Cme forex clearing
Cme forex clearingFX Products Home Trade met CME Group en toegang tot de werelds grootste gereglementeerde FX marktplaats die door u wordt gedefinieerd, die door ons in de beursgenoteerde OTC wordt geleverd. Beveilig uw FX risico met CME Group in welke maat u ook wilt, in welke valuta u ook hebt, en in welke jurisdictie u ook wilt. Onze elektronische markt is ordelijk, gelijk, transparant en anoniem. Het is waar je naar vroeg. Alle marktgegevens op de website van CME Group dienen uitsluitend als referentie te worden beschouwd en mogen niet worden gebruikt als validatie tegen of als aanvulling op real-time markt data feeds. Institutionele FX Bij het gebruik van deze website wordt geacht te hebben gelezen En akkoord met de volgende voorwaarden: De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en enige of alle overeenkomsten: Client, U en Uw verwijst naar u, de persoon die deze website aanvaardt en de voorwaarden van Companys accepteert en voorwaarden. De Vennootschap, Onafhankelijk, Wij en Wij, verwijst naar ons bedrijf. Partij, Partijen of Ons, verwijst naar zowel de Klant als wijzelf, ofwel de Klant of onszelf. Alle voorwaarden betreffen het aanbod, de acceptatie en de betaling van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte wijze te verrichten, hetzij bij formele vergaderingen met een vaste duur of op een andere manier, voor het uitdrukkelijke doel van het voldoen aan de Klanten hebben behoefte aan leveringen van de door de Companys genoemde serviceproducten, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende Engelse wetgeving. Elk gebruik van de bovengenoemde terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, kapitalisatie en / of heshe of zij, worden als verwisselbaar en daarom als hetzelfde verwijzend. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Geautoriseerde medewerkers binnen het bedrijf op basis van de noodzaak om de basis te kennen gebruiken alleen informatie die bij individuele klanten wordt verzameld. We beoordelen onze systemen en gegevens voortdurend om de beste service aan onze klanten te waarborgen. Het Parlement heeft specifieke overtredingen voor onbevoegde acties tegen computersystemen en gegevens gecreeerd. We zullen dergelijke acties onderzoeken met het oog op de vervolging en het nemen van een civiele procedure om schadevergoeding te verhalen tegen de verantwoordelijken. We zijn geregistreerd onder de Data Protection Act 1998 en als zodanig kunnen eventuele informatie betreffende de Client en hun respectieve Client Records aan derden worden doorgegeven. Client records worden echter als vertrouwelijk beschouwd en zullen daarom niet aan derden, behalve Finance Magnates, worden bekendgemaakt. Indien wettelijk verplicht dit aan de bevoegde autoriteiten te doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, delen of huren aan derden of uw e-mailadres gebruiken voor ongevraagde mail. Eventuele e-mails die door dit bedrijf worden verzonden, zullen uitsluitend betrekking hebben op het aanbieden van afgesproken diensten en producten. Disclaimer Uitsluitingen en Beperkingen De informatie op deze website wordt op basis van de gegevens verstrekt. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, heeft deze vennootschap: alle voorstellen en garanties in verband met deze website en de inhoud daarvan uitgesloten of die door eventuele filialen of andere derde partijen worden verstrekt of kunnen worden verstrekt, met inbegrip van eventuele onnauwkeurigheden of nalatigheden op deze website Andor de Companys literatuur en uitsluit alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van deze website. Dit omvat, zonder beperking, direct verlies, verlies van zaken of winst (of het verlies van zulke winsten al te verwachten was of niet in de normale gang is gekomen of u heeft dit bedrijf geadviseerd over de mogelijkheid van een dergelijk potentieel verlies), schade veroorzaakt Naar uw computer, computer software, systemen en programma's en de gegevens daarop of andere directe of indirecte, gevolgschade en incidentele schadevergoeding. Finance Magnates sluit evenwel geen aansprakelijkheid uit voor de dood of persoonlijk letsel door de nalatigheid veroorzaakt. Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn alleen van toepassing in de mate waarin de wet dit toelaat. Geen van uw wettelijke rechten als consument is beinvloed. We gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor gecombineerd gebruik. IP-adressen zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Bovendien, voor systeemadministratie, het detecteren van gebruikspatronen en probleemoplossingsdoeleinden, loggen onze webservers automatisch standaard toegangsinformatie, inclusief browser type, toegangs tijdopeningspost, URL aangevraagd en verwijzings-URL. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en wordt alleen op basis van deze kennis op basis van de vereiste kennis. Eventueel individueel identificeerbare informatie die betrekking heeft op deze gegevens zal nooit anders worden gebruikt dan hierboven vermeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Net als de meeste interactieve websites gebruikt deze website van de Companys of ISP cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Koekjes worden in sommige gebieden van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Links naar deze website U mag geen link naar een pagina van deze website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een link naar een pagina van deze website maakt, doet u dit op eigen risico en de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn van toepassing op uw gebruik van deze website door daaraan te koppelen. Links van deze website Wij controleren of niet de inhoud van andere partys websites die gekoppeld zijn aan deze website. Opinies uitgedrukt of materiaal die op dergelijke websites voorkomen, worden niet noodzakelijk gedeeld of onderschreven door ons en dienen niet als de uitgever van dergelijke adviezen of materiaal te worden beschouwd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van deze sites. Wij raden onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het feit dat ze onze site versterken om de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U moet de beveiliging en betrouwbaarheid van een andere site die op deze site is aangesloten of u zelf via deze site raadpleegt, beoordelen voordat u persoonlijke gegevens aan u verstrekt. Dit Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade op welke wijze dan ook, veroorzaakt door uw openbaarmaking aan derden van persoonlijke informatie. Auteursrechten en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan ??op alle tekst die betrekking heeft op de diensten van de Companys en de volledige inhoud van deze website. Alle rechten voorbehouden. Alle materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten en mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, verzonden, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Finance Magnates. U mag geen handelsmerk, auteursrecht of andere kennisgeving van kopieen van de inhoud wijzigen of verwijderen. Alle informatie op deze pagina is onderhevig aan wijzigingen. Het gebruik van deze website vormt de aanvaarding van onze gebruikersovereenkomst. Lees alstublieft ons privacybeleid en wettelijke disclaimer. De handel in vreemde valuta op marge heeft een hoog risico en kan niet geschikt zijn voor alle beleggers. De hoge mate van hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken. Voordat u besluit om buitenlandse valuta te verhandelen, dient u uw beleggingsdoelstellingen, ervaringsniveau en risicobereidstelling zorgvuldig te overwegen. De mogelijkheid bestaat dat u een of meer van uw initiele investering kan verliezen en daarom moet u geen geld investeren die u niet kunt veroorloven om te verliezen. U moet zich bewust zijn van alle risico's verbonden aan de handel in vreemde valuta en raadplegen bij een onafhankelijke financiele adviseur als u twijfelt. Opinies uitgedrukt in Finance Magnates zijn die van de individuele auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf of haar management. Finance Magnates heeft de juistheid of de feitelijke feit van een claim of verklaring van een onafhankelijke auteur niet geverifieerd: fouten en nalatigheden kunnen zich voordoen. Eventuele adviezen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website, door Finance Magnates, zijn medewerkers, partners of medewerkers, wordt als algemene marktrekening geleverd en vormt geen beleggingsadvies. Finance Magnates aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstverlies, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan voortvloeien uit het gebruik of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de andere voor het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van een Overeenkomst die voortvloeit uit een gebeurtenis die niet onder controle is van een dergelijke partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige Akte van God, terrorisme, oorlog, politieke opstand, opstand, oproer Civiele onrust, civiele of militaire autoriteit, opstand, aardbeving, overstroming of enige andere natuurlijke of menselijke gebeurtenis buiten onze controle, waardoor de beeindiging van een overeenkomst of een contract is gesloten, noch die redelijkerwijs kon zijn voorzien. Elke partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij daarvan onverwijld in kennis en zal alle redelijke inspanningen gebruiken om te voldoen aan de algemene voorwaarden van een hierin opgenomen overeenkomst. Niet-nakoming van een van beide partijen om te streven naar een strikte uitvoering van een bepaling van deze overeenkomst of een overeenkomst of het feit dat een van beide partijen geen recht of rechtsmiddel heeft waarop hij of zij hiertoe gerechtigd is, vormt geen afziening daarvan en veroorzaakt geen Vermindering van de verplichtingen krachtens deze of enige overeenkomst. Geen afziening van een van de bepalingen van deze of enige Overeenkomst is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt verklaard dat deze en ondertekend zijn door beide partijen. Kennisgeving van wijzigingen Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zoals u het wenst en uw doorlopende gebruik van de site betekent uw aanvaarding van eventuele aanpassingen aan deze voorwaarden. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, zullen we aankondigen dat deze wijzigingen zijn aangebracht op onze homepage en op andere belangrijke pagina's op onze site. Als er wijzigingen zijn in de wijze waarop we onze persoonsgegevens van onze site gebruiken, wordt de melding per e-mail of post aan degenen die door deze wijziging worden getroffen, gemaakt. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen 30 dagen voor deze veranderingen plaatsvinden op onze website. U wordt daarom aangeraden deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen de Klant en onszelf. Uw toegang tot deze website en / of de opdracht tot een boeking of overeenkomst geeft uw begrip, instemming en aanvaarding van de Disclaimer Notice en de volledige Algemene Voorwaarden zoals hierin opgenomen. Uw wettelijke consumentenrechten zijn onaangetast. Finance Magnes 2015 Alle rechten voorbehouden CME Clearing verwerft erkende Clearing House Status in Singapore door MASDORMAN TRADING Dorman Trading, LLC Clearing Leden: CME, CBOT, COMEX, NYMEX, ICE-US, Eris Exchange. Niet-Clearing Member: Eurex. Geregistreerd Futures Commission Merchant Geregistreerde CFTC NFA Lid. Alle inhoud 2016 Dorman Trading, LLC. Er is een risico van verlies in de handel futures en opties. Futures trading is niet geschikt voor alle beleggers. Copyright 2016. Alle marktgegevens worden verstrekt door Barchart Market Data Solutions. Futures: tenminste 10 minuten vertraagd. Informatie wordt verstrekt als en alleen voor informatie doeleinden, niet voor handelsdoeleinden of advies. Om alle uitgestelde vertragingen en gebruiksvoorwaarden te zien, zie disclaimer. 141 West Jackson Boulevard, Suite 1900 Chicago, IL 60604Je wordt gericht aan ZacksTrade, een divisie van LBMZ Securities en een erkende makelaar-dealer. ZacksTrade en Zacks zijn gescheiden bedrijven. De weblink tussen de twee bedrijven is niet een verzoek of aanbod om te investeren in een bepaalde beveiliging of soort beveiliging. ZacksTrade onderschrijft of neemt geen enkele specifieke beleggingsstrategie, een adviesadviseur van een analist of een andere benadering voor het evalueren van individuele effecten aan. Als u naar ZacksTrade wilt gaan, klikt u op OK. Als u dat niet doet, klikt u op Annuleren. CME introduceert Forex Clearing door Zacks Equity Research Gepubliceerd op 18 mei 2011 Op maandag lanceerde CME Group Inc. (CME-Free Report) de toonaangevende Amerikaanse futures-uitwisselingsoperator, een nieuw clearingplatform voor haar over-the-counter (OTC) ) Transacties in vreemde valuta (forex) via CME ClearPort. Aanvankelijk heeft het bedrijf de OTC-clearing van de Amerikaanse dollar tegen Chileense peso begonnen, gebaseerd op de snel groeiende kansen in Chili, die grote blootstellingen in buitenlandse investeringen geniet. CME is daarom in de gelegenheid om deze regio te verkennen en haar clearingdiensten te gebruiken om de kredietcrisis te verminderen en de tegenpartijrisico's in valutascherming te minimaliseren. Dit proces zal niet alleen de liquiditeit en operationele efficientie in Chili verbeteren, maar zal CME ook helpen om haar clearingdiensten over de grenzen uit te breiden. Het laatste forex clearing-initiatief was ook het resultaat van een vrijstelling die de vorige maand door de Schatkist aan de forex swaps werd toegekend. Derhalve zijn forex swaps nu vrij van de nieuwe regelgeving die op de afgeleide transacties wordt opgelegd. Bovendien is CME op zoek naar het stimuleren van de OTC clearing business, nu de belangrijkste rendementsrente toekomstige swaps intensief concurrerend is geworden. Met name de lancering van NYSE Euronext Inc. rsquo's New York Portfolio Clearing (NYPC) en de Eurodollar futures in NYSE Liffe US, in maart van dit jaar, heeft een uitdagende operationele omgeving voor CME gecreeerd. Bovendien heeft de voorgestelde fusieovereenkomst tussen NYSE en Deutsche Boerse, in een overeenkomst van 10 miljard, verder scepticisme overgemaakt op het marktaandeel van CME's wereldwijde derivatenhandel. De voornemende NYSEndashDeutsche Boerse dealrsquos gecombineerde uitwisselingen en clearinghuizen zou een omzet van EUR4,0 miljard (5,5 miljard) genereren, veel hoger dan elke andere uitwisselingsgroep. Zelfs de volgende grootste operator in de VS genereert euro2,3 miljard in omzet. Vandaar dat een directe concurrentiedruk overschrijdt en dit risico vermindert, blijft het bedrijf groeien door productdiversificatie en cross-selling activiteiten. In maart van dit jaar lanceerde CME ook een nieuw clearing-lidmaatschapplatform, FICM (Financial Instruments Clearing Membership). Dit nieuwe platform heeft geholpen de traderrsquos kosten te verminderen met bijna 65 en biedt een cross-marge voor de companyrsquos-rente futures producten en de Amerikaanse Treasuryrsquos futures franchise. De voornaamste reden voor de vermindering van de margebetalingen is echter de uitoefening van de toekomstige handelsinitiatieven van NYSErsquos, een sector waarin CME bijna een monopolie heeft genoten. Niettemin heeft CME de afgelopen kwartalen sterke handelsvolumes geplaatst, die ook bijgedragen heeft tot het versterken van de kasstroom en kapitaalpositie. Daarom heeft CME er alles aan gedaan om zijn activiteiten uit te breiden en tegelijkertijd rijkdom aan beleggers te geven, waardoor het marktvertrouwen wordt behouden. Na een stijgende dividenduitkering van 22 in februari, heeft het bedrijf onlangs een nieuw 750 miljoen aandeleninkoopprogramma aangekondigd. Bovendien heeft de companyrsquos-inspanningen om haar kern-uitwisselingstransacties te bevorderen, uit te breiden en door middel van zinvolle acquisities te verkopen, een sterke portefeuille en de wereldwijde aanwezigheid op de lange termijn een behoorlijke groei. Op maandag is de aandelen van CME op 298,43, een stijging van 1,4, op de NASDAQ-beurs gesloten. In-Depth Zacks Onderzoek naar de Tickers Boven Normaal gesproken 25 elk - klik hieronder om een ??rapport te ontvangen GRATIS: Zacks Nieuws voor CME Groepen (CME) CME Groepen (CME) Gemiddelde Dagelijkse Volumeverminderingen in februari CBOE Holdings (CBOE) Verslagen Verhoging in februari Volumes 7 Top CEO's spreken hun mening op de Trump Intercontinental Exchange (ICE) Tops Q4 Earnings Kosten CBOE Holdings (CBOE) slaat op Q4-verdiensten en inkomsten Andere Nieuws voor (CME, NYX) Wall Street Breakfast: Een nieuwe tijd voor de gezondheidszorg zal snap worden Geblokkeerd van indexen Europese aandelen gemengd als Duitse fabrieksgegevens teleur CME Group management om te voldoen aan Jefferies Grain hoger, vee hoger Zacks Releases 7 Beste aandelen om nu te bezitten Zacks 1 Rank Top Movers voor 7 maart 2017 Zacks 1 Rank Top Movers Zacks 1 Rank Top Movers voor 030717 Snelkoppelingen Mijn account Klantondersteuning Zacks Research is gerapporteerd op: Zacks Investment Research is een A Rated BBB Accredited Business. Copyright 2017 Zacks Investment Research In het midden van alles wat we doen is een sterke inzet voor zelfstandig onderzoek en het delen van de winstgevende ontdekkingen met beleggers. Deze inzet om beleggers een handelsvoordeel te geven leidde tot het creeren van ons bewezen Zacks Rank-aandelenbeoordelingssysteem. Sinds 1988 is de SP 500 bijna verdrievoudigd met een gemiddelde winst van 26 per jaar. Deze rendementen hebben betrekking op een periode van 1988-2015 en werden onderzocht en getest door Baker Tilly Virchow Krause, LLP, een onafhankelijke boekhoudkundig bedrijf. Zacks Rank stock-rating systeem rendementen worden maandelijks berekend op basis van het begin van de maand en het einde van de maand Zacks Rank aandelenkoersen plus eventuele dividenden ontvangen tijdens die bepaalde maand. Een simpel, evenwichtig gemiddelde opbrengst van alle Zacks Rank aandelen wordt berekend om het maandelijkse rendement te bepalen. De maandelijkse rendementen worden vervolgens samengesteld om te komen tot het jaarlijkse rendement. Alleen Zacks Rank-aandelen die in het begin van elke maand zijn opgenomen in Zacks hypothetische portefeuilles zijn opgenomen in de retourberekening. Zack Ranks aandelen kunnen, en vaak doen, veranderen gedurende de maand. Bepaalde Zacks Rank-aandelen waarvoor geen maandprijs beschikbaar was, prijsinformatie is niet verzameld of om bepaalde andere redenen zijn uitgesloten van deze retourberekening. Bezoek prestaties voor informatie over de weergegeven prestatienummers. Bezoek zacksdata om onze gegevens en inhoud voor uw mobiele app of website te krijgen. Realtime prijzen door BATS. Vertraagde citaten door Sungard. NYSE en AMEX gegevens zijn minstens 20 minuten vertraagd. NASDAQ gegevens zijn minstens 15 minuten vertraagd.