Cftc rechtszaak tegen banc de binary opties
Cftc rechtszaak tegen banc de binary optiesCase Status Report: Banc De Binary Litigation Banc de Binary Litigation In juni 2013 heeft de CFTC een rechtszaak ingediend in de Amerikaanse federale rechtbank in het district Nevada tegen Banc de Binary, Ltd, dat een op internet gebaseerde handelsplatform voor binaire opties exploiteert. US Commodity Futures Trading Commission tegen Banc de Binary Ltd. 2: 13-cv-00992-MMD-VCF (D. Nev.). De binaire opties aangeboden door Banc de Binary worden aangeboden op een verscheidenheid aan websites, waaronder bbinary. De klacht van de CFTC, ingediend op 5 juni 2013 en gewijzigd op 6 mei 2014, beweerde dat Banc de Binary, Ltd. en zijn medeverdedigers het verbod van CFTC's op het uitwisselen van valuta-opties hebben geschonden door commodity-optiecontracten aan Amerikaanse klanten voor de handel te bieden, Evenals het aanvragen van bestellingen en fondsen van en het bevestigen van de uitvoering van orders van Amerikaanse klanten. Via de Banc de Binary-website kopen of verkopen klanten binaire call - of putopties die hen in staat stellen om te voorspellen of de prijs van een bepaald actief op een toekomstige datum of tijd met een bepaalde uitbetalingsstructuur zal stijgen. Op 29 februari 2016 heeft de rechtbank een toestemmingsbevel aangenomen van permanente inbreuk, burgerlijke sancties en ander billijk verlenen tegen Banc de Binary Ltd. E. T. Binary Options Ltd. BO Systems Ltd (nu genoteerd en geregistreerd in Seychellen als Banc De Binary Limited), BdB Services Ltd. en Oren Shabat Laurent (Consent Order). De Vergunningsbevel verweerde Verweerders om terugbetaling van 7,1 miljoen te betalen en civiele monetaire sancties in totaal 2 miljoen. Een lijst van Amerikaanse klanten die verschuldigd zijn, is ook door de rechter goedgekeurd. De Vergunningskaart werd ingevoerd als onderdeel van een wereldwijde regeling die de CFTC-zaak tegen deze verweerders heeft opgelost, evenals een parallelle actie die door de Amerikaanse Securities Exchange Commission (SEC) tegen dezelfde verdachten is ingediend. Security and Exchange Commission v. Banc de Binary Ltd. et al. . 2: 13-cv-00993-RCJ-VCF (D. Nev.). De SEC heeft 1,95 miljoen in civiele monetaire sancties ontvangen, die volgens de wet opgenomen kunnen worden in de fondsen die worden terugbetaald aan beleggers. De Consent order bestelt de National Futures Association (NFA) als Monitor om de restitutie aan Banc de Binarys klanten terug te geven. De NFA is een futuresvereniging geregistreerd bij de CFTC op grond van artikel 17 van de Commodity Exchange Act, 7 U. S.C. 21, dat dienst doet als de branche onafhankelijke, zelfregulerende organisatie voor de Amerikaanse futures-industrie. Informatie over de distributie kan worden verkregen door contact op te nemen met de NFA op BDBRestitutionnfa. futures. org of de website van de NFA's te bezoeken of een email-aanvraag naar de CFTC te sturen op BDBRestitutioncftc. gov. Of belt u het gratis nummer van de CFTC's op (800) 850-7266. Ook zijn de SEC en de CFTC bewust geworden van mededelingen, inclusief officiele documenten die vals beweren te worden uitgegeven door de Securities and Exchange Commission en geld zoeken van beleggers die geld hebben ingediend bij de verweerders op hun Banc de Binary binary option website Handelsplatforms. In aanmerking komende investeerders dienen zich te verzekeren van eventuele aanvragen om extra geld te betalen om in dit geval of de SEC een uitkering te verkrijgen uit het fonds. Er is in elk geval geen vereiste om een ??verdeling te claimen. Een investeerder in Banc de Binary binaire opties die recht heeft op een verdeling van het Banc de Binary Restitution Fund, hoeft geen geld te betalen om een ??uitkering van het fonds te ontvangen. Laatst bijgewerkt: 9 maart 2016 Bij het gebruik van deze website wordt geacht de volgende voorwaarden te hebben gelezen en afgesproken: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en enige of alle afspraken: Client, You and Uw verwijst naar u, de persoon die toegang heeft tot deze website en de Algemene Voorwaarden van Companys accepteert. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. We zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden, behalve Finance Magnates, worden bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Koekjes worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en dienen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal te worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge heeft een hoog risico en kan niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidstelling zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's verbonden aan de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Financien vergroot 2015 Alle rechten voorbehouden Banc De Binary spreekt uit in het kader van de Amerikaanse rechtszaak 8211 Geen meer Amerikaanse klanten, maar zullen regelgevers doorgaan met vervolgingen Naast de laatste maanden is de procedure van Banc De Binary voor de vermeende betrokkenheid van de illegale activiteit van het aanvragen van de Amerikaanse Andrew Saks McLeod Verordening (Retail FX) Zaterdag, 06.07.2013 17:01 GMT Eens een maand is verstreken sinds het Binary Option-merk Banc De Binary eindigde op het ontvangst einde van de juridische procedures van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de Securities and Exchange Commissie (SEC) voor het opvragen van zaken van Amerikaanse burgers om fondsen te investeren in binaire opties voor uitwisseling, een praktijk die illegaal in de Verenigde Staten is. In de afgelopen vier weken heeft de firma zijn stilte gehandhaafd tot vandaag toen Banc De Binary CEO Oren Laurent een verklaring gaf aan Forex Magnates om de positie van firm8217 te begrijpen op de daaruit voortvloeiende kosten. De korte maar beknopte verklaring bevestigt dat Banc De Binary vanzelfsprekend alle activiteiten in de Verenigde Staten afsluit en dat de CFTC en SEC beide beweren dat Banc De Binary geen binaire optieproducten aan inwoners van de VS kan aanbieden zonder te registreren Bij deze agentschappen, een procedure waarbij transacties zouden moeten worden verricht via een uitwisseling. In de verklaring bleek dat Banc De Binary momenteel in onderhandelingen met beide regelgevers is en dat er geen verdere Amerikaanse burgers aan boord zullen worden aangemerkt als klanten, noch zal het bedrijf in dit stadium zijn activiteiten op de Amerikaanse markt promoten. Het noemt echter geen verwijzing naar de huidige stand van de regelgevende rechtszaak tegen het bedrijf. In termen van bestaande rekeningen die door Amerikaanse klanten worden gehouden, streeft Banc De Binary naar de handelsrekening van deze clienten te stoppen en hun geld terug te geven, verminderd met eventuele ongeldige bonussen die door de onderneming worden toegekend. Appeasement of Pursual De bedrijfsverklaring van Banc De Binary is gegenereerd door de juridische afdeling firm 8217s en alhoewel het vandaag aan Forex Magnates wordt voorgelegd, vormt een algemene juridische verklaring die gericht is op deelnemers aan de industrie, potentiele en bestaande klanten. Terwijl het zich bezighoudt met het feit dat dergelijke partijen zich ervan bewust maken dat de onderneming geen zaken uit de Amerikaanse markt aanneemt en aan de regels voldoet, maakt het niet duidelijk of CFTC en SEC een uitkomst of beslissing hebben bereikt over de vraag of Vervolg de rechtszaak voor de overtredingen die tot op dit punt naar voren zijn gekomen. Het is nog niet door de toezichthouders bewezen of de firma op een duidelijke manier klanten heeft aangevraagd in een jurisdictie waar het niet legaal is. Terug in januari gaf Banc De Binary een persbericht uit, waarin werd verklaard dat het bedrijf een aanvraag stelde voor CFTC-regelgeving en beweerde kantoren in de Verenigde Staten te hebben. Om deze stap te maken is het verplicht door het CFTC te registreren bij een uitwisseling om de transparantie van de handelsrapportage te vergemakkelijken en daarom zou een firma zoals NADEX vaak in de vergelijking komen omdat het niet mogelijk is een CFTC licentie te verkrijgen Uitwisseling binaire opties aan Amerikaanse klanten. Het is niet duidelijk gemaakt in het persbericht over de positie van firm8217 en vroeg in februari gaf Banc De Binary een verdere verklaring af waarin het persbericht werd ingetrokken, omdat de firma 8282 van de firma 8282 de aanmelding van de Amerikaanse markt 8220 Onjuist in verschillende opzichten.8221 Het bleef door te verklaren dat het bedrijf door de CFTC was geadviseerd dat het niet toegestaan ??was om binaire opties te verkopen aan Amerikaanse personen, 8220thus, Banc De Binary zal geen orders van Amerikaanse personen nemen. Banc De Binary is van plan om te voldoen aan alle wetsvoorschriften en hoopt toestemming te verlenen om zaken te doen in de Verenigde Staten.8221 Op het tijdstip van de vrijlating van de regulatoren8217 en de SEC8217's om Banc De Binary te volgen, heeft Forex Magnates de toekomst van retail Binaire opties worden aangeboden in Amerika. Het gevolg hiervan leidde tot de bevindingen dat een meerderheid van platformleveranciers op een apart platform voor de Amerikaanse markt werkte, waardoor merken die daar willen opereren, een software-oplossing hebben die compatibel is met de Noord-Amerikaanse Derivaten Exchange (NADEX). Daarom in overeenstemming zijn. Het merendeel hiervan zijn in hun ontwikkelingsfase, maar Banc De Binary heeft geweigerd om op het moment te bespreken of dit een richting is die het bedrijf zou nemen. In het onderzoek van de CFTC is geciteerd dat de onderneming zich bezig houdt met het exploiteren van een website voor online handel, waardoor Amerikaanse klanten de mogelijkheid hebben om producten van mei 2011 tot en met maart 2013 te verhandelen. Daarom blijkt dat er overlap bestaat om het bedrijf te laten verlopen na de terugtrekking van januari 1982 vrijlating. Of Banc De Binary8217s met de regelgevers gesprekken zal gaan om de CFTC en SEC genoeg te betuigen om hun respectieve rechtszaken in te trekken is nog niet door een van beide partijen onthuld. Forex Magnates is van plan om volledig te melden over het resultaat zodra het uiteindelijke resultaat van deze zaak bekend wordt. Restitutie Banc de Binary Restitution Information National Futures Association (NFA) is een geregistreerde toekomstige associatie met de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). NFA is de industriele, onafhankelijke, zelfregulerende organisatie voor de Amerikaanse derivatenindustrie. NFA ontwikkelt regels, programma's en diensten die de marktintegriteit beschermen, beleggers en klanten beschermen, en helpen onze leden hun wettelijke verantwoordelijkheden nakomen. NFA werkt zonder kosten aan de Amerikaanse belastingbetaler. NFA's operaties worden uitsluitend gefinancierd uit lidmaatschapskosten, en van de honoraria die door de gebruikers van de futuresmarkten betaald worden. NFA is gerechtelijk aangewezen als de Monitor om de restitutie te verdelen die wordt verdeeld over te verdelen naar Amerikaanse beleggers die geld in het Banc de Binary-binary options trading platform hebben gedeponeerd (zoals het Banc de Binary Restitution Fund), zoals uiteengezet in: de Vergunningsbevel voor permanente inbraak, burgerlijke strafschade en andere billijke vrijstelling tegen verweerders die zijn ingevoerd in de zaak US Commodity Futures Trading Commission tegen Banc de Binary Ltd. 2: 13-cv-00992-MMD-VCF (D. Nev.) En de uitspraken tegen de verweerders en de order die de SEC's onbestemde motie verleent om een ??eerlijk fonds op te richten en de verdeling van fondsen goedkeuren door middel van een parallelle actie die in de zaak is ingevoerd Securities and Exchange Commission v. Banc de Binary Ltd. Et al. 2: 13-cv-00993-RCJ-VCF (D. Nev.). NFA verwacht dat dit een langdurig proces zal zijn en beleggers waarschuwt dat de verdeling van fondsen niet onmiddellijk zal plaatsvinden, maar op een toekomstige datum. Als u belegt met Banc de Binary en. Verblijven in de Verenigde Staten of zijn grondgebied wanneer u op het account is geopend of verhandeld en op een netto-rekening meer geld in de rekening heeft gezet dan u tijdens het tijdstip waarop de account actief was, uit de rekening trekt, dient u uw contactgegevens Naar NFA zo snel mogelijk. Stuur uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres naar BDBRestitutionnfa. futures. org. NFA zal deze informatie gebruiken om alle toekomstige correspondentie betreffende Banc de Binary uit te geven, inclusief eventuele restitutie waaraan u gerechtigd is. U kunt deze informatie ook schriftelijk indienen aan: National Futures Association Attn: BDB Settlement 300 South Riverside Plaza 18th Floor Chicago, IL 60606 Alle contactgegevens worden beschouwd als niet-publieke informatie en zijn vertrouwelijk. Als u verhandeld bent met Banc de Binary en u gerechtigd bent een uitkering te ontvangen van het Banc de Binary Restitution Fund, hoeft u geen geld te betalen om een ??uitkering van het fonds te ontvangen. Eventuele vragen over deze zaak kunnen via BDBRestitutionnfa. futures. org worden ge-maild of u kunt het informatiecentrum van NFA op 800-621-3570 of 312-781-1410 bellen.