou of niet? Wat zijn je zwakke punten Bent je hebzuchtig of heb je veel angst die je niet goed laat ruilen? Wat is de reden van je angst? Is het omdat je denkt Je hebt de technieken niet goed geleerd of het is omdat je veel slechte zaken hebt gedaan en dus je vertrouwen hebt verloren. Denk aan de bovenstaande vragen voordat je begint met handel en handel. Aarzel niet en kom nu bij ons in. Hier vindt u alles Forex gerelateerd forexdirectory. jimdo 739 Views middot Bekijk Upvotes middot Niet voor Reproductie Hallo daar, goede vraag Ik ben blij dat u interesse heeft in Forex trading. Wat het verschil tussen handel en forex betreft: u lttradegt ltforexgt. Forex in dit geval is de markt (buitenlandse valuta) en handel is de daadwerkelijke daad van koop en verkoop om winst te maken. U kunt ook andere markten verhandelen, zoals de aandelenmarkt, obligaties, futures, enz. Met betrekking tot de advertenties is het heel simpel: als het te goed is om waar te zijn, is het waarschijnlijk :-) Dat is niet te zeggen dat het niet Mogelijk om miljoenenhandel voorex te maken, maar het is zeker niet zo makkelijk als al deze oplichters het laten zien. Eerst eerst: het is niet makkelijk om consistente winst in forex te maken. 70 van de forex-handelaren verliezen geld. En dit is een conservatieve schatting. Zoals ze zeggen: De beste manier om 1000 te maken in forex is om te beginnen met 2000. Het is echter zeker mogelijk. Heres mijn handelsadvies: ik weet dat het klinkt onderweldigend, maar probeer eerst te concentreren op het proces in plaats van de winsten. U zou eerst de basis moeten bestuderen (de BabyPips-school is uitstekend voor dit). Dan heb je een demo account van een goede en gereguleerde makelaar. Ik kan AxiTrader aanbevelen. Ik heb al jaren al met deze jongens gewerkt, en hun spreidingen, ondersteuning en betrouwbaarheid zijn van topkwaliteit) en proberen een gevoel te krijgen van hoe de handel werkt. Volgende, lees een paar goede boeken over forex trading. Leer de basis van kandelaarskaarten, prijspatronen, technische en fundamentele analyse, handelsemoties, enz. Om het nieuws in de gaten te houden, is ook een goede economische kalender nuttig. U moet ook beginnen met het maken van uw eigen handelsplan met een handelsblad. Het verschil tussen een succesvolle handelaar en een verliezer is dat het verliezen van handelaars ontbreekt aan structuur. Een handelsplan en tijdschrift levert die structuur. Een handelsjournaal mag niet alleen een logboek zijn van de handelingen die u meeneemt, maar ook hoe u zich voelt over het nemen van die handel, wat u als risico's en zelfs lopende emoties ziet als de open handel ontploft. Het behandelt handel emoties op een systematische manier, waardoor het gemakkelijker wordt om ze te verbeteren. Dit geeft u een goede basis voor alles wat u over forex moet weten. Het geeft je geen ervaring meteen, maar als je daar lang genoeg lang aan hangt, zal het ervoor zorgen dat je de juiste beslissingen kunt nemen en uiteindelijk winstgevend kan worden. Aarzel niet om contact met mij op te nemen als u nog meer vragen hebt. 383 Bezichtigingen middot View Upvotes middot Niet voor Reproduction middot Antwoord gevraagd door 1 persoon Ja, je kan geld verdienen. U zult geen geld verdienen uit binaire opties, maar u kunt geld verdienen uit gewone forex trading met behulp van een gerenommeerde makelaar. Maar de meeste mensen die in forex gaan verliezen, is het een feit. Het is ingewikkeld en moeilijk en zelfs ervaren handelaren verliezen soms omdat de markt onvergelijkbaar is en als retailhandelaar u onderaan de voedselketen bent. Het bovenstaande is een link naar een klein account. Ik heb enkele jaren terug geopend met 500 USD, kijk wat het saldo nu is en hoeveel is teruggetrokken. Ik heb een speecialist site waar veel van het harde werk wordt genomen om op te starten en te rennen en geld te verdienen vanaf dag een. Het is alleen op uitnodiging, zoals ik oorspronkelijk heb opgezet, alleen voor een selecte groep vrienden die een fatsoenlijke rendement van ongeveer 57 per maand wilde maken. Als u de pdf-bestanden op de bestemmingspagina leest en geinteresseerd bent om mee te doen, gebruik dan de contactknop En ik zal u terugvinden met meer informatie over de toegang tot de site. 107 Views middot Bekijk Upvotes middot Niet voor Reproductie Je kunt geld verdienen op de financiele markten en Forex. Trading is een serieuze zaken-je moet de vaardigheid ontwikkelen en de ervaring opdoen om met andere professionele handelaren te kunnen werken. Om geld te verdienen moet u de vaardigheid en ervaring hebben om consequent netto winstgevende handel over de tijd te zijn. Er zijn de aandelenmarkten, futures, Forex (valuta) markt, aandelenopties, binaire opties, enz. De basis handelsprincipes zoals supplydemand, supportresistance, bidask, zijn hetzelfde in elke markt, maar elke markt heeft zijn eigen voorwaarden, kapitaalvereisten , Regels, enz. De meeste handelaren beginnen te richten op een markt en dan af te breken in extra markten, aangezien hun vaardigheidsset stijgt. Net als elke andere zaken als je ervaring opdoen, doe je meer van wat werkt en goed is voor je winstgevendheid en minder van wat niet werkt. 231 Weergaven middot View Upvotes middot Niet voor Reproductie middot Antwoord gevraagd door 1 personCan U maakt echt geld Trading Forex Forex of Foreign Exchange is een van de heetste beleggingsproducten die er zijn en veel online zullen hebben gestruikeld over advertenties die promoties over de toonbank promoten Forex producten . Maar velen vragen een perfecte legitieme vraag. Kun je echt geld verdienen om de valutamarkten uit het comfort van je huis te verhandelen. U vindt er veel bronnen en websites online die deze vraag bevestigend bevestigen en duidelijke aanspraken maken over de geweldige rendementen die u kunt Maak van de handel Forex, maar het is niet zo simpel als dit. Beantwoording van deze vraag is niet zo simpel als het in de eerste lijkt lijkt, natuurlijk zijn er een aantal retailers die zeer succesvol zijn. Maar de belangrijkste vraag is of een gemiddelde Joe met weinig commerciele kennis of ervaring kan verwachten om geld te verdienen uit de handel. Er is geen goede gegevens met betrekking tot welk percentage van de handelaren in de buitenlandse valuta handelaars in feite winst maken. Er zijn suggesties dat misschien slechts 10-25 van de buitenlandse handelaren in de handel winst maken die aantoont hoe moeilijk het kan zijn om geld te verdienen. Moeten deze glum cijfers u de handel Forex afleggen Naar mijn mening zou deze statistieken u serieus moeten overwegen of handel in feite voor u is. Waarom verliezen zoveel detailhandelaren in de handel in Forex, ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom een ??dergelijk hoog percentage detailhandelaars geldverkeer verliezen. Ten eerste, veel nieuwe handelaren die aangetrokken zijn tot de handel, zien Forex als iets vergelijkbaar met een rijkere regeling, waardoor ze grote rendementen zonder veel moeite kunnen opleveren. Dit is helemaal de verkeerde opvatting van Forex trading. In mijn persoonlijke ervaring verhandelen de markten met echt geld op het spel is een van de meest veeleisende en stressvolle dingen die u kunt doen. Een tweede factor die ertoe leidt dat veel nieuwe handelaren uiteindelijk verliezen, is dat veel nieuwkomers en zelfs een aantal relatief ervaren handelaren het relevante onderwijs niet missen om de handel echt te begrijpen. Veel handelaren die beginnen kunnen een beetje leren over technische analyse of een handelssysteem kopen, zonder goed te begrijpen hoe het systeem of de technische analyse die zij hebben geleerd, goed kunnen gebruiken. Technische analyse is een zeer genuanceerde en interpretatie of indicatoren geven dat u signalen kan kopen of verkopen, kan heel moeilijk zijn. Op mijn blog probeer ik handelaars door middel van een aantal technische analyses te begeleiden met als doel mensen te helpen voorkomen fouten te maken. De derde grote reden waarom ik geloof dat er zoveel mislukken bij Forex trading is dat een bepaald temperament nodig is om de markten succesvol te verhandelen. Men moet op de hoogte zijn, in staat zijn om te gaan met aanzienlijke stress en in staat zijn om te gaan met de aanzienlijke hoge en laagtepunten waarover handelaren moeten gaan. Deze derde reden is datgene wat ik het meest moeilijk vind om een ??oplossing te bieden, zoals sommige mensen gewoon niet geschikt zijn voor Forex trading. Hier wil ik de gevoelens van Paul Belogour belichamen die in de Financial Times 8220 vermeldde. Maar ik zeg tegen klanten: als dit geld is, heb je hard gewerkt voor 8211 dat je het niet kan veroorloven om 8211 te verliezen nooit, nooit te investeren in buitenlandse valuta. 8221 Geld verdienen met SocialTrading Sociale investeringen en handel genereren veel buzz op internet en de belangrijkste reden is dat ze mensen die niet hebben de kennis of het vermogen om met succes Forex de mogelijkheid te maken om geld te verdienen uit de markten te geven. Sociale handelsnetwerken stellen gebruikers in staat om het succes van andere handelaren te achterhalen, wat betekent dat een individu de markten niet persoonlijk moet verhandelen om geld te verdienen van hen. Terwijl de sociale handel lijkt te zijn om particulieren een manier te bieden om geld te verdienen uit de markten, is er weer kleine gegevens over het percentage dat gebruikers profiteren. Mijn persoonlijke ervaringen met sociale handel zijn goed geweest, maar sociale handel houdt nog steeds in dat we kiezen welke signaalaanbieders om te kopieren en dus een element van vaardigheid inbrengen. Sociale handel lijkt het potentieel te hebben om degenen die niet gesneden zijn om de financiele markten te verhandelen de mogelijkheid te bieden om significante rendementen te verrichten, te laten groeien. Maar evenals bij alle vormen van handel bestaat er een aanzienlijk risico. U zou ook graag willen kijken naar verschillende soorten automatische handelssoftware. Aangezien zij verschillende mate van automatisering en handmatige acties verschaffen. Het is zeker mogelijk voor detailhandelaren om geld te verdienen uit de handel op de financiele markten en ik tel me gelukkig genoeg om een ??van die in de minderheid te zijn die succes heeft gehad met de handel in de Forex-markten. Financiele handel is een complexe en uitdagende, veel sprong in de handel in valuta zonder de nodige kennis of ervaring te hebben. Degenen die geinteresseerd zijn in de handel moeten ervoor zorgen dat zij voldoende informatie krijgen over de nodige informatie om de werking van de valutamarkten volledig te begrijpen. Ik stel ook voor dat degenen die geinteresseerd zijn in de handel gebruik maken van demo-accounts en veel handelstransacties krijgen, die rekeningen behandelen alsof ze echt geldrekeningen waren. Voor sommige Forex trading zal een geweldige kans zijn om een ??inkomen te verdienen of een beleggingsportefeuille te laten groeien, anderen zouden het goed doen om de handel vrij te houden en alternatieve beleggingen in lagere risico's te zoeken. Gepubliceerd namens Ed Martin, de auteur en eigenaar van de Forex website The FX View. Hij heeft over de afgelopen twee jaar over de counter-trading geschreven. Vind je dit bericht leuk? Deel het alstublieft of laat een reactie achter. Aan het begin van elke handelssessie ontvangt u een email met de auteurs nieuwe berichten. Sluit alert U heeft deze auteur niet gevolgd. U ontvangt nog geen e-mailberichten van deze auteur. Het maken van geld in forex is makkelijk als je weet hoe de bankiers met Irsquom verhandelen vaak mystified waarom zo veel handelaren moeite hebben om consistent geld uit de forex trading te maken. Het antwoord heeft meer te maken met wat ze donrsquot weten dan wat ze weten. Nadat hij 20 jaar lang in investeringsbanken was gewerkt, waarvan veel als Chief was, heeft hij zijn tweede kennis om geld uit de markt te halen. Het komt allemaal neer op het begrijpen hoe de handelaren bij de banken uitvoeren en handelsbeslissingen nemen. Waarom bankhandelaars slechts 5 van het totale aantal forex-handelaren vormen met speculanten die rekening houden met de andere 95, maar belangrijker nog, dat 5 van de bankhandelaren goed zijn voor 92 van alle forex-volumes. Dus als je weet hoe ze handel, weet je het gewoon aan het raden. Laat me eerst de eerste mythe over de forex-handelaars in instellingen stoppen. De donutsquot zitten er de hele dag op weg en maken eigen handelsbeslissingen. Meestal doen ze gewoon namens de banken klanten. Itrsquos wordt vaak aangeduid als lsquoclearing the flowrdquo. Zij kunnen een paar duizend transacties per dag uitvoeren, maar geen van deze zijn voor hun eigen boek. Zij voeren in feite slechts 2-3 transacties per week voor hun eigen handelsrekening. Deze handelingen zijn aan het eind van het jaar beoordeeld om te zien of ze een extra bonus verdienen of niet. Dus als je handelaren bij de oevers kunt zien, donutsquot zitten daar de hele dag willekeurig lsquoscalpingrsquo aan het doen om hun budgetten te maken. Ze zijn extreem methodisch in hun aanpak en maken handelbeslissingen als alles technisch en fundamenteel op elkaar afloopt. Dat is wat je moet weten Wat technische analyse betreft, is het heel simpel. Ik word vaak verduisterd door onze clientrsquos charts wanneer ze voor ons eerst komen. Ze worden vaak bezaaid met wiskundige indicatoren die niet alleen significante 3-4 uur tijdslagen hebben, maar ook vaak tegenspreken. Handel met deze indicatoren en deze aanpak is de snelste manier om door uw handelskapitaal te rippen. Bank traderrsquos charts zien er niets uit. In feite zijn ze helemaal het tegenovergestelde. Alles wat ze willen weten is waar de belangrijkste kritische niveaus. Donrsquot vergeten dat deze indicatoren zijn ontwikkeld om te proberen en te voorspellen waar de markt gaat. De bankhandelaren zijn de markt. Als u begrijpt hoe ze verhandelen, dan heeft u donutsquot indicatoren nodig. Zij maken gespleten tweede beslissingen op basis van belangrijke technische en fundamentele veranderingen. Inzicht in hun technische analyse is de eerste stap om een ??succesvolle handelaar te worden. Yoursquoll verhandelen met de markt er niet tegen. Waar het allemaal om gaat is eenvoudige ondersteuning en weerstand. Geen rommel, niets om hun handelsbeslissingen te wijzigen. Eenvoudig, effectief en benadrukken van de belangrijkste niveaus. Irsquom gaat niet naar de ins en outs van waar ze daadwerkelijk op de markt komen, maar laat me dit zeggen: itrsquos niet waar je denkt. De trendlijnen zijn er gewoon om belangrijke steun en weerstand te geven. Het betreden van de markt is nog een andere discussie. Het belangrijkste aspect van hun handelsbeslissingen is afgeleid van de economische fundamenten. De fundamentele achtergrond van de markt bestaat uit drie belangrijke gebieden en dat is waarom het soms moeilijk is om de munt richting te geven. Wanneer u de politieke situatie tegen de centrale bank aankondigingen heeft, is de valutadirectie een beetje ongelijk. Maar als er geen politieke kwesties zijn en het beleid van het Centrale Bank geformuleerd is volgens de economische gegevens, dan is dat, wanneer we pure valuta-richting krijgen en de grote trends ontstaan. Dit is wat bankhandelaren wachten op. Het fundamentele aspect van de markt is zeer complex en het kan jaren duren om ze te beheersen. Dit is een belangrijk gebied waarop we ons concentreren tijdens onze tweedaagse workshop om ervoor te zorgen dat handelaars een volledig inzicht hebben in elk gebied. Als u ze begrijpt, bent u opgericht voor succes op lange termijn, aangezien dit geldt in de richting van de valuta. Er is veel geld te verdienen bij het verhandelen van de economische data releases. De sleutel tot het verhandelen van de releases is tweeledig. Eerst, met een goed begrip van de fundamenten en hoe de verschillende releases de markt beinvloeden. Ten tweede, het weten hoe de handel met precisie en zonder aarzeling moet worden uitgevoerd. Als u een controle kunt krijgen over dit aspect van de handel en het vertrouwen heeft om de gebeurtenissen te verhandelen, dan is het inderdaad echt op te zetten om enorme kapitaalveranderingen te maken. Immers, dit zijn deze economische releases die de valuta echt leiden. Dit zijn dezelfde economische uitgaven die de centrale banken beleid formuleren. Dus door het volgen van de releases en het verhandelen van hen weet u niet alleen wat er gebeurt met betrekking tot het centrale bankbeleid, maar yoursquoll bouwt ook uw kapitaal tegelijkertijd. Nu om echt succesvol te zijn, heeft u een extreem uitgebreid kapitaalbeheer systeem nodig dat u niet alleen beschermt tijdens onzekerheid, maar ook duwt u vooruit om kapitaaluitbreiding te ervaren. Dit is uw hele zakelijke plan, dus het is belangrijk dat u dit eerst eerst krijgt. Ons strenge kapitaalbeheer systeem omvat perfect uw risico om verhoudingen, kapitaalcontroles en onze handelsplan ndash-toegang en - uitgangen te belonen. Op deze manier, wanneer je op de hoogte bent, is alles wat je bezorgd bent, de toegangsniveaus. Als u een dergelijk systeem heeft, zal ook de stress van de handel worden verlicht en kunt u uw dag doorbrengen zonder eindeloze tijd te besteden aan de markt. Ik kan u vertellen dat de meeste handelaren bij banken het grootste deel van de dag doorbrengen in de handelruimte die met andere handelaren gesprekken of naar lunchen met makelaars gaat. Zelden zijn ze voor meer dan een paar uur voor de computer. Je zou dezelfde aanpak moeten nemen. Als u de technische en fundamentele aspecten van de markt begrijpt en een uitgebreid professioneel kapitaalbeheer systeem heeft, dan kunt u dat. Van hieruit is het gewoon een eenvoudig inzicht in de belangrijkste strategieen die u wilt toepassen en waar u ze wilt toepassen en weg gaan. Vertrouw me dat je meer kapitaalgroei zal ervaren dan ooit, als je weet hoe de bankhandelaars verhandelen. Veel handelaren hebben geprobeerd hun methoden te repliceren en Irsquove zag talrijke boeken op ldquohow om de bankiersrdquo te verslaan. Maar het punt is dat je donrsquot wil slaan, maar je eraan aansluiten. Op die manier verhandelt u met de markt er geen tegen. Dus om te concluderen, laat me dit zeggen: er zijn geen wonderbaarlijke geheimen om de forex te verhandelen. Er zijn geen speciale indicatoren of robots die de dynamische forexmarkt kunnen nabootsen. Je moet gewoon begrijpen hoe de grote spelers (bankiers) de markt verhandelen en analyseren. Als u deze aspecten goed kent, dan gaat u goed op weg naar succes. Informatie op deze pagina's bevat toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Markten en instrumenten die op deze pagina zijn geprofileerd, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mogen op geen enkele wijze worden overwogen als een aanbeveling om deze effecten te kopen of te verkopen. U moet uw eigen grondige onderzoek doen voordat u beleggingsbeslissingen neemt. FXStreet garandeert op geen enkele manier dat deze informatie vrij is van fouten, fouten of materiele onjuistheden. Het garandeert ook niet dat deze informatie van een tijdige aard is. Investeren in Forex houdt veel risico in, inclusief verlies van alles of een deel van uw investering, evenals emotionele nood. Alle risico's, verliezen en kosten verbonden aan het investeren, inclusief het totale verlies van de hoofdsom, zijn uw verantwoordelijkheid.

Cftc rechtszaak tegen banc de binary opties

Cftc rechtszaak tegen banc de binary optiesCase Status Report: Banc De Binary Litigation Banc de Binary Litigation In juni 2013 heeft de CFTC een rechtszaak ingediend in de Amerikaanse federale rechtbank in het district Nevada tegen Banc de Binary, Ltd, dat een op internet gebaseerde handelsplatform voor binaire opties exploiteert. US Commodity Futures Trading Commission tegen Banc de Binary Ltd. 2: 13-cv-00992-MMD-VCF (D. Nev.). De binaire opties aangeboden door Banc de Binary worden aangeboden op een verscheidenheid aan websites, waaronder bbinary. De klacht van de CFTC, ingediend op 5 juni 2013 en gewijzigd op 6 mei 2014, beweerde dat Banc de Binary, Ltd. en zijn medeverdedigers het verbod van CFTC's op het uitwisselen van valuta-opties hebben geschonden door commodity-optiecontracten aan Amerikaanse klanten voor de handel te bieden, Evenals het aanvragen van bestellingen en fondsen van en het bevestigen van de uitvoering van orders van Amerikaanse klanten. Via de Banc de Binary-website kopen of verkopen klanten binaire call - of putopties die hen in staat stellen om te voorspellen of de prijs van een bepaald actief op een toekomstige datum of tijd met een bepaalde uitbetalingsstructuur zal stijgen. Op 29 februari 2016 heeft de rechtbank een toestemmingsbevel aangenomen van permanente inbreuk, burgerlijke sancties en ander billijk verlenen tegen Banc de Binary Ltd. E. T. Binary Options Ltd. BO Systems Ltd (nu genoteerd en geregistreerd in Seychellen als Banc De Binary Limited), BdB Services Ltd. en Oren Shabat Laurent (Consent Order). De Vergunningsbevel verweerde Verweerders om terugbetaling van 7,1 miljoen te betalen en civiele monetaire sancties in totaal 2 miljoen. Een lijst van Amerikaanse klanten die verschuldigd zijn, is ook door de rechter goedgekeurd. De Vergunningskaart werd ingevoerd als onderdeel van een wereldwijde regeling die de CFTC-zaak tegen deze verweerders heeft opgelost, evenals een parallelle actie die door de Amerikaanse Securities Exchange Commission (SEC) tegen dezelfde verdachten is ingediend. Security and Exchange Commission v. Banc de Binary Ltd. et al. . 2: 13-cv-00993-RCJ-VCF (D. Nev.). De SEC heeft 1,95 miljoen in civiele monetaire sancties ontvangen, die volgens de wet opgenomen kunnen worden in de fondsen die worden terugbetaald aan beleggers. De Consent order bestelt de National Futures Association (NFA) als Monitor om de restitutie aan Banc de Binarys klanten terug te geven. De NFA is een futuresvereniging geregistreerd bij de CFTC op grond van artikel 17 van de Commodity Exchange Act, 7 U. S.C. 21, dat dienst doet als de branche onafhankelijke, zelfregulerende organisatie voor de Amerikaanse futures-industrie. Informatie over de distributie kan worden verkregen door contact op te nemen met de NFA op BDBRestitutionnfa. futures. org of de website van de NFA's te bezoeken of een email-aanvraag naar de CFTC te sturen op BDBRestitutioncftc. gov. Of belt u het gratis nummer van de CFTC's op (800) 850-7266. Ook zijn de SEC en de CFTC bewust geworden van mededelingen, inclusief officiele documenten die vals beweren te worden uitgegeven door de Securities and Exchange Commission en geld zoeken van beleggers die geld hebben ingediend bij de verweerders op hun Banc de Binary binary option website Handelsplatforms. In aanmerking komende investeerders dienen zich te verzekeren van eventuele aanvragen om extra geld te betalen om in dit geval of de SEC een uitkering te verkrijgen uit het fonds. Er is in elk geval geen vereiste om een ??verdeling te claimen. Een investeerder in Banc de Binary binaire opties die recht heeft op een verdeling van het Banc de Binary Restitution Fund, hoeft geen geld te betalen om een ??uitkering van het fonds te ontvangen. Laatst bijgewerkt: 9 maart 2016 Bij het gebruik van deze website wordt geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en afgesproken: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en enige of alle afspraken: Client, You and Uw verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en de Algemene Voorwaarden van Companys accepteert. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. We zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden, behalve Finance Magnates, worden bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Koekjes worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en dienen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal te worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge heeft een hoog risico en kan niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidstelling zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's verbonden aan de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Financien vergroot 2015 Alle rechten voorbehouden Banc De Binary spreekt uit in het kader van de Amerikaanse rechtszaak 8211 Geen meer Amerikaanse klanten, maar zullen regelgevers doorgaan met vervolgingen Naast de laatste maanden is de procedure van Banc De Binary voor de vermeende betrokkenheid van de illegale activiteit van het aanvragen van de Amerikaanse Andrew Saks McLeod Verordening (Retail FX) Zaterdag, 06.07.2013 17:01 GMT Eens een maand is verstreken sinds het Binary Option-merk Banc De Binary eindigde op het ontvangst einde van de juridische procedures van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Securities and Exchange Commissie (SEC) voor het opvragen van zaken van Amerikaanse burgers om fondsen te investeren in binaire opties voor uitwisseling, een praktijk die illegaal in de Verenigde Staten is. In de afgelopen vier weken heeft de firma zijn stilte gehandhaafd tot vandaag toen Banc De Binary CEO Oren Laurent een verklaring gaf aan Forex Magnates om de positie van firm8217 te begrijpen op de daaruit voortvloeiende kosten. De korte maar beknopte verklaring bevestigt dat Banc De Binary vanzelfsprekend alle activiteiten in de Verenigde Staten afsluit en dat de CFTC en SEC beide beweren dat Banc De Binary geen binaire optieproducten aan inwoners van de VS kan aanbieden zonder te registreren Bij deze agentschappen, een procedure waarbij transacties zouden moeten worden verricht via een uitwisseling. In de verklaring bleek dat Banc De Binary momenteel in onderhandelingen met beide regelgevers is en dat er geen verdere Amerikaanse burgers aan boord zullen worden aangemerkt als klanten, noch zal het bedrijf in dit stadium zijn activiteiten op de Amerikaanse markt promoten. Het noemt echter geen verwijzing naar de huidige stand van de regelgevende rechtszaak tegen het bedrijf. In termen van bestaande rekeningen die door Amerikaanse klanten worden gehouden, streeft Banc De Binary naar de handelsrekening van deze clienten te stoppen en hun geld terug te geven, verminderd met eventuele ongeldige bonussen die door de onderneming worden toegekend. Appeasement of Pursual De bedrijfsverklaring van Banc De Binary is gegenereerd door de juridische afdeling firm 8217s en alhoewel het vandaag aan Forex Magnates wordt voorgelegd, vormt een algemene juridische verklaring die gericht is op deelnemers aan de industrie, potentiele en bestaande klanten. Terwijl het zich bezighoudt met het feit dat dergelijke partijen zich ervan bewust maken dat de onderneming geen zaken uit de Amerikaanse markt aanneemt en aan de regels voldoet, maakt het niet duidelijk of CFTC en SEC een uitkomst of beslissing hebben bereikt over de vraag of Vervolg de rechtszaak voor de overtredingen die tot op dit punt naar voren zijn gekomen. Het is nog niet door de toezichthouders bewezen of de firma op een duidelijke manier klanten heeft aangevraagd in een jurisdictie waar het niet legaal is. Terug in januari gaf Banc De Binary een persbericht uit, waarin werd verklaard dat het bedrijf een aanvraag stelde voor CFTC-regelgeving en beweerde kantoren in de Verenigde Staten te hebben. Om deze stap te maken is het verplicht door het CFTC te registreren bij een uitwisseling om de transparantie van de handelsrapportage te vergemakkelijken en daarom zou een firma zoals NADEX vaak in de vergelijking komen omdat het niet mogelijk is een CFTC licentie te verkrijgen Uitwisseling binaire opties aan Amerikaanse klanten. Het is niet duidelijk gemaakt in het persbericht over de positie van firm8217 en vroeg in februari gaf Banc De Binary een verdere verklaring af waarin het persbericht werd ingetrokken, omdat de firma 8282 van de firma 8282 de aanmelding van de Amerikaanse markt 8220 Onjuist in verschillende opzichten.8221 Het bleef door te verklaren dat het bedrijf door de CFTC was geadviseerd dat het niet toegestaan ??was om binaire opties te verkopen aan Amerikaanse personen, 8220thus, Banc De Binary zal geen orders van Amerikaanse personen nemen. Banc De Binary is van plan om te voldoen aan alle wetsvoorschriften en hoopt toestemming te verlenen om zaken te doen in de Verenigde Staten.8221 Op het tijdstip van de vrijlating van de regulatoren8217 en de SEC8217's om Banc De Binary te volgen, heeft Forex Magnates de toekomst van retail Binaire opties worden aangeboden in Amerika. Het gevolg hiervan leidde tot de bevindingen dat een meerderheid van platformleveranciers op een apart platform voor de Amerikaanse markt werkte, waardoor merken die daar willen opereren, een software-oplossing hebben die compatibel is met de Noord-Amerikaanse Derivaten Exchange (NADEX). Daarom in overeenstemming zijn. Het merendeel hiervan zijn in hun ontwikkelingsfase, maar Banc De Binary heeft geweigerd om op het moment te bespreken of dit een richting is die het bedrijf zou nemen. In het onderzoek van de CFTC is geciteerd dat de onderneming zich bezig houdt met het exploiteren van een website voor online handel, waardoor Amerikaanse klanten de mogelijkheid hebben om producten van mei 2011 tot en met maart 2013 te verhandelen. Daarom blijkt dat er overlap bestaat om het bedrijf te laten verlopen na de terugtrekking van januari 1982 vrijlating. Of Banc De Binary8217s met de regelgevers gesprekken zal gaan om de CFTC en SEC genoeg te betuigen om hun respectieve rechtszaken in te trekken is nog niet door een van beide partijen onthuld. Forex Magnates is van plan om volledig te melden over het resultaat zodra het uiteindelijke resultaat van deze zaak bekend wordt. Restitutie Banc de Binary Restitution Information National Futures Association (NFA) is een geregistreerde toekomstige associatie met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). NFA is de industriele, onafhankelijke, zelfregulerende organisatie voor de Amerikaanse derivatenindustrie. NFA ontwikkelt regels, programma's en diensten die de marktintegriteit beschermen, beleggers en klanten beschermen, en helpen onze leden hun wettelijke verantwoordelijkheden nakomen. NFA werkt zonder kosten aan de Amerikaanse belastingbetaler. NFA's operaties worden uitsluitend gefinancierd uit lidmaatschapskosten, en van de honoraria die door de gebruikers van de futuresmarkten betaald worden. NFA is gerechtelijk aangewezen als de Monitor om de restitutie te verdelen die wordt verdeeld over te verdelen naar Amerikaanse beleggers die geld in het Banc de Binary-binary options trading platform hebben gedeponeerd (zoals het Banc de Binary Restitution Fund), zoals uiteengezet in: de Vergunningsbevel voor permanente inbraak, burgerlijke strafschade en andere billijke vrijstelling tegen verweerders die zijn ingevoerd in de zaak US Commodity Futures Trading Commission tegen Banc de Binary Ltd. 2: 13-cv-00992-MMD-VCF (D. Nev.) En de uitspraken tegen de verweerders en de order die de SEC's onbestemde motie verleent om een ??eerlijk fonds op te richten en de verdeling van fondsen goedkeuren door middel van een parallelle actie die in de zaak is ingevoerd Securities and Exchange Commission v. Banc de Binary Ltd. Et al. 2: 13-cv-00993-RCJ-VCF (D. Nev.). NFA verwacht dat dit een langdurig proces zal zijn en beleggers waarschuwt dat de verdeling van fondsen niet onmiddellijk zal plaatsvinden, maar op een toekomstige datum. Als u belegt met Banc de Binary en. Verblijven in de Verenigde Staten of zijn grondgebied wanneer u op het account is geopend of verhandeld en op een netto-rekening meer geld in de rekening heeft gezet dan u tijdens het tijdstip waarop de account actief was, uit de rekening trekt, dient u uw contactgegevens Naar NFA zo snel mogelijk. Stuur uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar BDBRestitutionnfa. futures. org. NFA zal deze informatie gebruiken om alle toekomstige correspondentie betreffende Banc de Binary uit te geven, inclusief eventuele restitutie waaraan u gerechtigd is. U kunt deze informatie ook schriftelijk indienen aan: National Futures Association Attn: BDB Settlement 300 South Riverside Plaza 18th Floor Chicago, IL 60606 Alle contactgegevens worden beschouwd als niet-publieke informatie en zijn vertrouwelijk. Als u verhandeld bent met Banc de Binary en u gerechtigd bent een uitkering te ontvangen van het Banc de Binary Restitution Fund, hoeft u geen geld te betalen om een ??uitkering van het fonds te ontvangen. Eventuele vragen over deze zaak kunnen via BDBRestitutionnfa. futures. org worden ge-maild of u kunt het informatiecentrum van NFA op 800-621-3570 of 312-781-1410 bellen.

Binary options pro signalen testimonials in reclame

Binary options pro signalen testimonials in reclameBinaire Opties Pro Signals Review Binaire Opties Pro Signals is een binaire optiesignaalservice van Platinum Trading Partners LLC N. B. We hebben geen kijk op Binary Options Pro Signals en adviseren niet signalerende aanbieders in het algemeen. We fungeren niet als geaffilieerd aan een signaalaanbieder. Caveat Emptor 8211 Koper Bewaar Binaire Opties Pro Signals biedt binaire optiesignalen aan abonnees voor gebruik bij de handel in de CallPut-contracten in de binaire optiesmarkt. Binary Options Pro Signals (BOPS) gebruikt handelsalgoritmen om de signalen te verzenden die aan handelaren worden verzonden, op basis van de handelskansen die deze algoritmen detecteren. Handelaren kunnen daarom deze signalen met een mate van vertrouwen gebruiken, met name met de mogelijkheid om de signalen 7 dagen voor volledige inzet te testen. Asset Types Traded Alleen valuta's en aandelenindexen worden gedekt door de Binary Options Pro Signals-dienst. Gezien het feit dat valuta's 24 uur per dag verhandeld worden, betekent dit dat handelaren de hele dag lang signalen kunnen ontvangen om de forex activa te verhandelen. Methode van signaallevering Handelssignalen van Binary Options Pro Signals worden per email en via internet messenger diensten, zoals Gtalk, geleverd. Daarnaast is er een ledengebied op hun website waar handelaren ook waardevolle tips en informatie kunnen ontvangen die de signalering en implementatie-ervaring verbeteren. Signalen worden hier ook geplaatst, maar vereist dat de abonnee de pagina vernieuwt voor nieuwe signalen. Er is ook een mogelijkheid om signalen via Skype uit te sturen voor degenen die toegang hebben tot deze. Signalen worden drie tot vijf keer per dag uitgestuurd en geldig tot de handelsuitval vermeld in de signalen. Binaire Opties Pro Signals zorgt voor een testperiode voor potentiele klanten om de signaaldienst uit te proberen alvorens de dienst volledig te begaan. Er is dus een 7-daagse testperiode voor slechts 7. En als de handelaar tevreden is, kan het abonnement op slechts 97 per maand worden uitgevoerd. Betalingen zijn terugkerend tot de handelaar annuleert en kan worden gemaakt met PayPal en grote creditcards (MasterCard, VISA, Amex) op de Clickbank Marketplace waar dit product wordt verkocht. Winstgevendheid Het Binary Options Pro Signals team claimt een winstgevend gemiddelde van 72,5 over de laatste 12 maanden van de handel. Dit geeft een geschatte winstverhouding van 2: 1 (twee winnende transacties voor elke verliezende handel). Traders kunnen de proefperiode van 7 dagen gebruiken om te kijken of de resultaten van de ontvangen signalen de prestatie van de laatste 12 maanden afspiegelen. Binaire Opties Pro Signals is ook vooruit gegaan om met een mate van eerlijkheid aan te geven dat voorbije prestaties niet voorspellen van toekomstige resultaten. Speciale functies De speciale kenmerken van de Binary Options Pro Signals-service zijn als volgt: 1) De door u geleverde signalen bevatten in aanvulling op andere parameters de naam van het te verhandelen actief, de vervaldatum en de handelsrichting (CALL of LEGGEN). Dit is in tegenstelling tot veel andere signaalverleners, en stelt de handelaar in staat om te weten of de handel nog geldig is op het moment dat hij toegang heeft tot het signaal. Als de prijzen te ver gegaan zijn, kan de handelaar direct vertellen. 2) De website van Binary Options Pro Signals biedt abonnees een rijke leerervaring door middel van een videodemonstratie van hoe u met de signalservice profiteert, hoe signalen worden verzonden en hoe ze geimplementeerd kunnen worden. Er is ook een pagina over hoe u de binaire optiesmarkt kunt verhandelen. Dit is een goede aanvulling, omdat Binary Options Pro Signals niet aanneemt dat gebruikers helemaal begrijpen hoe het product wordt gebruikt, maar gaat verder om alle bases te dekken. 3) Traders ontvangen signalen op 10 verschillende markten, waardoor een breed spectrum wordt gegeven dat handelaren in elk deel van de wereld kunnen kiezen. Sommige signalenleveranciers bieden signalen voor beperkte activa, waardoor gebruikers van bepaalde landen effectief worden uitgesloten, maar niet Binary Options Pro Signals. Klantenservice De klantenservice kan worden bereikt via het online contactformulier op de Contactpagina op de website Binary Options Pro Signals. Er is ook een live chat faciliteit voor iedereen om het support team in real-time te contacteren. Eindwoord Een ding dat opvalt met Binary Options Pro Signals is dat er geen agressieve poging is om de verwachte resultaten van hun signaaldienst te coatet. Er is wat eerlijkheid over hun presentatie in termen van de verwachte resultaten en de makelaar heeft vooruitgegaan om extra informatie over het gehele proces te geven zodat abonnees de signalendienst met een mate van gemak kunnen gebruiken. Pro Binary Signals Review Pro Binary Signals claims Zijn signalen gegenereerd door hedge fund traders hebben. Hahaha Zeer goed823082308230 N. B. We hebben geen zicht op Pro Binary Signals en adviseren niet signalerende aanbieders in het algemeen. We fungeren niet als geaffilieerd aan een signaalaanbieder. Caveat Emptor 8211 Koper Beware Pro Binary Signals (nu verhandeld als PWRTrade) stuur handelaars signalen om alleen de CallPut binaire optie handelscontract te verhandelen. Deze signalen kunnen dan worden geimplementeerd op de binaire opties platforms. De unieke verkoop propositie is dat de signalen service van Pro Binary Signals geen gebruik maakt van ingewikkelde systemen, formules of robots. Alle signalen worden gegenereerd door menselijke analyse, wat betekent dat ze ze op de hoef zetten. Asset Types Traded Signals gegenereerd door de Pro Binary Signals-dienst, omvatten olie-, goud-, valuta - en aandelenindexen en de voorraden van grote bedrijven over de hele wereld. Methode van signaalaflezing Tussen drie en vijf handelssignalen worden een dag per abonnement per sms geleverd, en ook door push notificaties die naar de iPhone worden verzonden. De handelaar zal naar verwachting het telefoonnummer (inclusief de landcode) opgeven waar de tekstberichten ontvangen moeten worden. Tekstberichten geven aan het te verhandelen actief, de datum van de handel, de vervaldatum en de handelsrichting (Call of Put). Signalen worden ook per e-mail aan handelaren gestuurd. Dit vereist dat handelaren doorlopend toegang hebben tot hun e-maildozen, zodat de signalen kunnen worden geimplementeerd zodra ze zijn ontvangen. Wat het kost, zijn er twee opties die handelaren kunnen volgen. Voor handelaren die de affiliate link gebruiken op de Pro Binary Signals website om een ??binary options trading account te openen met de aanbevolen makelaars van deze signaalaanbieder, zullen handelaren gratis toegang krijgen tot deze signalen zolang de live accounts gefinancierd en actief zijn. De betaalde optie maakt het mogelijk om een ??7-daagse proefprocedure van Pro Binary Signals-service voor slechts 9,99 te laten uitvoeren, waarna de handelaar 99 per maand in rekening brengt als de handelaar besluit te gaan met de dienst. Betalingen voor deze dienst worden gemaakt door Clickbankks betalingssysteem en alle belangrijke creditcards. PayPal is een andere betaaloptie die kan worden gebruikt door degenen die toegang hebben tot deze. Winstgevendheid Het Pro Binary Signals team beweert handelaren een cumulatieve winst van 185 per dag te geven. Dergelijke aanspraken kunnen altijd door de potentiele handelaren onafhankelijk worden geverifieerd door gebruik te maken van de 7-daagse proef die voor slechts 9,99 gaat. Speciale kenmerken De speciale kenmerken van de Pro Binary Signals Signals-service zijn als volgt: 1) Signalen worden geleverd via sms of per email, dus dit is een van de weinige binaire optiesignalen die de handelaren een zekere mate van keuze geven in hoe ze Wil dat hun signalen afgeleverd worden. 2) Naast de signalen service, krijgen handelaren ook geld management tips via email als een toegevoegde waarde service. 3) Hoewel de handelaren maximaal 5 signalen per dag kunnen ontvangen op verschillende activa, zijn de meeste door de signaalaanbieder verstrekte vervaldatums minstens een week lang. Dit zorgt voor meer gedetailleerde analyse, elimineert marktgeluid en vermindert de neiging om te speculeren over activa. Final Word Traders zal veel aandacht moeten schenken aan deze signalenverstrekker voordat ze zich abonneren. Bijvoorbeeld de veel spellingsfouten op de website van deze provider zeggen veel over hoeveel moeite daadwerkelijk gaat om een ??goed product aan de eindverbruiker te leveren. Als het zo moeilijk is om de spelfouten op een enkele pagina op te ruimen, hoe kunnen handelaren ervan overtuigd zijn dat zo'n slordigheid niet manifesteert in de signalen die zij ontvangen? Nog een nadeel aan deze dienst is dat de invoerprijzen meestal niet voor handelssignalen worden gegeven, en De lange expiries hebben een manier om de handelaarskapitaal te koppelen. Als een handelaar geen grote account heeft, is het niet mogelijk om de signalen die zo vaak door deze provider worden verzonden, te gebruiken. Als deze kwesties worden bekeken en handelaren kunnen de winstgevendheid cijfers op Pro Binary Signals website bewijzen, dan zou deze dienst het waard zijn om te gebruiken. Over Onze Signalen BOPS handelssignalen zijn het makkelijkst te lezen en kunnen zelfs de nieuwste binaire opties handelaar succesvol maken. Hoe kunnen we kortlopende marktrichtlijnen voorspellen met 72,5 gemiddelde nauwkeurigheid in alle markten die we monitoren? Het antwoord ligt in de combinatie van handelsalgoritmen en technologische vooruitgang die ons eindelijk de BOPS-signalen heeft laten produceren door de kracht van de verfijning van onze volgende generatie Voorspellende software. We geven niet aan of de markt omhoog of omlaag gaat 8211, u kunt op beide manieren geld verdienen. Tot 88 winstgevendheid per handel Ja 8211 that8217s op elke handel die u maakt. Handelsvoorraden, Indexen en of Valuta Wij monitoren en vrijlaten alerts voor 14 verschillende activa. Tot 18 Signalen per dag tijdens alle sessies We hebben over-trade gewonnen, maar we8217ll geven veel kansen. Signalen verstuurd via SMS, Email andor Web Snelle levering is de sleutel 8211, maar we sturen signalen, maar u wenst. Here8217s Hoe onze signalen werken Vanaf het moment dat u zich aanmeldt, zult u een paar verschillende methoden hebben om onze marktleider handelssignalen te ontvangen. Signalen kunnen via SMS, email, website widget andor verstuurd worden (zeer snel) mobiel app Volg deze stappen Binnen enkele minuten krijgt u uw BOPS account en vanaf daar kunt u toegang krijgen tot de signalen zoals u ze wilt. Signalen worden helder en we zijn hier om te helpen als u helemaal geen vragen heeft. Laten we het harde werk doen 8211, u plaatst gewoon de handelingen

[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54 ]